Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
SZB-B-AN_2013
Képzési forma:
Alapképzés (BA/BSc)
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
180 kredit
Félév:
6
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2017.03.20. 9:41:05
Felvételi követelmények:
középiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
főiskola
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
0123456
MK BA Bölcsészettudományi stúdiumok; Teljesítendő: min.6 kredit
kötelező tantárgy BAFIL Filozófiatörténet; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BAFIL1 Filozófiatörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy BATÁRS Társadalomismeret; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BATÁRS1 Társadalomismeret; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy BAKÖ Könyvtár- és informatikai alapismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BAKÖ1 Könyvtár- és informatikai alapismeretek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
MKS-SZV Szabad sáv; Teljesítendő: min.10 kredit
kötelezően választható tantárgy BAVÁL Választható bölcsészettudományi stúdium; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme BAVÁL1 Választható bölcsészettudományi stúdium; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme BAVÁL2 Minor képzés nyelvi előkészítése; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 6
BSZ_VAL BA/BSc Szabadon választható
MK SZB-SZD Szakdolgozat; Teljesítendő: min.4 kredit
kötelező tantárgy SZB-SZD2 Szakdolgozat; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZD22 Szakdolgozat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
MK SZB-A Alapozó ismeretek; Teljesítendő: min.24 kredit
kötelező tantárgy SZB-A-1 Bevezetés a filozófiába; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-A-11 Bevezetés a filozófiába; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy SZB-A-2 Bevezetés az etikába; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-A-21 Bevezetés az etikába; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy SZB-A-3 Bevezetés az esztétikába; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-A-31 Bevezetés az esztétikába; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy SZB-A-4 A mozgóképelemzés alapjai; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-A-41 A mozgóképelemzés alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy SZB-A-5 Bevezetés a vallástudományba 1.; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-A-51 Bevezetés a vallástudományba 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy SZB-A-6 Médiaismeretek 1.; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-A-61 Médiaismeretek 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
MK SZB-V-Á Általános szakterületi ismeretek (18+18); Teljesítendő: min.36 kredit
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-VT01 Vallástörténet; Teljesítendő: min. 21 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT011 Hinduizmus; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT012 Ókori vallások; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT013 Egyéb vallások; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT014 Buddhizmus; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT015 Zsidóság; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT016 Kereszténység; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT017 Iszlám; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-VT02 Valláselmélet; Teljesítendő: min. 15 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT021 Vallásfilozófia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT022 Vallásszociológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT023 Valláslélektan; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT024 Vallásetnológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-VT025 Bevezetés a magyar vallástudomány történetébe; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SZB-SZD1 Szakdolgozati szeminárium; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZD11 Szakdolgozati szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Aláírás, ismételten felvehető 0
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-Film17 Bevezetés a filmelméletbe; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme SZB-V-Á-Film171 Bevezetés a filmelméletbe; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-Film18 A fotográfia elmélete és története; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme SZB-V-Á-Film181 A fotográfia elmélete és története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme SZB-V-Á-Film182 A fotográfia elmélete és története szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-Film19 A szemiotika alapjai; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme SZB-V-Á-Film191 A szemiotika alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-Film20 Statikus képek elemzése; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme SZB-V-Á-Film201 Statikus képek elemzése; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-Film21 Intermedialitás; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme SZB-V-Á-Film211 Intermedialitás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme SZB-V-Á-Film212 Intermedialitás szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-FilmKomm22 Média, kommunikáció és populáris kultúra; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-FilmKomm221 Média, kommunikáció és populáris kultúra; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-Film23 Kísérleti filmek; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme SZB-V-Á-Film231 Kísérleti filmek; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-Film24 Adaptációk; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme SZB-V-Á-Film241 Adaptációk 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme SZB-V-Á-Film242 Adaptációk 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-F01 Filozófiai szakmaismeret; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-F011 Filozófiai szakmaismeret előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-F012 Filozófiai szakmaismeret szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-FEE01 Módszertan; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-FEE011 Akadémikus írás; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-FEE012 Idegen nyelvi szakszövegolvasás 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-FEE013 Idegen nyelvi szakszövegolvasás 