Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
FTDeFr-M-N_2015
Képzési forma:
Mesterképzés (MA/MSc)
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
120 kredit
Félév:
4
Leírás:
A fordító és tolmács mesterképzési szak célja olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik az interkulturális kommunikáció által fokozottan meghatározott gazdasági életben hatékonyan képesek kamatoztatni szaktudásukat a különböző nemzeti és nemzetközi szervezetek és gazdasági társaságok mindennapi működése szempontjából nélkülözhetetlen nyelvi közvetítőként. A kínált kurzusok teljesítése, azaz az alapozó ismeretek, a szakmai törzsanyag és a differenciált – fordítási vagy tolmácsolási – szakmai ismeretek elsajátítása révén a képzésben részt vevő hallgatók olyan elméleti és gyakorlati tudásra tesznek szert, amely különböző általános és specifikus kompetenciákban megnyilvánulva alkalmassá teszi őket az interlingvális, illetve interkulturális írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítői tevékenység ellátására. A képzésben a nyelvi közvetítés elméletébe és gyakorlatába bevezető, valamint a szakmai, intézményi, interkulturális, nyelvhelyességi és terminológiai alapismereteket nyújtó alapozó tantárgyak elsődleges szerepe a szakmai törzsanyag részét képező fordítástechnikai, tolmácsolástechnikai, számítógépes, projektmenedzselési és terminológiai szemináriumok keretében elsajátítandó komplex készségek megalapozása. A törzsanyag teljesítése révén megvalósuló kompetenciafejlődés pedig megkönnyíti a fordító és a tolmács szakirány közötti választást a hallgatóknak, akik a szakosodást követően a differenciált szakmai ismereteket nyújtó előadások és szemináriumok, valamint a fordítási vagy tolmácsolási szakmai gyakorlat és a szakdolgozati konzultáció teljesítésével felkészülnek diplomamunkájuk elkészítésére. A képzés végére a diplomát szerzett hallgatók okleveles fordító és tolmácsként alkalmassá válnak különböző nyelvi szolgáltatások biztosítására (többek között szövegelemzési, szövegalkotási, fordítási, szakfordítási, lektorálási, tolmácsolási, terminológusi és specifikus számítógépes feladatok ellátására), miközben gyakorlati és elméleti ismereteik bővítése céljából szakmai tanulmányaikat szakirányú továbbképzés vagy doktori képzés keretében folytathatják.

Fordítói szakirány:

A fordító és tolmács mesterképzési szak keretében választható fordítói
szakirány a professzionális írásbeli nyelvi közvetítéshez szükséges
kompetenciák célirányos fejlesztésére szolgál. Ennek megfelelően a
fordítási szakma sajátosságai szerint differenciált képzés alapját
többek között olyan foglalkozások képezik, mint: Gazdasági
alapismeretek fordítóknak, Gazdasági szakfordítás első idegen nyelvről
anyanyelvre, Gazdasági szakfordítás anyanyelvről első idegen nyelvre,
Gazdasági szakfordítás második idegen nyelvről anyanyelvre, Irányított
önálló szakmai foglalkozás fordítóknak, Jogi alapismeretek
fordítóknak, Jogi szakfordítás első idegen nyelvről anyanyelvre, Jogi
szakfordítás anyanyelvről első idegen nyelvre, Jogi szakfordítás
második idegen nyelvről anyanyelvre.

A fordítói szakirány esetében a felvételnek a mesterképzési program
első két félévében teljesítendő kurzusok teljesítésén túl egyéb
előfeltétele nincsen.

Tolmács szakirány:

A fordító és tolmács mesterképzési szak keretében választható tolmács
szakirány a professzionális szóbeli nyelvi közvetítéshez szükséges
kompetenciák célirányos fejlesztésére szolgál. Ennek megfelelően a
tolmácsolási szakma sajátosságai szerint differenciált képzés alapját
többek között olyan foglalkozások képezik, mint: Gazdasági
alapismeretek tolmácsoknak, Konszekutív tolmácsolás első idegen
nyelvről anyanyelvre, Konszekutív tolmácsolás anyanyelvről első idegen
nyelvre, Konszekutív tolmácsolás második idegen nyelvről anyanyelvre,
Irányított önálló szakmai foglalkozás tolmácsoknak, Jogi alapismeretek
tolmácsoknak.

