Tudományos önéletrajz

Prof. Dr. Nagy Katalin

Személyi adatok
Cím:    H-6720 Szeged, Vár u. 7. I.3
Tel / fax:   36/62/324 648 
Születési hely, idő:  Budapest, 1958. November 02.
Munkahely: Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, ÁOK, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, 6720. Szeged, Tisza Lajos krt. 64
Beosztás:  tanszékvezető egyetemi tanár

Tanulmányok
1973-1977  Madách Imre Gimnázium, Budapest, érettségi (jeles eredménnyel)
1977-1982  Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi szak
1982.   Fogorvos doktori diploma (F-13/1982.O.E.sz) (“summa cum laude”)
1984.   Fog-és Szájbetegségek szakvizsga (997/1984) (jeles eredménnyel)
1993.   Nostrifikált diploma (Ministerium für Wissenschaft und Forshung,    Deutschland)
1999.   Ph.D. tézisek megvédése ( Ph.D. Diploma 22 /1999) (“summa cum laude”)
1999.   az „Orvostudományok Habilitált Doktora” cím elnyerése
2001.   Szakvizsga „Dento-alveoláris sebészet” tárgyból (376/2201) (kiváló eredménnyel)
2004.   Szakvizsga „Konzerváló Fogászat és Fogpótlástan” tárgyból (69/2004)
(kiváló eredménnyel)
 
Idegen nyelv
1985.   Angol középfokú nyelvvizsga  (Á/057326/1985)
1989.   Német középfokú nyelvvizsga (Á/012826/1989)
spanyol, orosz, alap-társalgási szinten
 
Szakmai tevékenység
2007   egyetemi tanár
2007   A SZTE Fogorvostudomány Karának Dékánja
2006   szakvezető, klinikaigazgató
2004-   tanszékvezető egyetemi docens Szájsebészeti Tanszék
2001-   egyetemi docens, Osztályvezető, Maxillo-facialis Rehabilitációs Osztály
1997-2001  egyetemi adjunktus, osztályvezető helyettes, Maxillo-facialis    Rehabilitációs Osztály
1995-1997  egyetemi tanársegéd, osztályvezető helyettes, KonzerválóFogászati Osztály
1994-1995  kutató ösztöndíjas a Londoni  Eastman Dental Institute-ban
1992-1994  vendégoktató a Tübingeni Eberhard Karl Universitat Fogpótlástani Osztályán
1989-1992  egyetemi tanársegéd
1984-1989  klinikai orvos
1982-1984  egyetemi gyakornok
1982-jelenleg  fogászati magánrendelés (részmunkaidőben)

Tudományos érdeklődési terület
Fogászat és szájsebészet oktatása magyar, angol és német nyelven
Fogászati implantológia alkalmazása speciális kórképek esetén
Protetikai rehabilitáció maxillofacialis tumor műtéteket követően,
hagyományos és implantológiai módszerek alkalmazásával
Orális oncológia
Oncológiai prevenció
Ethiológiai faktorok (dohányzás, alkoholfogyasztás) szerepe a szájüregi daganatok kialakulásában

Tudományos szervezeti tagság
- MAFIT, Magyar Implantológiai Társaság (elnök )
- MAÁSZT, Magyar Magyar Arc Állcsont és Szájsebészeti Társaság (vezetőségi tag)
- MOK, Magyar Orvosi Kamara
- MFE, Magyar Fogorvosok Tudományos Egyesülete
- Magyar Endodontus Társaság
- Magyar Paradontológiai Társaság
- ICOOC, International Association of Oral Oncology
- IAOO Intenational Academy of Oral Oncology
- MASCC, Multinational Association of  Supportive Care in Cancer
- ISOO, International Society of Oral Oncology
- American Academy of Maxillo-Facial Prosthetics AAMP
- International Association for Dental Research  IADR
 
Egyetemi megbízatások
SZTE ÁOK Kari Tanácsának választott tagja
ÁOK Kari ” Tandíj és Ösztöndíj Bizottság” társelnöke
EÜM ESZTT „Egészségügyi Minősitő Bizottság” tagja
SZTE ÁOK FOSZ Szakképzési felelős
SZTE ÁOK FOSZ „Fekvőbeteg finanszírozási felelős”
SZTE ÁOK FOSZ „Idegennyelvű Oktatási felelős”
Oktatási és Kulturális Minisztérium, „Magyar Ösztöndíj Bizottságának Orvos-Egészségtudományi Szakmai Kollégiuma”-nak fogorvos tagja

Külföldi tanulmányutak, kapcsolatok
1990. Indianapolis (USA)  Prof. Carl Andress
1991. Turku (Finnország)  Prof. Risto Peka Happonen
1992. Tübingen (Németország) Prof. Heiner Weber
1994. London (Anglia)  Prof. Michael Wilson
1997. Salzburg (Ausztria)  Cornell Seminar
1999. Chicago
2000. San Francisco (USA)  Prof. Sol Silverman
2002. NewYork (USA)  Dr. Ian Zlotolow
2004. Los Angeles (USA)  Dr. John Beumer

Díjak, Ösztöndíjak
1999. Bólyai János Tudományos Ösztöndíj (Magyar Tudományos Akadémia)
2002. Fulbright Ösztöndíj USA, New York Sloan Kettering Cancer Center
2004. UICC Ösztöndíj USA, UCLA Los Angeles