2024. február 29., csütörtök

EFOP-4.2.1-16-2017-00014


A projekt címe: A Szegedi Tudományegyetem Oktatási-képzési hátterének infrastrukturális fejlesztése, egészségügyi skill laborok kialakítása, technológiai korszerűsítése

 

A projekt azonosító száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00014

 

A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

 

A szerződött támogatás összege: 7 528 522 200 Ft


A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt megvalósítás időszaka:
2017.05.01. – 2023.12.27.


Projektmenedzser: Varga Márk 


Pénzügyi vezető: Dr. Szigetiné Koszár Anna

Szakmai vezető:
Prof. Dr. Boros Mihály

 


A projekt tartalmának bemutatása:

A Szegedi Tudományegyetem hivatásának tekinti az alap- és mesterképzés, a tudományos (doktori) képzés, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés szintjein megvalósuló minőségi oktatási tevékenység folytatását, valamint a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes kutatás művelését.

A projekt keretén belül megvalósulhat a gyakorlati képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúra fejlesztése, mely kellő alapot biztosít a versenyképes szolgáltatások biztosításához is.

Az SZTE hallgatóinak kétharmada a dél-alföldi régióból származik. Emellett hozzávetőlegesen 10%-ot tesz ki a külföldi hallgatók aránya, mely az utóbbi években jellemzően emelkedő tendenciát mutat. Legtöbben Németországból, Izraelből, Nigériából, Spanyolországból, Iránból, valamint Törökországból érkeznek idegen nyelvű oktatásra, ugyanakkor jönnek a környező országokból (Szerbia, Románia) külföldi állampolgárok, akik magyar nyelvű képzésben vesznek részt.

 

A projekt célja

Jelen projekt célja, a Dél-alföldi Régió egészségügyi felsőoktatásának gyakorlati képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúra fejlesztése annak érdekében, hogy az intézmény a 21. század igényeit szolgáló, európai szintű, versenyképes szolgáltatásokat legyen képes nyújtani.

A konstrukció segítségével a hallgatói terek, laborok, a hallgatók által használt oktatási eszközök megújulnak, a gyakorlati képzésben megjelennek az IT és a 3D technológiák, valamint egyes célzott épület beruházások valósulnak meg a hallgatók gyakorlati és elméleti képzésének javítása érdekében.

A Szegedi Tudományegyetem a projekt célkitűzéseit egy épülettömb teljes, funkcionális átalakításával, SKILL központok létesítésével, oktatási-képzési eszközök beszerzésével kívánja elősegíteni.

A SKILL központok lehetőséget biztosítanak az elmélet-gyakorlat egységének megvalósítására, ápolás-gondozás és egyéb invazív és noninvazív beavatkozások gyakorlására, gyakorlati óra tartására, betegbemutatásra, olyan beavatkozások gyakorlására, melyek más körülmények között nem lehetségesek.

Építészeti beavatkozások

A projektben érintett épület átalakításának eredményeként korszerű oktatási helyszínek alakulnak ki. A beavatkozás mértéke megközelítőleg br. 10.000 m2.

 • a korábbi Sebészeti Klinika épületének átalakítását követően létrejön az Egészségtudományi Képzési Tömb, mely képzési központ az egészségügyi képzést biztosító karok, és az őket kiszolgáló háttértámogató intézetek otthona lesz;

A projekt eredményeként megvalósul

 • a WiFi elérés kiépítése és lefedettség biztosítása;
 • a támogatott tanulási környezetet kialakítása;
 • gyermekbarát megoldások kivitelezése;

 

A projekt költségvetése

A projekt leghangsúlyosabb költségelemét adják a kivitelezési feladatok, illetőleg a képzési-oktatási eszközök hányada.

 • kivitelezés: 7,99 Mrd Ft
 • orvosi-képzési eszközök: 654 M Ft

 

A fejlesztés eredménye

A projekt megvalósítását követően, a fejlesztés eredményeként az oktatási kapacitás alábbi módon bővül és fejlődik:

 • hallgatói és képzési igényeket integráló, interprofesszionális képzési helyszínek / központok;
 • integrált és interdiszciplináris képzési eszközpark, a legújabb technológiáknak megfelelően;
 • élethű szimulátorok, kiemelkedő szakmai környezet a gyakorlati képzés terén;
 • korszerű hálózati infrastruktúra, WiFi elérés az épület bármely pontján;
 • interaktív képzés lehetősége.