Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  EFOP-4.2.1-16-2017-00014
EFOP-4.2.1-16-2017-00014

A pályázat címe: A Szegedi Tudományegyetem Oktatási-képzési hátterének infrastrukturális fejlesztése, egészségügyi skill laborok kialakítása, technológiai korszerűsítése

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi TudományegyetemERFA

 

Szakmai vezető: Prof. Dr. Tóth Gábor

 

Projekt menedzsment

 

Projektmenedzser: Varga Márk

Pénzügyi vezető: Szigetiné Koszár Anna

 

Támogatás összege: 6 899 182 422 Ft

Projektidőszak: 2017.05.01. - 2020.03.31.

A támogatás intenzitása: 100 %

 

 

Projekt összefoglaló

A Szegedi Tudományegyetem hivatásának tekinti az alap- és mesterképzés, a tudományos (doktori) képzés, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés szintjein megvalósuló minőségi oktatási tevékenység folytatását, valamint a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes kutatás művelését.

A projekt keretén belül megvalósulhat a gyakorlati képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúra fejlesztése, mely kellő alapot biztosít a versenyképes szolgáltatások biztosításához is.

Az SZTE hallgatóinak kétharmada a dél-alföldi régióból származik. Emellett hozzávetőlegesen 10%-ot tesz ki a külföldi hallgatók aránya, mely az utóbbi években jellemzően emelkedő tendenciát mutat. Legtöbben Németországból, Izraelből, Nigériából, Spanyolországból, Iránból, valamint Törökországból érkeznek idegen nyelvű oktatásra, ugyanakkor jönnek a környező országokból (Szerbia, Románia) külföldi állampolgárok, akik magyar nyelvű képzésben vesznek részt.

 

A projekt célja

Jelen projekt célja, a Dél-alföldi Régió orvos-, fogorvos-, gyógyszerész és egészségtudományi felsőoktatásának gyakorlati képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúra fejlesztése annak érdekében, hogy az intézmény a 21. század igényeit szolgáló, európai szintű, versenyképes szolgáltatásokat legyen képes nyújtani.

A konstrukció segítségével a hallgatói terek, laborok, a hallgatók által használt oktatási eszközök megújulnak, a gyakorlati képzésben megjelennek az IT és a 3D technológiák, valamint egyes célzott épület beruházások valósulnak meg a hallgatók gyakorlati és elméleti képzésének javítása érdekében.

 

A Szegedi Tudományegyetem a projekt célkitűzéseit két épülettömb teljes, funkcionális átalakításával, SKILL központok létesítésével, oktatási-képzési eszközök beszerzésével kívánja elősegíteni.

A SKILL központok lehetőséget biztosítanak az elmélet-gyakorlat egységének megvalósítására, ápolás-gondozás és egyéb invazív és noninvazív beavatkozások gyakorlására, gyakorlati óra tartására, betegbemutatásra, olyan beavatkozások gyakorlására, melyek más körülmények között nem lehetségesek.

 

A projektben érintett karok

 1. Általános Orvostudományi Kar
 2. Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
 3. Fogorvostudományi Kar
 4. Gyógyszerésztudományi Kar

 

Építészeti beavatkozások

A projektben két épület átalakításának eredményeként korszerű oktatási helyszínek alakulnak ki. A beavatkozás mértéke megközelítőleg br. 15.000 m2.

 • A korábbi Sebészeti Klinika épületének átalakítását követően létrejön az Egészségtudományi Képzési Tömb, mely képzési központ az egészségügyi képzést biztosító karok, és az őket kiszolgáló háttértámogató intézetek otthona lesz;
 • A Vasas-Szent Péter utcai rendelőintézet átalakítása a fogorvosképzés részére biztosítja a szükséges funkcionális hátteret, a jelenleg is gyakorlatorientált képzés színvonalának emelésével együtt.

Mindkét épületben megtörténik

 • a WiFi elérés kiépítése és lefedettség biztosítása;
 • a támogatott tanulási környezet kialakítása;
 • gyermekbarát megoldások kivitelezése.

 

 

A projekt költségvetése

A projekt leghangsúlyosabb költségelemét adják a kivitelezési feladatok, illetőleg a képzési-oktatási eszközök hányada. Ez közel 90%, az összköltségvetéshez képest.

 • kivitelezés: 5,5mrd Ft
 • orvosi-képzési eszközök: 654m Ft

 

 

A fejlesztés eredménye

A projekt megvalósítását követően, a fejlesztés eredményeként az oktatási kapacitás alábbi módon bővül és fejlődik:

 • hallgatói és képzési igényeket integráló, interprofesszionális képzési helyszínek / központok;
 • integrált és interdiszciplináris képzési eszközpark, a legújabb technológiáknak megfelelően;
 • élethű szimulátorok, kiemelkedő szakmai környezet a gyakorlati képzés terén;
 • korszerű hálózati infrastruktúra, WiFi elérés az épület bármely pontján;
 • interaktív képzés lehetősége.Tovább a projekt honlapjára