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-FEE02 Morálfilozófia, antropológia, pszichológia; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-FEE021 Morálfilozófia, antropológia, pszichológia 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-FEE022 Morálfilozófia, antropológia, pszichológia 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV01 Metafizika; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV011 Metafizika előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV012 Metafizika szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV02 Ismeretelmélet; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV021 Ismeretelmélet előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV022 Ismeretelmélet szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV03 Logika; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV031 Logika előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV032 Logika szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV04 Nyelvfilozófia; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV041 Nyelvfilozófia előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV042 Nyelvfilozófia szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV05 Társadalomfilozófia; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV051 Társadalomfilozófia előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV052 Társadalomfilozófia szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV06 Filozófiai poblémák; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV061 Filozófiai poblémák előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV062 Filozófiai poblémák szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-ET01 Etikai szakmaismeret; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-ET011 Etikai szakmaismeret előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-ET012 Etikai szakmaismeret szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-ES01 Esztétikai szakmaismeret; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-ES011 Esztétikai szakmaismeret előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-ES012 Esztétikai szakmaismeret szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV07 Nevelésfilozófia; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV071 Nevelésfilozófia előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV072 Nevelésfilozófia szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV08 Etikai problémák; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV081 Etikai problémák előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV082 Etikai problémák szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV09 Képelméletek; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV091 Képelméletek előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV092 Képelméletek szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV10 Művészeti problémakezelés; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV101 Művészeti problémakezelés előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV102 Művészeti problémakezelés szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV11 Esztétikai problémák; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV111 Esztétikai problémák előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV112 Esztétikai problémák szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-Komm01 Kvalitatív társadalomkutatás gyakorlata; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-Komm01 Kvalitatív társadalomkutatás gyakorlata; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-Komm02 Bevezetés a közjogba; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-Komm02 Bevezetés a közjogba; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-Komm03 Médiajog; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-Komm03 Médiajog; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-Komm04 Bevezetés a kulturális antropológiába 1.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-Komm04 Bevezetés a kulturális antropológiába 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-Komm05 Bevezetés a kulturális antropológiába 2.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-Komm05 Bevezetés a kulturális antropológiába 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV12 Bevezetés a vallástudományba 2. (SZB nappali); Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-V-Á-SZV121 Bevezetés a vallástudományba 2. (SZB nappali)); _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelezően választható tantárgy SZB-V-Á-SZV13 Képzőművészeti propedeutika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV131 Képzőművészeti propedeutika előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-V-Á-SZV132 Képzőművészeti propedeutika szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
MK SZB-K-D Differenciált szakmai ismeretek: kommunikáció- és médiatudomány; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy SZB-K-D1 Szakirányos elméleti alapozó tárgyak; Teljesítendő: min. 15 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-K-D11 Kommunikáció- és médiatörténet 1.; _Előadás, 2 óra, _Minősítés 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-K-D12 Kommunikáció- és médiatörténet 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-K-D13 Információs társadalom; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-K-D14 Pragmatika - közvetlen emberi kommunikáció; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-K-D15 Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba: humán kommunikáció; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-K-D16 Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba: médiatudomány; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-K-D17 Társadalmi és kultúraközi kommunikáció; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy SZB-K-D2 Differenciált szakterületi ismeretek; Teljesítendő: min. 15 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-K-D21 Mediatizált kommunikáció - esemény és médiareprezentáció; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-K-D22 A médiakommunikáció sajátos színterei 1 - Marketing; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-K-D23 A médiakommunikáció sajátos színterei 2 - Public Relations; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-K-D24 Médiaismeretek 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-K-D25 Médiaismeretek 3.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-K-D26 A média szabályozása. Médiaetika.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SZB-K-D3 Választható szakmai ismeretek (MA előtanulmányok); Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-K-D3070 MA előtanulmány - 1 órás, 2 kredites előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-K-D3071 MA előtanulmány - 1 órás, 3 kredites előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-K-D3072 MA előtanulmány - 2 órás, 2 kredites előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-K-D3073 MA előtanulmány - 2 órás, 3 kredites előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-K-D3074 MA előtanulmány - 2 órás, 2 kredites gyakorlat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-K-D3075 MA előtanulmány - 2 órás, 3 kredites gyakorlat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
