Előadónkról

KLDr. Koszta László Tanszékvezető egyetemi docens
SZTE BTK Történeti Intézet Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék

 

 

Koszta László 1962-ben születettSzombathelyen. Általános és középiskoláit Pécsett végezte és 1980-ban a pécsi Széchenyi István Gimnáziumban érettségizett. 1981-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait a JATE Természettudományi Karán történelem-földrajz szakon és 1986-ban államvizsgázott már a bölcsész karon történelem – latin speciálképzés szakon.

Kristó Gyula professzor hatására kezdett középkori magyar történelemmel foglalkozni. 1984-óta, 25 éve folyamatosan tanít a Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéken, amelynek öt éve docensként a vezetője.
Kutatási területe elsősorban az Árpád- és Anjou-kori magyar történelem, ezen belül főleg egyháztörténelemmel foglalkozik, de várostörténeti, gazdaságtörténeti és az írásbeliség korabeli helyzetét vizsgáló tanulmányai is megjelentek.