„Az erkölcs, a jog és az igazság összhangja a rendi magyar magánjogban”

A magyar rendi magánjog egyik meghatározó jellegzetessége, hogy elsődlegesen a szokásjog, mint jogforrás szabályozza. Az ismert és gyakran hivatkozott szokásjogi joggyűjteményünk, Werbőczy István Hármaskönyve azonban a 15-16. század fordulójára kialakult nemesi rendre vonatkozó normákat rögzítette.

A későbbi évszázadok során, a jobbágy-parasztság körében olyan normák is kialakultak, amelyekre a Hármaskönyvben nem találunk utalást. Mindez azt bizonyítja, hogy a magyar jogrendszeren belül nagyon szép fejlődési ív mutatható ki, ha a levéltárakban megtalálható forrásokat hívjuk segítségül. Ez teszi lehetővé, hogy a rendi kiváltságaikhoz ragaszkodó nemesség és a jobbágyság magánjogi viszonyait összehasonlítva, olyan kérdésekre is választ kapjunk, érvényesülhetett-e a jobbágy igaza nemes földesurával szemben? Miképpen alakult a telkes jobbágyok és a zsellérek kapcsolata egy adott mezőváros közösségében? Milyen erkölcsi normákat érvényesítettek az egyes bíróságok, amikor a perlekedő felek saját igazuk bizonyításával ítéletet követeltek?

Az előadás keretei között kísérletet teszünk arra, hogy a száraz jogszabályok és peres iratok között megtaláljuk az igazát kereső embert, s bebizonyítsuk, hogy a „jobb meghalni, mint becstelenül élni” erkölcsi normáját, miként érvényesítették a rendi társadalom világában.

 

Az előadás megtekintése:

Modemes változat (méret:192x144 sávszélesség:40kbps)

Szélessávú I változat (méret: 320x240 sávszélesség: 200kbps)

Szélessávú II változat (méret: 384x288 sávszélesség: 500kbps)

LAN változat (méret: 640x480, sávszélesség: 1000kbps)

Megjegyzések:

Az Internet elérés sávszélessége, és számítógépe teljesítménye szerint válasszon a fenti lehetőségek közül!

Az előadás megtekintéséhez Microsoft Windows operációs rendszer alatt a Windows Media Player 9-es vagy 10-es változatát ajánljuk. A korábbi Windows Media Player elvileg automatikusan telepíti a szükséges Windows Media 9-es kodeket, ha mégsem történne meg, abban az esetben a Windows Media 9-es kodekcsomag külön telepítése szükséges.

Linux alatt az Mplayer program használatát javasoljuk.

Természetesen más Windows Media 9-es formátummal kompatibilis lejátszóprogram is használható.

Kérjük, amennyiben technikai problémája van, írjon a help@cc.u-szeged.hu címre.