MKS-TAN Specializáció vagy minor képzés; Teljesítendő: min.50 kredit
KKT-S_N Kémia tanári minor_N
KTT-S_N Környezettan tanári minor_N
TIT-S_N Természetismeret tanári minor_N
ENE-S Ének tanári minor_N
BBT-S_N Biológia tanári minor_N
RAJ-S Rajz tanári minor_N
ANG-SN-AM Amerikanisztika minor_N
GER-SN-NN Német nemzetiségi minor_N
GER-SN-NNK Német nyelvű kultúrák és Közép-Európa specializáció_N
KNK-SN-ALT Altajisztika specializáció_N
MAG-SN-FU Finnugor szakirány_N
MAG-SN-IT Irodalomtudomány szakirány_N
MAG-SN-MT Művelődéstudomány szakirány_N
MAG-SN-NL Neolatin szakirány_N
MAG-SN-SZT Színháztörténet szakirány_N
MAG-SN-U Ügyvitel minor_N
MAG-SN-M Magyar minor_N
MAG-SN-IE Irodalomelmélet specializáció_N
MAG-SN-KMI Klasszikus magyar irodalom specializáció_N
MAG-SN-HUN Magyar mint idegen nyelv (hungarológia) specializáció_N
MAG-SN-MMI Modern magyar irodalom specializáció_N
MAG-SN-NYTU Nyelvtudomány specializáció_N
MAG-SN-NYTO Nyelvtörténet specializáció_N
MAG-SN-RB Reneszánsz és barokk kultúra specializáció_N
KOM-SN Kommunikáció és médiatudomány minor_N
NEPR-SN-TA Táncantropológia specializáció_N
NEPR-SN-N Néprajz minor_N
ONK-SN-G Ógörög specializáció_N
RFR-SN-FRK Francia nyelv és kultúra felzárkóztató specializáció_N
RFR-SN-FRH Francia nyelv és kultúra (középhaladó) minor_N
ROL-SN-OL Olasz nyelv és kultúra minor_N
ROL-SN-P Portugál nyelv és irodalom minor_N
RSP-SN-S Spanyol minor_N
RSP-SN-K Katalán specializáció_N
RRO-SN-RO Román nemzetiségi minor_N
RRO-SN-RK Román kezdő specializáció_N
SZB-SN-FILM Filmelmélet és filmtörténet minor_N
SZB-SN-V Vallástudomány minor_N
SLAOR-SN-S Orosz nyelvű sajtóreferens specializáció_N
TOR-SN-T Történelem minor_N
TES-S Testnevelő-edző tanári minor_N
TECH-S Technika tanári minor_N
MAG-SN-OHIK Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány specializáció
TTN-S Társadalmi tanulmányok tanári minor_N
MUV-S Andragógia tanári minor_N
SLACS-SN-CS_2013 Cseh specializáció_N_2013
SLAOR-SN-OR_2013 Orosz minor_N_2013
SLABO-SN-BO_2013 Bolgár minor_N_2013
SLASE-SN-SE_2013 Szerb nemzetiségi minor_N_2013
SLAUK-SN-UK_2013 Ukrán minor_N_2013
FFT-S_N Fizika tanári minor_N_2013
SZB-SN-EJ Elektronikus sajtó specializáció_N
SZB-SN-MI Médiainformatika specializáció_N
SZB-SN-NKT Nemzetközi kommunikáció és turizmus specializáció_N
GER-SN-N Német minor_N_2013
SZB-SN-NYS Nyomtatott sajtó specializáció_N
MAG-SN-NYTE Nyelvtechnológia szakirány_N_2014
SZB-SN-PR Public relations specializáció_N
SLA-SN-BALK Balkanisztika specializáció_N
TTN-SR Roma integrációs tanulmányok specializáció_N
HITTA_SZTE_N Hittanár - nevelőtanár BA minor_N
RSP-SN-SAT Spanyol-amerikai tanulmányok specializáció_N_2015
INFK-SN Informatikus könyvtáros specializáció_N_2015
SLAOR-SN-U Orosz üzleti nyelvi szakreferens specializáció_N_2015
SLAOR-SN-I Idegenforgalom - orosz nyelvű idegenvezető specializáció_N_2015
SLASL-SN-SL_2015 Szlovák nemzetiségi minor_N_2015
ONK-SN-L Latin minor_N_2016
RSP-SN-MSP A mai Spanyolország specializáció_N
MAG-SN-BFNK Balti-finn nyelvek és kultúrák specializáció_N
SZB-SN-F Filozófia minor_N_2013
GFT-S_N Földrajz tanári minor_N_2011
SLA-SN-SLA Szlavisztika specializáció_N_2011
SZB-SN-ES Esztétika minor_N_2013
SZB-SN-ET Etika minor_N_2013
ITN-S_N Informatika tanári minor_N
PED-SN Pedagógia minor_N_2010
SZOC-SN Szociológia minor_N_2011
ANG-SN-ANG Angol minor_N_2011
MMT-S_N Matematika tanári minor_N_2010
REG-S Rekreációszervezés és egészségfejlesztés minor_N_2011
MK SZB-ES-D Differenciált szakmai ismeretek: esztétika szakirány; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy SZB-ES-D01 Eszmetörténet (esztétika); Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ES-D011 Antik eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ES-D012 Középkori és reneszánsz eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ES-D013 Újkori és felvilágosodáskori eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ES-D014 19. századi eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ES-D015 20. századi eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE011, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE012, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE013, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE021, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE022, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-ES012 4
kötelező tantárgy SZB-ES-D02 Klasszikus esztétikák és művészettörténet 1-4.; Teljesítendő: min. 12 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-ES-D021 Klasszikus esztétikák szeminárium (0-4); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-ES-D022 Klasszikus művészettörténet (0-4); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SZB-ES-D03 Kortárs esztétikák és művészettörténet 1-2.; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-ES-D031 Kortárs esztétikák szeminárium (0-2); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-ES-D032 Kortárs művészettörténet (0-2); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SZB-ES-D04 Műelemzés 1-4.; Teljesítendő: min. 12 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ES-D041 Műelemzés 1-4. szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