A tolmácsolás szakirány esetében a felvételnek a mesterképzési program
első két félévében teljesítendő kurzusok teljesítésén túl előfeltétele
egy előzetes elbeszélgetésen való részvétel, valamint idegen
nyelvenként egy-egy szintfelmérő tolmácsolási feladat sikeres
teljesítése.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2015.06.24. 10:01:21
Továbbtanulási lehetõségek:
PhD/DLA
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-SZD Szakdolgozat; Teljesítendő: min.20 kredit
kötelező tantárgy FT-SZD Diplomamunka; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-SZD Diplomamunka; _Konzultációs gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy 20
MK-A Alapozó ismeretek; Teljesítendő: min.18 kredit
kötelező tantárgy FT-01 Alapozó ismeretek; Teljesítendő: min. 16 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-0101 Bevezetés a fordítás elméletébe; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-0102 Bevezetés a tolmácsolás elméletébe; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-0103 Bevezetés a nyelvi közvetítés gyakorlatába; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-0104 Magyar nyelvhelyességi ismeretek; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-0105 Szakmai és intézményi alapismeretek; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-0106 Interkulturális alapismeretek; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-0107 Európai uniós alapismeretek; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-0108 Terminológiai alapismeretek; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeFT-02De, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De05, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De06, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De07, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De08, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr03, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr04 2
kötelező tantárgy FT-02De Első (B) idegen nyelvi nyelvhelyességi ismeretek (német); Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-02De Német (B) nyelvhelyességi ismeretek; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
MK-TK Szakmai törzsképzés; Teljesítendő: min.42 kredit
kötelező tantárgy FT-03 Szakmai törzsanyag: közös kurzusok; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-0301 Számítógépes fordítástámogatás; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-0302 Projektmenedzselés; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy FT-04De Szakmai törzsanyag: első (B) idegen nyelv (német); Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-04De01 Fordítástechnika: német (B) - magyar (A) I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-04De02 Fordítástechnika: magyar (A) - német (B) I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-04De03 Tolmácsolástechnika: német (B) - magyar (A) I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-04De04 Tolmácsolástechnika: magyar (A) - német (B) I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-04De05 Fordítástechnika: német (B) - magyar (A) II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-04De06 Fordítástechnika: magyar (A) - német (B) II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-04De07 Tolmácsolástechnika: német (B) - magyar (A) II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-04De08 Tolmácsolástechnika: magyar (A) - német (B) II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-04De09 Gazdasági teminológia; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-02De, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De05, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De06, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De07, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De08, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr03, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr04 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-04De10 Jogi terminológia; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-0103, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-02De02, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-02De01, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-03Fr01, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-0103, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-02De02, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-02De01, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-03Fr01 2
kötelező tantárgy FT-05Fr Szakmai törzsanyag: második (C) idegen nyelv (francia); Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-05Fr01 Fordítástechnika: francia (C) - magyar (A) I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-05Fr02 Tolmácsolástechnika: francia (C) - magyar (A) I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-05Fr03 Fordítástechnika: francia (C) - magyar (A) II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-05Fr04 Tolmácsolástechnika: francia (C) - magyar (A) II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy FT-06De Választható tárgyak: nyelvgyakorlat első (B) idegen nyelvből (német); Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FT-06De01 Német (B) nyelvgyakorlat I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FT-06De02 Német (B) nyelvgyakorlat II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy FT-07Fr Választható tárgyak: nyelvgyakorlat második (C) idegen nyelvből (francia); Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FT-07Fr01 Francia (C) nyelvgyakorlat I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FT-07Fr02 Francia (C) nyelvgyakorlat II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy FT-SZV Szabadon választható kurzusok I.; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FT-SZV Szabadon választható kurzusok I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
MK-FS Fordítói szakirány; Teljesítendő: min.40 kredit
kötelező tantárgy FT-F-01 Fordító szakirány: közös kurzusok; Teljesítendő: min. 16 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-F-0101 Gazdasági alapismeretek fordítóknak; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeFT-02De, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De05, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De06, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De07, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De08, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr03, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr04 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-F-0102 Jogi alapismeretek fordítóknak; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-0103, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-02De02, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-02De01, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-03Fr01 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-F-0103 Irányított önálló szakmai foglalkozás fordítóknak I.; _Konzultációs gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-02De, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De05, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De06, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De07, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De08, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr03, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr04 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-F-0104 Irányított önálló szakmai foglalkozás fordítóknak II.; _Konzultációs gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-0103, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-02De02, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-02De01, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-03Fr01 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-F-0105 Szakmai gyakorlat fordítóknak; _Gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-0103, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-02De02, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-02De01, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-03Fr01 4
