Válogatott publikációk

Prof. Dr. Szőnyi György Endre

KÖNYVEK

1. Titkos tudományok és babonák. A 15-17. század művelődéstörténetéhez [Secret sciences and superstitions. Some aspects of 15th to 17th century European cultural history]. Budapest: Magvető, 1978 (Gyorsuló Idő)

2. Lengyel történet [Polish Story, a novel]. Budapest: Magvető, 1983.

3. Új föld, új ég [New earth, new sky. A monograph on the Renaissance and the history of Renaissance research]. Budapest: Kozmosz Könyvek, 1984

4. 'Exaltatio' és hatalom. Okkult szimbolizmus egy angol mágus műveiben ['Exaltation' and Power. Occult symbolism in the Works of an English Magus]. Szeged: JATEPress, 1998 (Ikonográfia és műértelmezés 7), pp. 314, 33 illustrations.

5. Bédekker. Lengyel történet, Portugália [két kisregény]. Szeged: Lazi, 2002.

6. Gli angeli di John Dee. Roma: Tre Editori, 2004, pp. 170 with illustrations.

7. Pictura & Scriptura. Hagyományalapú kulturális reprezentációk 20. századi elméletei [Pictura & Scriptura. 20th-century Theories of Tradition-based Cultural REpresentations]. Szeged: JATEPress, 2004 (Ikonológia és műértelmezés 10), pp. 324, 54 illustrations.

8. John Dee's Occultism. Magical Exaltation Through Powerful Signs. Albany, NY: SUNY Press, 2004 (Series in Western Esoterism) – pp. 361, 32 illustrations.

 

KÖNYVSZERKESZTÉS

1. Fabiny T.; Pál J.; Szőnyi Gy. E. ed. A reneszánsz szimbolizmus: ikonográfia, emblematika, Shakespeare [Renaissance symbolism: iconography, emblems, Shakespeare]. Szeged: JATE, 1987 (Ikonológia és Műértelmezés 2), pp. 270, illustrated (2nd ed., Szeged: JATEPress, 1998).

2. Löb. L.; Petrovics I.; Szőnyi Gy.E. ed. Forms of Identity. Definitions and Changes. Szeged: JATEPress, 1994, pp. 168.

3. Pál J.; Szőnyi Gy.E.; Tar I. ed. Hermetika, mágia. Ezoterikus látásmód és művészi megismerés [Hermeticism and magic. Esoteric thinking and artistic expression]. Szeged: JATEPress, 1995 (Ikonológia és műértelmezés 5), pp. 590, illustrated.

4. Szőnyi, Gy.E. ed. Lights and Shadows on the Frontiers of Europe. Studies on Late Renaissance Hungarian Culture, in memoriam Tibor Klaniczay. Hungarian Studies [Budapest] 10.2 (1995): 172-349 [pp. 177], illustrated.

5. Szőnyi, Gy.E. ed. European Iconography East & West. Selected Papers of the Szeged International Conference, June 9-12, 1993. Leiden: E.J. Brill, 1996 (Symbola & Emblemata 7), pp. 263, illustrated.

6. Kiss Attila; Szőnyi Gy. E. ed. Újhistorizmus ['New Historicism', a thematic issue]. Helikon irodalomtudományi szemle [Budapest] 44.1-2 (1998).

7. Szőnyi Gy. E.; Rowland Wymer ed. The Iconography of Power: Ideas and Images of Rulership on the English Renaissance Stage. Szeged: JATEPress, 2000 (Papers in English & American Studies 8), pp. 214, illustrated.

8. Baróti-Gaál, Márta; Attila Kiss; György E. Szőnyi ed. The Iconography of the Fantastic. Eastern and Western Traditions of European Iconography 2. Szeged: JATEPress, 2002 (Papers in English & American Studies 10 / Studia Poetica 11), pp. 347, illustrated.

9. Kiss Attila; Szőnyi György Endre ed. Szó és kép. A művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája. Szeged: JATEPress, 2003, Ikonológia és műértelmezés 9).

10. Sabine Coelsch-Foisner; Gy. E. Szőnyi ed. "Not of an age, but for all time": Shakespeare across Lands and Ages. A Festschrift for Holger Klein. Wien: Braumüller Verlag (Austrian Studies in English), 2004.

11. Szőnyi György Endre ed. "The Voices of the English Renaissance." Special Issue, Hungarian Journal of English and American Studies 11.1 (2005), pp. 253.

12. Attila Kiss; György E. Szőnyi ed. The Iconology of Gender. Vol 1: Traditions and Historical Perspectives, Vol 2: Gendered Representations in Cultural Practice. Szeged: JATEPress, 2008.