MK SZB-ET-D Differenciált szakmai ismeretek: etika szakirány; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy SZB-ET-D01 Eszmetörténet (etika); Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ET-D011 Antik eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ET-D012 Középkori és reneszánsz eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ET-D013 Újkori és felvilágosodáskori eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ET-D014 19. századi eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ET-D015 20. századi eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE011, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE012, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE013, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE021, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE022, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-ET011, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-ET012 4
kötelező tantárgy SZB-ET-D02 Etikatörténet és kortárs etikák 1-4.; Teljesítendő: min. 16 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-ET-D021 Etikatörténet és kortárs etikák előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SZB-ET-D022 Etikatörténet és kortárs etikák szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelező tantárgy SZB-ET-D03 Alkalmazott etika; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ET-D031 Alkalmazott etika 1. előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ET-D032 Alkalmazott etika 2. szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy SZB-ET-D04 Tematikus etikák; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-ET-D041 Tematikus etikák 1-2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
MK SZB-F-D Differenciált szakmai ismeretek: filozófia szakirány; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy SZB-F-D01 Eszmetörténet (filozófia); Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-F-D011 Antik eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-F-D012 Középkori és reneszánsz eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-F-D013 Újkori és felvilágosodáskori eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-F-D014 19. századi eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-F-D015 20. századi eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-F011, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-F012, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE011, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE012, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE013 4
kötelező tantárgy SZB-F-D02 Filozófiatörténet 1-8.; Teljesítendő: min. 24 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-F-D021 Filozófiatörténet 1-8.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy SZB-F-D03 Kortárs filozófia; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-F-D031 Kortárs filozófia 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-F-D032 Kortárs filozófia 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE021, vizsga előfeltételeSZB-V-Á-FEE022 3
MK SZB-Film-D Differenciált szakmai ismeretek; Teljesítendő: min.51 kredit
kötelező tantárgy SZB-Film-D1 Filmtörténet; Teljesítendő: min. 15 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D11 Filmtörténet: A klasszikus film története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D12 Filmtörténet: A modern film története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D13 Filmtörténet: A posztmodern film története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D14 Filmtörténet: Magyar filmtörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D15 Filmtörténeti szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeSZB-Film-D12 3
kötelező tantárgy SZB-Film-D2 A montázs; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D21 A montázs; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeSZB-A-41 3
kötelező tantárgy SZB-Film-D3 Filmelmélet; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D31 Filmelmélet: Narráció a filmben; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D32 Filmelmélet: Film és írás; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D33 Filmelmélet: Forgatókönyv-írás; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SZB-Film-D4 Szakszöveg-olvasó szeminárium; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D41 Szakszöveg-olvasó szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SZB-Film-D5 Filmelemzés; Teljesítendő: min. 12 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D51 Filmelemzés 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D52 Filmelemzés 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D53 Filmelemzés 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeSZB-V-Á-Film191 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D54 Filmelemzés 4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeSZB-V-Á-Film182 3
kötelező tantárgy SZB-Film-D6 A film és a társművészetek; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D61 A film és a társművészetek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy SZB-Film-D7 A tömegfilm esztétikája; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D71 A tömegfilm esztétikája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SZB-Film-D8 Műfaji filmek szeminárium; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D81 Műfaji filmek szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy SZB-Film-D9 Gyakorlati ismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-Film-D91 Gyakorlati ismeretek; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
MK SZB-SZI Szakterületi ismeretek: vallástudomány szakirány (120); Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy SZB-SZI1 Vallási szimbolika; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZI11 Szimbolika és ikonográfia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZI12 Vallás és művészet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SZB-SZI2 Vallásközi folyamatok; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZI21 Vallásközi folyamatok - elméletek; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZI22 Vallásközi folyamatok elemzése; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SZB-SZI3 Vallástudomány; Teljesítendő: min. 12 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZI31 A vallástudomány elmélete; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZI32 A vallástudomány klasszikusai 1-3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy SZB-SZI4 Valláspolitológia; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZI41 Vallás és politika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy SZB-SZI5 Vallás kutatás; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZI51 Tutórium 1-2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZI52 Egyéni kutatás; _Gyakorlat, 12 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SZI53 A tanulmányírás módszerei (Academic writing); _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Ösvény: Esztétika szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 6
