HÉNOCH A BIBLIAI PRÓFÉTA KULTÚRTÖRTÉNETE – A Vízöntő koráig

Az előadás a bibliai Hénoch próféta kultúrtörténetét követi nyomon az ószövetségi apokrif iratoktól napjainkig, a Vízöntő koráig. Meglepő, hogy különböző történeti korok egy-egy eszmei áramlatában mennyire fontos volt ez a misztikus, apokalipszist hirdető pátriárka, aki a Biblia szerint az Ádám utáni hetedik nemzedéket alkotta.

Miközben a Biblia csak szűkszavúan nyilatkozik róla és a neve alatt fennmaradt szövegeket a nyugati egyház nem kanoniálta, története a Hénoch-könyvében őrződött meg, amelyet az etiópiai keresztény egyház szent szövegként használ Ez a szöveg azonban csak a 18. században került elő egy skót Afrika-utazó felfedezésének köszönhetően.

Hénoch alakja azonban már legendákat gerjesztett jóval előbb is: megtalálható a zsidó misztikában, a mohamedánok mitológiájában, s a keresztény ikonográfiában is. A középkorban az írás és a tudományok feltalálójának tartották és Hermész Triszmegisztosszal azonosították, s a reneszánsz mágusok is fáradhatatlanul keresték az elveszett misztikus könyvet.

A szöveg nyilvánosságra kerülése a romantika korában új Hénoch-divatot indított el, kulturális reprezentációit megtaláljuk a 19. és 20. századi képzőművészetben, irodalomban, újabban a filmen is; ugyanakkor fontos szereplője a modern okkultizmusnak is, Aleister Crowley hénochi mágiájától Hamvas Bélán át a New Age és a hiphop misztikáig.

Az elmúlt évet a cambridge-i Anglia Ruskin Egyetemen töltöttem vendégprofesszorként és tudományos kutatásom Hénoch kultúrtörténetének – elsősorban angliai – feltárására irányult. Előadásomban e kutatás legérdekesebb mozzanatairól számolok be, azt igyekezvén bemutatni, hogy nemcsak egy obskurus témáról, hanem a mai kultúrában nagyon is élő és produktív mitologikus-archetipikus elemről van szó.

 

Az előadás megtekintése:

Modemes változat (méret:192x144 sávszélesség:40kbps)

Szélessávú I változat (méret: 320x240 sávszélesség: 200kbps)

Szélessávú II változat (méret: 384x288 sávszélesség: 500kbps)

LAN változat (méret: 640x480, sávszélesség: 1000kbps)

Megjegyzések:

Az Internet elérés sávszélessége, és számítógépe teljesítménye szerint válasszon a fenti lehetőségek közül!

Az előadás megtekintéséhez Microsoft Windows operációs rendszer alatt a Windows Media Player 9-es vagy 10-es változatát ajánljuk. A korábbi Windows Media Player elvileg automatikusan telepíti a szükséges Windows Media 9-es kodeket, ha mégsem történne meg, abban az esetben a Windows Media 9-es kodekcsomag külön telepítése szükséges.

Linux alatt az Mplayer program használatát javasoljuk.

Természetesen más Windows Media 9-es formátummal kompatibilis lejátszóprogram is használható.

Kérjük, amennyiben technikai problémája van, írjon a help@cc.u-szeged.hu címre.