Előadónkról

NagyKatalin.jpgProf. Dr. Nagy Katalin Dékán
SZTE FOK Szájsebészeti Tanszék

 

Dr. Nagy Katalin 1958-ban Budapesten született. Általános Iskolai tanulmányait Dunaharasztiban, középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, ahol 1977-ben jeles eredménnyel érettségizett.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karának Fogorvostudományi Szakán 1982-ben fogorvos doktori diplomát szerzett, „summa cum laude” minősítéssel. A diploma megszerzését követően a Fogászati Klinikán helyezkedett el, ahol azóta is dolgozik. Az egyetemi ranglétra fokait megjárva 2006 óta klinikaigazgató, szakvezető, 2007 óta az önállóvá vált Fogorvostudományi Kar dékánja.
1984-ben Fog- és Szájbetegségekből, 2001-ben Dento-alveoláris sebészetből, 2004-ben Konzerváló fogászat és Fogpótlástan tárgyakból. szerzett szakvizsgát
1992-1994 között a németországi tübingeni egyetem vendégoktatója, 1994-1995-között a londoni Eastmen Dental Institute kutató ösztöndíjasa.
2002-ben Fulbright ösztöndíjas volt New Yorkban, 2003-ban UICC ösztöndíjas Los Angelesben, de számos rövidebb külföldi tanulmányúton is részt vett Finnországban, Ausztriában és az Egyesült Államokban.
1999-ben „summa cum laude” minősítéssel PhD fokozatot szerzett, majd az orvostudományok területén habilitált.
Ebben az évben nyerte el a Magyar Tudományos Akadémia Bólyai ösztöndíját.
Több mint 25 éve vesz részt a fogászat és a szájsebészet oktatásában, magyar, német és angol nyelven tart tantermi előadásokat és továbbképzéseket. A világ számos részén rendezett tudományos konferencia meghívott előadója, tudományos folyóiratok szerkesztőségi tagja, több nemzetközi és hazai szakmai társaság vezetőségi tagja. 2008-ban a Magyar Implantológiai Társaság választotta elnökévé.
Érdeklődésének középpontjában évtizedek óta a szájüregi daganatos betegek műtét utáni rehabilitációja áll, mely tevékenységgel sikeresen létesített Szegeden egy olyan központot, mely nemcsak regionális, de országos feladatokat is ellát.