EFOP-2.2.0-16-2016-00003

ERFAA projekt címe: Egységes ápolási eszközpark kialakítása


A projekt azonosító száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00003


A (fő)kedvezményezett neve: Országos Kórházi Főigazgatóság


Konzorciumi partnerek:

Szegedi Tudományegyetem

Debreceni Egyetem

Pécsi Tudományegyetem


A szerződött támogatás összege: 8 000 000 000 Ft


A támogatás mértéke (%-ban): 100%


Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Országos Kórházi
Főigazgatóság
6 531 529 193 Ft
0 Ft
6 531 529 193 Ft
Szegedi Tudományegyetem 563 896 868 Ft
0 Ft
563 896 868 Ft
Debreceni Egyetem 458 792 328 Ft
0 Ft
458 792 328 Ft
Pécsi Tudományegyetem
445 781 611 Ft
0 Ft
445 781 611 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.01.01. - 2021.11.30.


Projektmenedzser: Dr. Bernát Bence


Pénzügyi vezető: Sipos-Kovács Mónika


Szakmai vezető: Balogh Dénes

 


A projekt tartalmának bemutatása:

Az ápolás a páciens ellátása, segítése szükségleteinek kielégítésében, valamint gyógyulásának elősegítése. Az ápolás eszközeinek fejlesztése a teljes egészségügyi ellátás színvonalának emelkedését okozza. A nem megfelelő minőségű ápolás nemcsak a működési hatékonyságot csökkenti, hanem a kapcsolódó megnövekedett betegbiztonsági kockázatok miatt veszélyt jelent a betegekre nézve is.

 

A projekt célja:

  • Az egészségügyi ellátás során végzett ápolási tevékenység hatékonyságának növelése, a szükséges ápolási idő lerövidítése, az ápolási tevékenység színvonalának, valamint az ahhoz való hozzáférésnek a javítása, ezáltal a betegek életminőségének maximalizálása.
  • Az országban működő aktív, rehabilitációs és ápolási osztályokon az azonos esélyegyenlőséget biztosító ápolási tevékenység módszertani, infrastrukturális támogatása.
  • Az egyes orvosi szakterületek és ellátási formák szerinti ápolási tevékenység specifikus eszközökkel történő támogatása, az ápolás eszközellátottságának javítása.
  • Az ápolással összefüggő munkabiztonsági kockázatok (ezen belül a fizikai, kémiai, biológiai és pszichés kockázatok) csökkentése, ennek eredményeként az ápolói dolgozói elégedettség növekedése, az ápolók elvándorlásának visszaszorítása.
  • Az Egységes Tulajdoni Nyilvántartási rendszerbe integrálódó valós idejű eszközgazdálkodási modul által az országos ápolási eszközkészlet nyilvántartása.
Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány