Válogatott publikációk

1. Adapting to Cultural Patterns among Youth under Postcommunism. Student Movements in the 80’s in Szeged, Hungary. In: Communications du colloque ”Connaitre les modes de vie et de consommation des jeunes”. Tome 1, 21-25.pp. (Colloque européen 26 et 27 septembre 1991. Paris).
2. A „Zsidókérdés” a modern szociológiai irodalom tükrében. In.: A hatalom humanizálása. Tanulmányok Bibó István életművéről. Szerkesztette: Dénes Iván Zoltán és Takáts József. Tanulmány Kiadó. Pécs, 1993. 203-223. old.
3. Anti-Semitism Demythologised? Budapest Review of Books/Spring 1993. 23-29. pp.
4. The Impact of Consumer Culture on Eastern European Youth. Educatio, 1995 nyár, 311 – 327. old. (Gábor Kálmánnal társszerzőségben.)
5. Bibó a közösségi-politikai hisztériákról. Forrás, 1995/12. 22 – 41. old.
6. Erdei személyiségének és szemléletének hatása Bibó Istvánra. In: A szabadság kis körei. Szerkesztette: Dénes Iván Zoltán. Osiris Kiadó, Bp. 1999. 183 – 192. old.
7. Reitzer Béla személyiségének hatása Bibó Istvánra. In: uo. 208 – 216. old.
8. István Bibó and Max Weber. Review of Sociology of the Hungarian Sociological Association. Special Issue. Budapest. 2000. pp. 3-14.
9. Politikai hisztériák Közép-és Kelet-Európában. Bibó István fasizmusról, nacionalizmusról, antiszemitizmusról. Argumentum Kiadó, Bibó István Szellemi Műhely, Budapest, 2004.
10. Az Egyetemi előadások helye és szerepe Bibó István életművében. In: Bibó István egyetemi előadásai 1942 - 1949. Szerkesztette: Dénes Iván Zoltán. Sajtó alá rendezte, a szövegeket gondozta: Balog Iván - Tóth László Dávid. Kossuth Egyetemi Kiadó - Debreceni Egyetem, 2004. 278 - 289. old.
11. Etnicitás és legitimitás összefüggései Bibó műveiben. Beszélő, 2005/6-7. 152-157. old.
12. Bibó recepciója a közbeszédben a rendszerváltás után. http://www.law.klte.hu/jati/bibo/tanulmányok/2005
13. A világtársadalom közösségeinek szabadsága. Magyar Tudomány, 2008/1. 22-25.
14. Szabó Miklós antiszemitizmus-felfogása. In: Liberalizmus és nemzettudat. Dialógus Szabó Miklós gondolataival. Szerkesztette: Dénes Iván Zoltán. Argumentum Kiadó, Bibó István Szellemi Műhely, Budapest, 2008. 373 – 394.
15. A zsidóságról – hatvan év távlatából. In: Kortársunk, Bibó István. Szerkesztette: Márton László. Pallas Kiadó, Budapest, 2008. 40 – 48.