Az erkölcs, a jog és az igazság összhangja a rendi magyar magánjogban - Szeptember 29. szerda, 18:00

Prof._Dr._Homoki_Nagy_MariaProf. Dr. Homoki Nagy Mária
tanszékvezető egyetemi tanár

SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék

A magyar rendi magánjog egyik meghatározó jellegzetessége, hogy elsődlegesen a szokásjog, mint jogforrás szabályozza. Az ismert és gyakran hivatkozott szokásjogi joggyűjteményünk, Werbőczy István Hármaskönyve azonban a 15-16. század fordulójára kialakult nemesi rendre vonatkozó normákat rögzítette.