kötelezően választható tantárgy FT-F-SZV Szabadon választható kurzusok II.; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FT-F-SZV Szabadon választható kurzusok II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető, kurzusfelvétel előfeltételeFT-02De, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De05, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De06, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De07, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De08, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr03, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr04 2
kötelező tantárgy FT-F-SZK Szakdolgozati konzultáció fordítóknak; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-F-SZK Szakdolgozati konzultáció fordítóknak; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-0103, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-02De02, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-02De01, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-03Fr01 2
kötelező tantárgy FT-F-02De Fordító szakirány: első (B) idegen nyelv (német); Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-F-02De01 Gazdasági szakfordítás: német (B) - magyar (A); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-02De, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De05, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De06, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De07, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De08, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr03, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr04 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-F-02De02 Gazdasági szakfordítás: magyar (A) - német (B); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-02De, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De05, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De06, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De07, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De08, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr03, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr04 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-F-02De03 Jogi szakfordítás: német (B) - magyar (A); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-0103, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-02De02, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-02De01, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-03Fr01 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-F-02De04 Jogi szakfordítás: magyar (A) - német (B); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-0103, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-02De02, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-02De01, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-03Fr01 2
kötelező tantárgy FT-F-03Fr Fordító szakirány: második (C) idegen nyelv (francia); Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-F-03Fr01 Gazdasági szakfordítás: francia (C) - magyar (A); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-02De, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De05, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De06, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De07, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De08, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr03, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr04 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-F-03Fr02 Jogi szakfordítás: francia (C) - magyar (A); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-0103, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-02De02, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-02De01, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-03Fr01 2
kötelezően választható tantárgy FT-F-04-De Fordító szakirány: választható tolmács kurzusok első (B) idegen nyelvből (német); Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FT-F-041-De Választható tolmács kurzusok 1.: német (B); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető, kurzusfelvétel előfeltételeFT-02De, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De05, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De06, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De07, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De08, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr03, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr04 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FT-F-042-De Választható tolmács kurzusok 2.: német (B); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-0103, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-02De02, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-02De01, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-03Fr01 2
kötelezően választható tantárgy FT-F-05-Fr Fordító szakirány: választható tolmács kurzusok második (C) idegen nyelvből (francia); Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FT-F-051-Fr Választható tolmács kurzusok 1: francia (C); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-02De, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De05, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De06, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De07, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De08, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr03, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr04 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FT-F-052-Fr Választható tolmács kurzusok 2: francia (C); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-0103, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-02De02, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-02De01, kurzusfelvétel előfeltételeFT-F-03Fr01 2
MK-TS Tolmács szakirány; Teljesítendő: min.40 kredit
kötelező tantárgy FT-T-SZK Szakdolgozati konzultáció tolmácsoknak; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-T-SZK Szakdolgozati konzultáció tolmácsoknak; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-0103, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-02De02, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-02De01, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-03Fr01 2
kötelező tantárgy FT-T-01 Tolmács szakirány: közös kurzusok; Teljesítendő: min. 16 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-T-0101 Gazdasági alapismeretek tolmácsoknak; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeFT-02De, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De05, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De06, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De07, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De08, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr03, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr04 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-T-0102 Jogi alapismeretek tolmácsoknak; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-0103, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-02De02, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-02De01, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-03Fr01 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-T-0103 Irányított önálló szakmai foglalkozás tolmácsoknak I.; _Konzultációs gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-02De, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De05, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De06, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De07, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De08, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr03, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr04 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-T-0104 Irányított önálló szakmai foglalkozás tolmácsoknak II.; _Konzultációs gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-0103, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-02De02, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-02De01, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-03Fr01 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-T-0105 Szakmai gyakorlat tolmácsoknak; _Gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-0103, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-02De02, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-02De01, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-03Fr01 4
