Hirdetmény

Hirdetmény a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 7. §-ának rendelkezéseivel kapcsolatban

A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 7. §-ának rendelkezéseivel kapcsolatban a következő tájékoztatást adom:


(1) A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos.

(2) A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik.


I. Személyes kontaktust igénylő kurzusok pótlása


A szorgalmi időszakban az online távoktatásos formában meg nem tartott személyes kontaktust igénylő elmaradt kurzusok (kurzusrészek) esetében az illetékes kar mérlegeli a személyes oktatás/pótlás lehetőségét, és erről a döntésről értesíti a hallgatókat.


A döntéskor figyelemmel kell lenni a járványhelyzet kiszámíthatatlanságára, a hallgatók esetleges akadályoztatására, és arra, hogy a kurzusok kizárólag a személyes megjelenésre vonatkozó előírások szigorú betartása mellett tarthatóak meg.


II. Vizsgák teljesítése


A Szegedi Tudományegyetem felkészült a távoktatásos vizsgáztatási rendre, ezért főszabályként a vizsgáztatás online módszerekkel történik a 2019/20. tanév II. félévében, a félévre eredetileg meghirdetett vizsgaidőszakban.


Amennyiben valamely számonkérés teljesítése a személyes megjelenés szükségessége miatt online nem megvalósítható, a kar mérlegeli, hogy mely esetekben kíván élni a személyes számonkérés lehetőségével. E számonkérések is kizárólag csak a személyes megjelenésre vonatkozó előírások szigorú betartása mellett tarthatóak meg. A vizsgákkal kapcsolatos kari szabályozásról a kar értesíti a hallgatókat.

 

Szeged, 2020. május 04.

 

Prof. Dr. Gellén Klára

oktatási rektorhelyettes

Távoktatási Operatív Bizottság elnöke