Tudományos önéletrajz

Dr. Koszta László
 
 
 
1981 – 1983: egyetemi hallgató; JATE TTK földrajz-történelem szak.
 
1983 – 1986 egyetemi hallgató; JATE BTK történelem-latin speciális képzés szak
 
1984 – 1986 demonstrátor; Dr. Kristó Gyula egyetemi tanár vezette Középkori Magyar Történeti Tanszéken
 
1985-től oktató a BTK Középkori Magyar Történeti Tanszékén
 
1985-ben megalapította az AETAS Történettudományi Folyóiratot, amelynek kezdetben főszerkesztője volt, majd azóta folyamatosan a szerkesztőség tagja.
 
1986-ban államvizsgázott a JATE BTK történelem-latin speciális képzés szakán.
 
1986 – 1989 MTA TMB kutatási ösztöndíját megkapva Dr. Kristó Gyula egyetemi tanár irányítása mellett végzett kutatómunkát.
 
1990-től több alkalommal, elsősorban német és francia nyelvterületen kapott lehetőséget különböző alapítványoktól és szervezetektől (pl. Soros Alapítvány, DAAD, Eötvös-ösztöndíj, bécsi Közép-Európa Intézet) arra, hogy több hónapos külföldi kutatómunkát végezzen ill. konferenciákon részt vegyen.
 
1991 egyetemi doktori disszertációjának megvédése
 
1991-től a MTA Egyháztörténeti Bizottságának tagja
 
1994-től óraadóként a középkorral foglalkozó PhD.-hallgatók képzésében is szerepet vállal.
 
1996 – 1999 MTA SZAB Filozófiai és Történettudományi Szakbizottságának titkára
 
1996 PhD. - disszertációjának megvédése
 
1996 szakdolgozóival és doktorandusz hallgatóival megalapította a BTK Történeti Intézetében a Capitulum Egyháztörténeti Kutatócsoportot és a Capitulum könyvsorozatot
 
1997 megalapította és vezetője a MTA SZAB Egyháztörténeti Munkabizottságának
 
1998 – 2001 Bolyai-ösztöndíjban részesült, amelyet elismerő oklevéllel fejezett be
 
1998 docensi kinevezés a BTK Középkori Magyar Történeti Tanszékére
 
1999 MTA SZAB kiemelkedő tudományos munkásságért elismerését (társadalomtudomány, fiatal kutató) kapta
 
1999 – 2005 Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettesi tisztségét töltötte be két cikluson keresztül
 
2001 – Scrinia Slavonica horvátországi történettudományi folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja
 
2002 – a SZTE BTK Történeti Intézete által kiadott idegen nyelvű történettudományi folyóirat, a Chronica szerkesztőbizottságának tagja
 
2003 – 2007. a Magyar Történeti Társulat Igazgatói Választmányának tagjává választották
 
2003 – a SZTE BTK Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszékének vezetője
 
2004 – Dr. Kristó Gyula Alapítvány titkára
 
2005 – 2008 második alkalommal nyerte el a Bolyai-ösztöndíjat, amelyet kiváló eredménnyel teljesített
 
2007 – Annales Historici Presoviensis (Eperjes, Szlovákia) folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
 
2008 – Habilitáció a Szegedi Tudományegyetemen
 
2009 – A Szegedi Tudományegyetem Történettudományok Doktori Iskolájának törzstagja lettem
 
Fő kutatási területe a középkori magyar egyháztörténelem és az összehasonlító egyháztörténelem, de emellett várostörténettel, helytörténettel, forráskiadással és történeti segédtudományokkal is foglalkozik. Érdemes kiemelni szerkesztői és tudományszervezői tevékenységét is.