HÉNOCH, a bibliai próféta kultúrtörténeti karrierje - 2010. május 12.

SzGyEProf. Dr. Szőnyi György Endre
egyetemi tanár
SZTE BTK

SZŐNYI GYÖRGY ENDRE a Szegedi Tudományegyetem Angol tanszékének egyetemi tanára, az "Angolszász irodalmak és kultúrák" doktori program vezetője, valamint a Hungarológia és Közép-Európa Tanulmányok Nemzetközi Oktatási Központ igazgatója. Korábban tíz évig vezette az Angol-Amerikai Intézetet, valamint három évig dékánhelyettes volt a Bölcsészkaron. Jelenleg továbbá a Közép-Európai Egyetem Történeti Intézetének eszmetörténész professzora.

Az előadás a bibliai Hénoch próféta kultúrtörténetét követi nyomon az ószövetségi apokrif iratoktól napjainkig, a Vízöntő koráig. Meglepő, hogy különböző történeti korok egy-egy eszmei áramlatában mennyire fontos volt ez a misztikus, apokalipszist hirdető pátriárka, aki a Biblia szerint az Ádám utáni hetedik nemzedéket alkotta.