kötelező tantárgy FT-T-02De Tolmács szakirány: első (B) idegen nyelv (német); Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-T-02De01 Konszekutív tolmácsolás: német (B) - magyar (A) I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-02De, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De05, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De06, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De07, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De08, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr03, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr04 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-T-02De02 Konszekutív tolmácsolás: magyar (A) - német (B) I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-02De, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De05, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De06, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De07, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De08, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr03, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr04 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-T-02De03 Konszekutív tolmácsolás: német (B) - magyar (A) II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-0103, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-02De02, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-02De01, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-03Fr01 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-T-02De04 Konszekutív tolmácsolás: magyar (A) - német (B) II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-0103, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-02De02, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-02De01, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-03Fr01 2
kötelező tantárgy FT-T-03Fr Tolmács szakirány: második (C) idegen nyelv (francia); Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-T-03Fr01 Konszekutív tolmácsolás: francia (C) - magyar (A) I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-02De, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De05, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De06, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De07, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De08, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr03, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr04 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FT-T-03Fr02 Konszekutív tolmácsolás: francia (C) - magyar (A) II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-0103, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-02De02, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-02De01, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-03Fr01 2
kötelezően választható tantárgy FT-T-SZV Szabadon választható kurzusok II.; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FT-T-SZV Szabadon választható kurzusok II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető, kurzusfelvétel előfeltételeFT-02De, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De05, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De06, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De07, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De08, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr03, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr04 2
kötelezően választható tantárgy FT-T-04-De Tolmács szakirány: választható fordító kurzusok első (B) idegen nyelvből (német); Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FT-T-041-De Választható fordító kurzusok 1: német (B); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető, kurzusfelvétel előfeltételeFT-02De, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De05, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De06, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De07, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De08, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr03, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr04 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FT-T-042-De Választható fordító kurzusok 2: német (B); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-0103, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-02De02, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-02De01, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-03Fr01 2
kötelezően választható tantárgy FT-T-05-Fr Tolmács szakirány: választható fordító kurzusok második (C) idegen nyelvből (francia); Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FT-T-051-Fr Választható fordító kurzusok 1: francia (C); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-02De, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De05, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De06, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De07, kurzusfelvétel előfeltételeFT-04De08, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr03, kurzusfelvétel előfeltételeFT-05Fr04 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FT-T-052-Fr Választható fordító kurzusok 2: francia (C); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-0103, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-02De02, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-02De01, kurzusfelvétel előfeltételeFT-T-03Fr01 2
MK-LNY Központi szabadon választható; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy XN0010 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0011 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy XM0010 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XM0011 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy XN0200 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0201 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, ismételten felvehető 0
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Ösvény: Fordítói szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.18 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.42 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.40 kredit összegyüjtése, ebből ezen az ösvényen 10 kredit követelmény.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Tolmács szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.18 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.42 kredit összegyüjtése, ebből ezen az ösvényen 10 kredit követelmény.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.40 kredit összegyüjtése, ebből ezen az ösvényen 10 kredit követelmény.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

FT- Fordító és tolmács MA Alapozó ismeretek és szakmai törzsanyag modul
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Teljesítendő:
min.16 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Világgazd-i és Eu-i Gazd. Int. Szakcsop.
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 20 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
FT-F- Fordító és tolmács MA Fordítói szakirány modul
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Teljesítendő:
min.16 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Marketing-Menedzsment Szakcsoport
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
FT-T- Fordító és tolmács MA Tolmács szakirány modul
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Teljesítendő:
min.16 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Marketing-Menedzsment Szakcsoport
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Felelős tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fordító- és Tolmácsképző Központ
XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul
Felelős tanszék:
Kreditáló Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kreditáló Tanszék
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Demeter Éva Dr. (DEEJAAO.SZE)
Practice, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Signature
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Lévai Judit (LEJHAFS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés