Tudományos önéletrajz

Dr. Balog Iván
 
 
1979: jogi diploma (JATE JTK)
 
1979 - 1985: szellemi szabadfoglalkozású
 
1985-1990: tudományos segédmunkatárs (JATE Szociológia Tanszék)
 
1990: szociológus diploma (ELTE BTK)
 
1990 – 1993: MTA TMB - kutatási ösztöndíjas (vezető: Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár)
 
1993-95: The Impact of Consumer Culture on Eastern European Youth (Soros-ösztöndíj; kutatás Temesváron 1993 novemberében és Kolozsváron 1994 áprilisában a project keretén belül)
 
1993-1995: tanársegéd (félálláson; JATE BTK Szociológia Tanszék)
 
1990-1995: Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) - szociológiai zsűri tagja
 
1995-1999: tanársegéd (JATE BTK Szociológia Tanszék)
 
1992 – 1995: Bibó István Alapítvány - kuratóriumi tag
 
1996: alapító tag - Bibó István Szellemi Műhely
 
1997 – 1999: MTA SZAB Szociológiai Szakbizottságának titkára
 
1997 – 2001: Alapítvány az Emberi Méltóságért (a Bibó István Szellemi Műhely mellett működő alapítvány) - kuratóriumi tag
 
1998 – 2001: Bibó István szegedi egyetemi előadásai (OTKA-pályázat)
 
1999 – 2008: adjunktus (SZTE BTK Szociológia Tanszék)
 
2004: PhD-disszertációjának megvédése
 
2004 – 2005: Argumentum Kiadó - Bibó István Szellemi Műhely Eszmetörténeti Könyvtár: szerkesztőbizottsági tag
 
2005: Bibó francia recepciója (A Francia Kormány ösztöndíja, Párizs)
 
2005-2006: Bibó recepciója a közbeszédben a rendszerváltás után (NKA-pályázat)
 
2007-2008: Bibó recepciója a rendszerváltás előtt (NKA-pályázat)
 
2008: docens (SZTE BTK Szociológia Tanszék)
 
Fő kutatási terület: Zsidó identitás és asszimiláció, antiszemitizmus; Ifjúságszociológia; Bibó István munkássága