A mérföldkő tárgyaiból min.24 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.36 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Etika szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 6
A mérföldkő tárgyaiból min.24 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.36 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Filmelmélet és filmtörténet szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 6
A mérföldkő tárgyaiból min.24 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.36 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 9
A mérföldkő tárgyaiból min.51 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Filozófia szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 6
A mérföldkő tárgyaiból min.24 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.36 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Kommunikáció- és médiatudomány szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 6
A mérföldkő tárgyaiból min.24 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.36 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Vallástudomány szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 6
A mérföldkő tárgyaiból min.24 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.36 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

BA BA Bölcsészettudományi stúdiumok modul
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Felelős oktató:
Krémer Sándor Dr. (KRSHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
A tantárgy oktatásának célja az, hogy a hallgatók lapvető ismereteket szerezzenek az európai bölcselettörténet nagy korszakairól, a fontosabb szerzőkről, a filozófiában használatos elméletképzési, módszertani eljárásokról. Az egy féléves kurzus ezért legfőképpen a nagy filozófiatörténeti fordulatok (Szókratész-Platón, Descartes, Kant, Wittgenstein, Heidegger) bemutatása köré rendezi képzési tervét, miközben megkísérel kitekintést nyújtani a filozófia és más szellemi szférák, pl. a tudományfejlődés vagy a művészetek kölcsönös kapcsolódásaira.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Felelős oktató:
Feleky Gábor dr. (FEGHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
A társadalomfogalmak, a társadalmi együttélés mibenléte: emberi cselekvések és társadalmi struktúrák.
A társadalom megismerhetősége, megismerésének és értelmezésének nézőpontjai (elméletek, paradigmák).
Az objektivitás problémája. Az értékek és ideológiák szerepe.
A társadalom megismerésének módszertana, megismerési és kutatási technikák.
A társadalmi struktúra és rétegződés alapkérdései.
A rendszerváltozás előtti és utáni magyar társadalom főbb vonásai.
A mai magyar társadalom strukturális viszonyai és társadalmi rétegződése, mobilitási viszonyai.
A magyar társadalom főbb csoportjai.
Társadalmi folyamatok és jelenségek a mai Magyarországon: demográfiai folyamatok; foglalkoztatottság/munkanélküliség; anyagi-jövedelmi egyenlőtlenségek, szegénység; területi-települési egyenlőtlenségek; az iskola és a tudásviszonyok egyenlőtlenségei; az értékek változása, a vallás szerepe; a devianciák alakulása.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Felelős oktató:
Kokas Károly dr. (KOKHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
A tantárgy általános célja: hogy megismertesse a hallgatókat kutatásmódszertani gyakorlattal és a kutatás során adódó pragmatikus problémákkal, valamint a könyvtári informatika felhasználó szintű ismereteivel.
A tantárgy specifikus célkitűzése: a hallgatók képessé tétele konkrét tudományos munkák mind tartalmi, mind gyakorlati elkészítésére; a könyvtárhasználók ezen a területen való felkészítésére, képzésére. A megfelelő kutatásmódszertani felkészítés alkalmassá teszi a hallgatókat bonyolult információkeresési feladatokra, miközben támogatja a záró dolgozat elkészítését is.
A tantárgyhoz kapcsolódik az IHM „Virtuális Egyetem program - Infokommunikációs tananyag” 134/2005 nevű digitális tananyag, amely 2006-tól a Szegedi Tudományegyetem rendelkezésére áll.

Témakörök:

Könyvtárhasználat
Irodalomkutatás
Dokumentumtípusok
Internetes adatbázisok
Online irodalomkeresés
Multimédia ismeretek
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
_Szeminárium, nem kötelező, 6 óra / 6 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
KOMBAA Kommunikáció- és Médiatudomány BA Alapozó modul modul
KOMBAD Kommunikáció- és Médiatudomány BA Differenciált szakmai ismeretek (szakirányok) modul
KOMBAT Kommunikáció- és Médiatudomány BA Szakmai törzsmodul modul
SZB-A Alapozó ismeretek modul
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Pavlovits Tamás (PATHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Pavlovits Tamás (PATHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Pavlovits Tamás (PATHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Máté-Tóth András dr. (MAAHANS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Máté-Tóth András dr. (MAAHANS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
SZB-ES-D Esztétika szakirány: differenciált szakmai ismeretek modul
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.12 kredit
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.12 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
SZB-ET-D Etika szakirány: differenciált szakmai ismeretek modul
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.16 kredit
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
SZB-F-D Filozófia szakirány: differenciált szakmai ismeretek modul
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.24 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
SZB-Film-D Filmelmélet és filmtörténet szakirány. Differenciált szakterületi ismeretek modul
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.15 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Leírás:
A filmtörténeti előadásokon szerzett ismeretek alkalmazása az egyes korszakokhoz tartozó filmalkotások beható elemzése által. A kurzus célja képessé tenni a hallgatót a különböző filmtörténeti irányzatok sajátos jegyeinek a felismerésére és értelmezésére. A kurzus azt is bemutatja, hogyan kapcsolhatók össze a kifejező eszközök terén észlelt változások az egyes műfajokon belüli történeti változásokkal.
