Tudományos önéletrajz

Prof. Dr. Szőnyi György Endre

SZEMÉLYES ADATOK
1952. október 19-én született, Szegeden. Családi állapota: nős. Egy gyermek: Anna Mária (1984).

TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZAT
2004 MTA doktora fokozat megszerzése 92 %-os eredménnyel. Disszertáció: Szemiotika, ikonológia, posztmodern.
2000 Habilitált doktori cím: ELTE “Angol reneszánsz és barokk” doktori program.
1993 Kandidátusi fokozat megszerzése 100 %-os eredménnyel. Téma: Keresztény mágia, John Dee és az európai humanizmus.
1983 – 1985 Posztgraduális tanulmányok céljából ELTE lengyel szak, első két év, szigorlattal lezárva.
1981 Bölcsészdoktor, JATE, „summa cum laude”; az értekezés címe: Christopher Marlowe világa.
1977 Angol-magyar szakos tanári diploma, jeles eredménnyel. Szakdolgozat címe: Titkos tudományok és babonák: a 15–17. század mûvelôdéstörténetének kérdéseihez (megjelent a Magvető Könyvkiadó "Gyorsuló idő" sorozatában 1978-ban).
1972 – 1977 Angol-magyar szakos bölcsészhallgató, JATE, Szeged.
1967 – 1971 Középiskolai tanulmányok (JATE Ságvári Gyakorló Gimnáziuma, matematika–fizika tagozat), Szeged, jeles érettségi.
1959 – 1967 Általános iskolai tanulmányok, Szeged.

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁS
2009 Leverhulme Visiting Professor, Anglia Ruskin University, Department of English, Film, Media and Communication, Cambrdige, UK.
2006 – máig Egyetemi tanár, Közép-európai Egyetem, School of Interdisciplinary Historical Studies (Budapest).
2005 – máig Egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Angol Tanszék.
2004 Fulbright vendégprofesszor, University of Kansas, Angol és Európa Tanulmányok Tanszékek.
1998 – 2008 Intézetvezető, SZTE (korábban JATE), Angol-Amerikai Intézet;
1997 – 1998 Az Angol Tanszék vezetője;
1994 – 2005 Docens, SZTE (korábban JATE) BTK, Angol Tanszék;
1988 – máig Programigazgató, angol nyelvű hungarológiai oktatás, SZTE (korábban JATE BTK), Hungarológia és Közép-Európa Tanulmányok Nemzetközi Oktatási Központ (korábban Hungarian Studies Programs);
1987 Vendégtanár, Elon College, Észak-Karolina, USA;
1982 – 1994 Adjunktus, JATE BTK Angol Tanszék;
1980 – 1982 Magyar lektor, Varsói Tudományegyetem Magyar Tanszéke, Lengyelország;
1979 – 1982 Tanársegéd, JATE BTK Angol Tanszék;
1977 – 1979 Ösztöndíjas gyakornok, JATE BTK Angol Tanszék.

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG
Előadásokat és szemináriumokat tart és tartott a következő témákban:
ANGLISZTIKA
Irodalomelmélet (bevezetés az irodalomtudományba; bevezetés az anglisztikába); felsőszintű és PhD órák egyes elméleti irányzatokról (szemiotika, ikonográfia, újhistorizmus).
Angol kultúra: irodalom és művelődéstörténet (főként 15–18. század), különös tekintettel az angol reneszánsz irodalmára; angol művészet- és zenetörténet.
EURÓPAI MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET
A reneszánsz kultúrtörténete; hermetizmus, mágia, a reneszánsz szimbolizmus szemiotikája.
HUNGAROLÓGIA
Magyar nyelv és műfordítás; magyar irodalom-, művészet- és zenetörténet; magyar néprajz, Magyarország a rendszerváltás után – politika és kultúra; magyar kultúra tanítása külföldieknek – módszertan.
TÖRTÉNELEM
"From the Austro-Hungarian Monarchy to the Velvet Revolutions. East-Central Europe, 1848-2000."

RÉSZVÉTEL DOKTORI ISKOLÁKBAN, PROGRAMOKBAN
"Filozófia." Szegedi Tudományegyetem, Filozófia doktori iskola. Alapító törzstag.
"Literatures And Cultures in English", Szegedi Tudományegyetem, Irodalomtudomány Doktori Iskola, program- és témavezető, oktató.
"Medieval and Interdiszciplinary Historical Studies", Central European University, Budapest. Témavezető és oktató.
"English Renaissance and Baroque Literature", ELTE, Angol-Amerikai Intézet. Témavezető és vizsgáztató.
"English Literature", Salzburgi Egyetem, Anglisztika program. Együttműködő partner.

