Válogatott publikációk

 1. Gallé, L.  (1973): Thermoregulation in the nest of Formica pratensis Retz. (Hymenoptera:Formicidae).Acta Biologica Szeged, 19, 139-142.
 2. Gallé, L.  (1978): Respiration as one of the manifestations of the group effect in ants.-Acta Biol. Szeged, 24, 111-114.
 3. Gallé, L.  (1980): Dispersion of high density ant populations in sandy soil grassland ecosystems. Acta Biol. Szeged, 26, 129-135.
 4. Gallé, L.  (1985): Az állattársulások szukcessziójának néhány sajátossága. In: Fekete G. (szerk.): A cönológiai szukcesszió kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest, 135-162.
 5. Gallé, L.  (1986): Habitat and niche analysis of grassland ants. Entomologia Generalis, 11, 197-211.
 6. Gallé, L.  (1990): Assembly of sand-dune forest ant communities. Memorabilia Zoologica, 44, 1-6.
 7. Gallé, L.  (1991): Structure and succession of ant assemblages in a north European sand dune area. Holarctic Ecology, 14, 31-37.
 8. Gallé, L. , Kovács, É., Hevér, A. (1994): Pattern transformation of ant colonies in a succesional sandy grassland. Memorabilia Zool., 48, 81-90..
 9. Gallé, L. , Margóczi, K., Kovács, É., Györffy. Gy., Körmöczi, L., Németh, L. (1995): River valleys: Are they ecological corridors? Tiscia, 29, 53-58.
 10. Susanne, Ch., Gallé, L. (1998): Ecotechnie and Sustainable Development. Officina, Szeged.
 11. Gallé, L., Csõsz, S., Tartally, A., Kovács, É.  (1998): A check list of Hungarian ants. - Folia ent. hung., 59, 213-220.
 12. Gallé, L. (2003): A Tisza-völgy élővilága. In: Teplán, I. (ed.): A Tisza és vízrendszere, II. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 13-123.     
 13. Markó, B., Kiss, K. & Gallé, L(2004): Mosaic structure of ant communities (Hymenoptera: Formicidae) in easterns Carpathain marshes: regional versus local scale. Acta Zool. Acad. Sci. Hung. 50, 77-95.  
 14. Gallé, L. (szerk)(2005, 2008): Vegetation and Fauna of Tisza River Basin I-II., Szeged, VIII+197 és X+132..
 15. Markó B, Sipos B, Csősz S, Kiss K, Boros I, Gallé L (2006):  A comprehensive list of the ants of Romania (Hymenoptera: Formicidae). Myrmecological News, 9, 65-76.