Kezdőoldal

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÚJ HELYEN
Ezúton tájékoztatjuk egyetemünk dolgozóit, hogy a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat új helyre költözött.
2020. december 7-től a Kálvin tér 5. szám alatt, változatlan feltételekkel kezdi meg működését.
A rendelők telefonszáma változatlan.


Tisztelt Munkavállalók!

Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata 2020. május 20. napjától feladatait újra,
teljes körűen a megszokott helyszíneken és rendelési időben ellátja.


Az infekciókontroll előírások betartása érdekében óránként legfeljebb 4 személy vizsgálata engedélyezett, minimum15 perces időközzel. A vizsgálatok elvégzésére kizárólag előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.


A váróba érkezéskor maszk viselése kötelező és kérjük végezzen kézfertőtlenítést. A váróteremben a 1,5 méteres távolságot a várakozók között be kell tartani.


Tájékoztatjuk, hogy a vizsgálat csak előzetes COVID triázs (kérdőíves felmérés és testhőmérséklet mérés) után kezdhető meg.
Csorv_intAz Intézet 1996-ban kezdte meg önálló tevékenységét a SZOTE Általános Orvoskarán 1991-ben alakult Családorvosi Oktató Csoport jogutódjaként.

Elsődleges küldetése a rendszerváltás után megindult többszintű profil oktatási feladatok teljesítése volt, 1991-től az orvostanhallgatók, 1992-től a háziorvos rezidensek, 1993-tól pedig a rendszerben működő, akkor szakképesítéssel még nem rendelkező orvosok felzárkóztató háziorvostan képzése volt és maradt, 1998-tól pedig kiegészült a háziorvosok kötelező továbbképzéséből adódó oktatási feladatok teljesítésével.

Graduális szinten az orvostanhallgatók 70-90 %-át oktatjuk közel 20 éve két félévben Családorvosi Ismeretekre, évente 40-50, felerészben frissen végzett, felerészben más szakmából átkerülő orvos szakképzését és szakképesítését valósítjuk meg. Előbbieken túl a régióban működő mintegy 1.000 háziorvos számára biztosítunk megfelelő számú és minőségű programokat továbbképzési kötelezettségük maradéktalan teljesítésére, ld. előbb.

Az intézet megalakulása óta működtet oktató Családorvosi Oktató Rendelőt, mely többek között a hallgatóság gyakorlati képzését szolgálja.

Kezdettől folyik tudományos tevékenység az Intézetben önállóan, illetve más egyetemi, és/vagy külső kutatók, kutató csoportok együttműködésében. A tudományos tevékenységet a kezdetek óta mindenekelőtt pályázati forrásokból fedezzük. Elsősorban azokban a projektekben nyertünk tapasztalatokat, amelyekben a háziorvos kollegák és praxisaik adatszolgáltatása képezte a kutatások lényegét, magunk pedig a koordinációban az eredmények feldolgozásában és közzétételében működünk közre.

Tisztelettel:

Prof. Dr. habil Hajnal Ferenc
tanszékvezető egyetemi tanár