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.9 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Leírás:
A hallgató - betekintést nyerve azokba a filozófiai, irodalomelméleti kontextusokba, melyek a filmelmélet alapvető munkáit ihlették - szorosabban megismerkedik a filmi ábrázolás kérdéseivel. További célok: a filmelméleti irányzatok közti tájékozódás kialakítása, egy használható fogalomkészlet elsajátítása, a vizuális médiumok működésmódjának a megismertetése.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Leírás:
A hallgató - betekintést nyerve azokba a filozófiai, irodalomelméleti kontextusokba, melyek a filmelmélet alapvető munkáit ihlették - szorosabban megismerkedik a filmi ábrázolás kérdéseivel. További célok: a filmelméleti irányzatok közti tájékozódás kialakítása, egy használható fogalomkészlet elsajátítása, a vizuális médiumok működésmódjának a megismertetése.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Leírás:
A hallgató - betekintést nyerve azokba a filozófiai, irodalomelméleti kontextusokba, melyek a filmelmélet alapvető munkáit ihlették - szorosabban megismerkedik a filmi ábrázolás kérdéseivel. További célok: a filmelméleti irányzatok közti tájékozódás kialakítása, egy használható fogalomkészlet elsajátítása, a vizuális médiumok működésmódjának a megismertetése.
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Leírás:
A filmelméleti kurzusok keretében elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása során a hallgató lehetőséget kap arra, hogy az elvontabb szakszövegek szoros olvasásával véleményt alkothasson, képes legyen egy szöveg kivonatolására, egy világos és logikus argumentáció felépítésére, az elméleti fogalmak pontos használatára. A cél az elméleti ismereteknek az egyes filmalkotások értelmezésében való kamatoztatása.
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.12 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Leírás:
Célok: a film rendelkezésére álló eszközök beható elemzése, a film és irodalom, film és színház, film és festészet kifejezési lehetőségei és befogadási mechanizmusai közti különbségek tudatosítása, értelmezési stratégiák kialakítása, az elméleti és történeti fogalmak alkalmazása, a mozgóképes műfajokkal való megismertetés, a főbb elbeszélői szerkezetek taglalása, a formai eszközök jelentést létrehozó funkcióinak elsajátítása.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Leírás:
Célok: a film rendelkezésére álló eszközök beható elemzése, a film és irodalom, film és színház, film és festészet kifejezési lehetőségei és befogadási mechanizmusai közti különbségek tudatosítása, értelmezési stratégiák kialakítása, az elméleti és történeti fogalmak alkalmazása, a mozgóképes műfajokkal való megismertetés, a főbb elbeszélői szerkezetek taglalása, a formai eszközök jelentést létrehozó funkcióinak elsajátítása.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Leírás:
Célok: a film rendelkezésére álló eszközök beható elemzése, a film és irodalom, film és színház, film és festészet kifejezési lehetőségei és befogadási mechanizmusai közti különbségek tudatosítása, értelmezési stratégiák kialakítása, az elméleti és történeti fogalmak alkalmazása, a mozgóképes műfajokkal való megismertetés, a főbb elbeszélői szerkezetek taglalása, a formai eszközök jelentést létrehozó funkcióinak elsajátítása.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Leírás:
Célok: a film rendelkezésére álló eszközök beható elemzése, a film és irodalom, film és színház, film és festészet kifejezési lehetőségei és befogadási mechanizmusai közti különbségek tudatosítása, értelmezési stratégiák kialakítása, az elméleti és történeti fogalmak alkalmazása, a mozgóképes műfajokkal való megismertetés, a főbb elbeszélői szerkezetek taglalása, a formai eszközök jelentést létrehozó funkcióinak elsajátítása.
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Leírás:
A tantárgy célja a műfajok elméleti és meghatározási problémáinak vizsgálata; a műfajok kialakulásának, változásainak és hierarchikus rendszerének elemzése; illetve az egymástól elhatárolt műfajok stílusjegyeinek megállapítása. A műfaji jegyek ismerete elengedhetetlen, hiszen az olvasásban és értelmezésben legtöbb elvárásunk és befogadási szokásaink ezekre vonatkozóan alakultak ki. E szokások és elvárások felülvizsgálata, valamint a különböző médiumokban érvényesülő műfaji hasonlóságok tanulmányozása a kurzus fő csapásirányát képezi.
