Előadónkról

TA.jpgDr. Tóth Ágota egyetemi docens
SZTE TTIK Fizikai Kémiai Tanszék

 

Tóth Ágota 1967-ben született Szegeden. Középiskolai tanulmányait a kecskeméti Katona József Gimnáziumban, míg egyetemi tanulmányait a szegedi József Attila
Tudományegyetemen végezte, ahol 1990-ben kapott okleveles vegyész diplomát. 1990 augusztusától a morgantowni Nyugat Virginia Egyetem Kémia Tanszékén folytatott doktori tanulmányokat Ken Showalter professzor irányításával. Tanulmányai mellett heti 10 órában oktatott általános és fizikai kémia laboratóriumi gyakorlatokat. 1994-ben szerzett PhD fokozatot kémiából.
1995 óta a József Attila Tudományegyetem, majd a Szegedi Tudományegyetem Fizikai Kémiai Tanszékének egyetemi oktatója. A laboratóriumi és szemináriumi gyakorlatok vezetése mellett 2001 óta tart fő- és speciális kollégiumokat általános és fizikai kémia, valamint nemlineáris dinamika témakörökben.
 
Kutatási területe a fizikai kémián belül a nemlineáris dinamika, melynek során kémiai reakciókban spontán kialakuló tér- és időbeli szerkezeteket tanulmányoz kísérletileg és elméletileg. 1996-98 között OTKA posztdoktori ösztöndíjasként végezte kutatómunkáját. 1999-ben Matsumae Ösztöndíj keretében hét hónapot töltött a Kyotoi Egyetem Fizika Tanszékén Kenichi Yoshikawa csoportjában. 2001-ben Bolyai János kutatói ösztöndíjat nyert el. Publikációs tevékenységét 151 összesített impakt faktorral bíró 43 nemzetközi közlemény  és 467 független hivatkozás jellemzi.