Szakmai önéletrajz - Dr. Homoki Nagy Mária


Homoki-Nagy Mária - Szakmai önéletrajz


Munkahely

SZTE ÁJK Magyar Jogtörténeti Tanszék

Tanulmányok, végzettség

1978-1983 JATE Állam- és Jogtudományi Kar „summa cum laude”

1993. doc. univ. fokozat „A jobbágyfelszabadítás kérdése a badeni törvényhozás előtt” c. disszertációval „summa cum laude” minősítéssel

1989-1990. DAAD ösztöndíjas Karl-Ruprecht- Universität Heidelberg

1992. TEMPUS ösztöndíjas a Leopold-Wenger Institut München

1993. TEMPUS ösztöndíjas Karl-Ruprecht- Universität Heidelberg

1994. TEMPUS ösztöndíjas Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte Frankfurt/M

 

Tudományos fokozat

1996. PhD fokozat „A jobbágy-parasztság tulajdonjogi és birtokjogi helyzete a 19. században”

2004. habilitált az állam- és jogtudomány területén

Munkakör

1983. ösztöndíjas gyakornok a JATE Állam- és Jogtudományi Karán

1984. egyetemi tanársegéd

1993-1996. egyetemi adjunktus

1996-2005. egyetemi docens

1997-2000. a JATE ill. SZTE oktatási rektorhelyettese

2003-2005. SZTE ÁJK oktatási dékánhelyettese

2005. a SZTE ÁJK Magyar Jogtörténeti Tanszék tanszékvezetőjévé nevezték ki

2005. egyetemi tanár

2009- SZTE ÁJK oktatási dékánhelyettes