Vergilius, Európa egyik megalapítója - 2010 március 17.

TIDr. Tar Ibolya
egyetemi docens
SZTE BTK

 

Tar Ibolya egyetemi tanulmányait Szegeden folytatta magyar-német, majd latin-német-görög szakon, diplomát 1967-ben szerzett. Az akkor még József Attiláról elnevezett Tudományegyetem Klasszika-Filológiai Tanszékén dolgozott 1967-től gyakornokként, majd tanársegédként, adjunktusként és 1991-től 2008 végéig, nyugalomba vonulásáig tanszékvezető docensként, illetve 2006-2008-ban intézetvezetőként.

Vergilius alkotó periódusa Augustus korára esik, melyet a római irodalom aranykorának is neveznek. E korszak jelentősége a római történelemben és kultúrában Hellász s ezen belül Athén Periklész-korával vethető egybe. A római aranykor klasszikus összegzés, mely egyúttal a jövő felé mutat.