TUDOMÁNYOS MUNKA, ÖSZTÖNDÍJAK, KONFERENCIÁK (utóbbi 10 év)
2010 április: Cultures of Knowledge konferencia, Budapest. Előadás: "John Dee's Reception in Central Europe."
2010 április: a Renaissance Society of America konferenciája, Velence. Előadás: "Shakespeare and the Great Chain of Being".
2009 február – 2010 február. Leverhulme visiting professor, Department of English, Media, Communication and Film, Anglia Ruskin University, Cambridge, UK. Az egy éves program a következő előadásokat és udományos programokat foglalta magában:
–Két "Leverhulme előadás" az Anglia Ruskin Egyetemen.
–Két tudományos konferencia megszervezése és előadások tartása az Anglia Ruskin Egyetemen.
–Vendégelőadások: Divinity School of the University of Oxford (Queen's College); the University of Cambridge (három alkalommal: Emmanual College; Divinity School; Renaissance Graduate Seminar); the University of Exeter, etc.
Számos tanóra, szeminárium tartása az Anglia Ruskin Egyetemen.
2008 szeptember: három hetes tanulmányút az Egyesült Államokba. Előadások és szemináriumok tartása: University of North Carolina, Chapel Hill; West Virginia University, Morgantown.
2008 augusztus: ESSE-9 konferencia, Aarhus, Dánia. Társzervezője a From Hell to Paradise c. szemináriumnak, előadás: "The Dark Materials of Milton and Philip Pullman".
2008 július: EW4 konferencia: The Iconology of Law and Order, Szeged, Angol-amerikai Intézet. Konferenciaszervező és előadó: "Order and Its Subversion in Dress-Code: Crossdressing".
2008 június: egy hetes Erasmus vendégtanítás a Varsói Egzetemen (a CEU delegálásában) Három nyilvános előadás és szeminárium a Történelmi Intézetben, az Angol Tanszéken és a Magyar Tanszéken.
2008 április: Musique et ésotérisme: L’art et la science des sons face aux savoirs occultes, Róma, Belga Akadémia. Előadás: "Music, Magic and Postmodern Historical Metafiction: Helmuth Krausser's Melodien (1993)".
2007 december: The Apocalyptic Complex. Nemzetközi konferencia, Central European University, Budapest. Előadás: "'His Dark Materials.' The Early Apocalypticism of Enoch Recycled: From Béla Hamvas to Philip Pullman."
2007 május: Art as a Vehicle of Religious Insight. Nemzetközi szimpózium, Odense, Dánia. Előadás: "The Reincarnations of Enoch over the Centuries."
2007 május: a Francia Anglisztikai Társaság kongresszusa, Avignon. Előadás: "Iconology: Meanings Behind the Scenes."
2007 március: The Supernatural and Its Visual Representation in the Middle Ages, CEU, Budapest. Előadás: "The Reincarnations of Enoch..."
2006 november: Comparative History Conference, CEU, Budapest. Előadás: "'Extraterrestrial' Aspects of Comparative History: Genres and Media of Cultural Representations with a Special Emphasis on the Early Modern Period".
2006 szeptember: European Society for the Study of English 8. konferencia, London. Előadás: "Science, Magic, Self-Fashioning in Elizabethan England: 'Parallel Lives' of John Dee and Simon Forman".
2006 május: "Angyalok, démonok..." konferencia, Révfülöp. Előadás: "Hénokh angyalai és a reneszánsz mágusok".
2005 november: Fantastic Body Transformations in English Literature. University of Salzburg. Előadás: "The Reincarnations of the Magus: John Dee as Fantastic Theme in Modern and Postmodern Historical Metafiction".
2005 október: Mindentudás Egyeteme Szeged, előadás: "Az ezotéria diszkrét bája: mágia és okkultizmus a kultúrtörténész szemével".
2005 május: Equity in Law and Literature. Konferencia a Veronai Egyetem szervezésében, meghívott előadó: "Indecorum and the Subversion of Equity in Shakespeare's Troilus and Cressida".
2005 április: a Renaissance Society of America kongresszusa, Cambridge, Anglia. Előadás: "The Past and State of Affairs of Hermetic Studies".
2004 október: Magic in the Past. International Interdisciplinary Conference. Szlovák Tudományos Akadémia, Smolenice. Meghívott plenáris előadó: „Occult Sciences in Hungary in a Central European Context.”
2004 június: az Association for the Study of Esotericism első kongresszusa, University of Michigan, East Lansing. Előadás: “The Image of Renaissance Hermetism in 20th-Century (Post)Modern Metafiction”.
2004 január–június: 5 hónapos Fulbright oktatói ösztöndíj, Departments of English and European Studies, University of Kansas, Lawrence (USA). Ez időszak alatt számos meghívott előadást tartottam Lawrence-ben és Kansas Cityben.
2003 szeptember: Court Festivals of the European Renaissance and After. A European Science Foundation nemzetközi szemináriuma, Castelvecchio Pascoli, Olaszország. Meghívott előadó: “Performance but No Permanence: The Court Festivals of Duke Pál Esterházy.”
2003 szeptember: Places and Spaces. Nemzetközi British Studies szeminárium, Delphy, Greece. Előadás: “Contested Spaces in Some Postmodern Science Fiction.”
2003 július: The Iconography of Gender. Nemzetközi konferencia, Szeged. Szervező.
2003 július: Renaissance and Renascences, A Colloquium of Ex-Eastern European Mellon Fellows. Nemzetközi konferencia, Szeged. Organizer and paper: “Aby Warburg, the Renaissance and the American Indians.”
2002 október: Egy hetes ERASMUS vendégoktatás a Milánói Egyetem Angol Irodalmi doktori programjában (“The Iconology of Queen Elizabeth in English Renaissance Culture”); valamint egy vendégelőadás a Veronai Egyetemen.
2002 július: Renaissance Go-betweens. Nemzetközi konferencia, Universität München. Meghívott ‘keynote speaker’: “John Dee as Cultural-scientific-apocalyptic Go-between in East-central Europe”.
2002 május: Lábjegyzetek Platónhoz: a szeretet. Konferencia, Szegedi Tudományegyetem. Előadás: “Platón és a reneszánsz szerelemkoncepció”.
2002 április: 10 Years of the Hungarian Fulbright Commission. Jubileumi konferencia, MTA, Budapest. Előadás: “How to Study the English Renaissance in the US?”
2002 április: Texts and Contexts. Colloquium in the honour of Prof. Péter Egri. Konferencia, ELTE, Budapest. Előadás: “Ut pictura poesis: Around the Sister Arts”.
2002 január: egy hetes vendégoktatás a Salzburgi Egyetem Angol Tanszékén („Pastoral and Romance in English Renaissance Literature”).
2001 december: III. International John Dee Symposium, University of Aarhus, Denmark. Meghívott ‘keynote speaker’: “Enoch, Postel, Dee”. Art and Alchemy. Nemzetközi konferencia, University of Aarhus, Denmark. Előadás: “Occult Semiotics and Iconology in Maier’s Atalanta fugiens”.
2001 szeptember: Seeing Things. A British Council által szervezett nemzetközi konferencia, Tours, Franciaország. Meghívott előadó: “Elizabeth I: Myths, Iconography, Self-Fashioning”.
2001 május-július: Meghívott ‘visiting scholar’, Max Kade Center for German-American Studies, University of Kansas (Lawrence, USA). Kutatószeminárium: “The Legacy of Aby Warburg: Philosophy, Literature, and Postmodern”. Kutatóút Arizonába (Aby Warburg nyomán), valamint a Mellon Alapítvány meghívására Washington DC-be (Folger Library, Library of Congress).
2001 március: Tanulmányút, University of Hull, Anglia (Magyar-angol JARP együttműködés,2 hét). Előadások: “John Dee and English Renaissance Magic”; “Semiotics, Iconography, Postmodern: Eco’s New Theories”
2000 december: Semiotics, Myth, Simulacra konferencia, Bécs (Osztrák Szemiotikai Társaság). Előadás: “Myths and Rituals of Cross-Dressing and Gender Switch. The Example of English Renaissance Theatre”.
2000 október: Szervező és előadó, Szó és kép konferencia, Szeged: “Szemiotika, ikonográfia, posztmodern”.
2000 március: Meghívott vendégtanár, University of Turku, Department of English. A tanított kurzus: “Shakespeare and the English Renaissance”.
2000 március: Koordinátor és előadó a British Council budapesti nemzetköri kerekasztal konferenciáján: “Cultural Representation in Film”.

