Tudásteszt

 

Az "Az erkölcs, a jog és az igazság összhangja a rendi magyar magánjogban" című előadás tesztfeladatai.

 NévE-mail cím
1. Ki volt Justicia?

A római mitológiában az igazság istennője.

Bekötött szemű bírónő.

A jogerős ítéletek végrehajtója.
2. Mit értettek a „tálió elvén”?

A halálos büntetések összességét.

„Szemet szemért, fogat fogért elv” érvényesítése.

Kalodába zárás büntetése
3. Ki volt Werbőczy István?

Az erdélyi vajda nádora.

Az egyik magyar gesta szerzője.

A Hármaskönyvnek, mint szokásjogi joggyűjteménynek a megalkotója.

4. Mit értünk káromkodás alatt?

Istennek és a teremtett világnak szitkozódó szavakkal való becsmérlése.

Csúnya szavak használata.

A bíróság megsértése.
5. Mit értünk Corpus Iuris Hungarici-n?

A magyar törvények gyűjteményét.

A magyar Hungaricumok listáját.

A magyar törvénykönyvet.