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Leírás:
A tantárgy célja a műfajok elméleti és meghatározási problémáinak vizsgálata; a műfajok kialakulásának, változásainak és hierarchikus rendszerének elemzése; illetve az egymástól elhatárolt műfajok stílusjegyeinek megállapítása. A műfaji jegyek ismerete elengedhetetlen, hiszen az olvasásban és értelmezésben legtöbb elvárásunk és befogadási szokásaink ezekre vonatkozóan alakultak ki. E szokások és elvárások felülvizsgálata, valamint a különböző médiumokban érvényesülő műfaji hasonlóságok tanulmányozása a kurzus fő csapásirányát képezi.
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
SZB-K-D Kommunikáció- és médiatudomány szakirány: differenciált szakmai ismeretek modul
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.15 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.15 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Marketing-Menedzsment Szakcsoport
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Előadás, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, nem kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
SZB-SZD SZB Szakdolgozat modul
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
SZB-SZI Szakmai ismeretek modul
SZB-SZIM Szakmai ismeretek (más minorhoz) modul
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Gerencsérné Dr. Újvári Edit (UJEEGA.J.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
Leírás:
A tantárgy célja a vallások kulturális találkozásainak modelljeivel megismertetni a hallgatókat - függetlenül attól, hogy a világ mely pontján és a történelem mely korszakában zajlottak ezek. A vallásközi folyamatok fontosabb elméleteinek bemutatására ill. szakirodalmi hátterének biztosítására építve esettanulmányok elemzése adja a mindenkori kurzusok tematikájának gerincét.

Kötelező olvasmányok:
Benkics József: A világvallások és a kereszténység. Budapest: Márton Áron Kiadó, 1997 (megfelelő vallástudományi kritikával)
Hans Küng, Világvallások etikája. Budapest: Egyházfórum 1994
Hans Küng, Párbeszéd a [különböző világvallásokkal] Budapest: Palatinus sorozat
Albert Schweizer, Christentum und die Weltreligionen. Beck 2002 (sokadik kiadás)
Waldenfels, Hans, Begegnung der Religionen. Bonn 1990
Hick, John, Problems of religious pluralism. New York: St. Martin's Press 1985
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Máté-Tóth András dr. (MAAHANS.SZE)
Teljesítendő:
min.12 kredit
Leírás:
A vallástudomány tantárgysorozat egy előadásból ás három szemináriumból áll. Célja, hogy a hallgatók a vallástudomány kiemelkedő témáival az elméleti és történeti bevezetéseken túlmenően ismerkedjenek meg. A kurzusok tematikája részben állandó, részben változó. Az állandó témák közé tartozik (jelzésértékű felsorolás):
Vallásfenomenológiai tematika: természetes vallás, animizmus, mítosz, áldozat, ima, halál, törvény, teremtés, istenség(ek), hatalom, bűn stb.
Vallástudomány módszertani tematika: vallások osztályozása, tipizálása, vallástudomány történetének és jelenének kiemelkedő személyiségei.
Leeuw, Gerardus van der (2001): A vallás fenomenológiája. Budapest: Osiris.
Capps, Walter H. (1995): Religious studies : the making of a discipline. Minneapolis: Fortress Press.
Connolly, Peter (1999): Approaches to the Study of Religion. London, New York: Cassell.
Flood, Gavin (1999): Beyond Phenomenology. Rethinking the Study of Religions. London: Cassell.
Smart, Ninian (1996): Dimensions of the Sacred. London: Fontana Press.
Waardenburg, Jacques (1984): Über die Religion der Religionswissenschaft. Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 26: 238-255
Wach, Joachim (1924): Religionswissenschaft. Prolegomena zu ihrer Grundlegung. Leipzig.
Wach, Joachim (1962): Vergleichende Religionsforschung. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
Whaling, Frank (1995): Theory and Method in Religious Studies. Contemporary Approaches to the Study of Religion. Berlin, New York: Mouton de Gruyter
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
Leírás:
A tantárgy célja, hogy felvértezze a hallgatókat a vallás és politika igen kényes kapcsolatának elemzésére, megismertesse a leggyakrabban előforduló konfliktusforrásokra, azok megelőzésére, illetve esetleges kezelésére. E célból a diákok tanulmányozzák az „Egyház-állam kapcsolatok szociológiáját”, s a különféle „Korszakok kultúrtörténetét”, melyek a vallással kapcsolatos politikai problémákra fókuszolnak

Kötelező olvasmányok:
Balogh, Vilmos S., 1994 “Egyháztámogatási modellek és problémák”, Mérleg, 1994/1: 80-91.