TÁRSASÁGI TAGSÁG
European Society for the Study of Western Esotericism (Board member, 2009-); The Cambridge Centre for the Study of Western Esotericism (advisory board member, 2009-); A MAB irodalomtudományi szakbizottságának tagja (2007-2008); Az OTKA Irodalmi szakzsűrijének tagja (2002-2005); az MTA Szemiotikai albizottságának tagja (2001-); az MTA Köztestületi tagja (1994-); European Society for the Study of English (ESSE, 1993-, Board Member, 2005-); Hungarian Society for the Study of English (HUSSE, 1992-; a Társaság elnöke 2005-től); Magyar Szemiotikai Társaság (1992-); Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság (1984-).

SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG
Aries (E.J. Brill, Leiden, 2000-); Hungarológiai Évkönyv (Pécsi Tudományegyetem, 2000-); Hungarológia (Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1998-2001); The AnaChronist (ELTE, Budapest, 1998-); Renaissance Forum (University of Hull, 1997-); Cauda Pavonis (Washington State University, Pullmann, 1994-2002); Symbola et Emblemata (E.J.Brill, Leiden, 1993-2000).

NYELVISMERET
angol (olvasás, beszéd, írás felsőfokon)
lengyel (olvasás, beszéd felsőfokon, írás középfokon)
olasz (olvasás középfokon, beszéd, írás alapfokon)
német (olvasás középfokon, beszéd, írás alapfokon)
latin, francia (olvasás alapfokon).