Tomka Miklós 1992 “Az állam és az egyház elválasztása, Nemzetközi tapasztalatok” Pp. 125-142 in Békés, G. és Boór, J (szerk.) Keresztények és a Szabadság. Róma: Katolikus Szemle
------ 1996 “A társadalmi erkölcs felbomlása Magyarországon és az újjaépités esélyei” Lelkipásztor (71): 142-145.
Török, Péter 1992 Egyház és állam Sturzo szociológiájában Távlatok 7 (1992/3): 316 - 322.
------ 1995 Casanova, José: Public Religions in the Modern World; Mérleg, 1995/4, (Vol. 31) p. 453-5.

Ajánlott:
Török, Péter 2003 Hungarian Church-State Relationships. A Socio-Historical Analysis. Budapest-Vienna: HIS Collected Studies
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Máté-Tóth András dr. (MAAHANS.SZE)
Teljesítendő:
min.20 kredit
Leírás:
Célja: a tudományos gondolkodás, módszertan és stílus elsajátítása; távolabbról felkészítés a szakdolgozat megírására, valamint segít az önálló szakmai prezentáció formai elemeinek begyakorlásában.
Tartalma: a szakirány tematikájához kapcsolódó magyar és főképpen idegen nyelvű szaktanulmányok közös olvasása és értékelése.
Egy tetszőlegesen választott kortárs vagy történelmi vallási jelenség vallástudományi szakirodalom alapján és módszerekkel történő bemutatása és elemzése. Az első félév végére szakirodalmi szemlét ad le a hallgató a releváns irodalomból. A második félévben elvégzi az adatgyűjtést. A harmadik félévben összeállítja a dolgozatot.
A tudományos dolgozatírás (szemináriumi dolgozat, TDK dolgozat, diplomamunka) folyamatának áttekintése, segítség nyújtás szakdolgozati téma megtalálásában, kutatási terv előkészítésében, az összegyűjtött anyag rendezésében, a tudományos apparátus kezelésében valamint a dolgozat formatálásban. Végül foglalkozik néhány olyan segédprogrammal, melyek a tudományos munkát jelentősen támogatják: MindJet, EndNote és egyéb referenciakezelők.

Kötelező olvasmányok:
A témára vonatkozó egyedi szakirodalom.
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Gondolat 1991 (és további kiadások).
Máté-Tóth András és Kiss Mária Rita: Sorvezető. Szeged: JGYTF Kiadó 1995.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
Célja: a tudományos gondolkodás, módszertan és stílus elsajátítása; távolabbról felkészítés a szakdolgozat megírására, valamint segít az önálló szakmai prezentáció formai elemeinek begyakorlásában.
Tartalma: a szakirány tematikájához kapcsolódó magyar és főképpen idegen nyelvű szaktanulmányok közös olvasása és értékelése.
_Gyakorlat, kötelező, 12 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
Egy tetszőlegesen választott kortárs vagy történelmi vallási jelenség vallástudományi szakirodalom alapján és módszerekkel történő bemutatása és elemzése. Az első félév végére szakirodalmi szemlét ad le a hallgató a releváns irodalomból. A második félévben elvégzi az adatgyűjtést. A harmadik félévben összeállítja a dolgozatot.

Kötelező olvasmányok:
A témára vonatkozó egyedi szakirodalom.
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A tudományos dolgozatírás (szemináriumi dolgozat, TDK dolgozat, diplomamunka) folyamatának áttekintése, segítség nyújtás szakdolgozati téma megtalálásában, kutatási terv előkészítésében, az összegyűjtött anyag rendezésében, a tudományos apparátus kezelésében valamint a dolgozat formatálásban. Végül foglalkozik néhány olyan segédprogrammal, melyek a tudományos munkát jelentősen támogatják: MindJet, EndNote és egyéb referenciakezelők.

Kötelező olvasmányok:
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Gondolat 1991 (és további kiadások).
Máté-Tóth András és Kiss Mária Rita: Sorvezető. Szeged: JGYTF Kiadó 1995.
SZB-V-Á Általános szakmai ismeretek modul
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.9 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Máté-Tóth András dr. (MAAHANS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Porció Tibor (POTIABB.SZE)
Teljesítendő:
min.21 kredit
Leírás:
A tantárgy célja, hogy egyetemi szintnek megfelelő műveltséget nyújtoson az antik valamint a jelen kor jelentős vallásairól. Megismertet az adott vallás legfontosabb jellemzőivel, megnyilvánulási formával. Ezeket - mint pl. . mítoszok, szimbólumok, alapvető tanítások, rítusok, lelki és meditációs gyakorlatok, vagy a vallási közösségek típusai - történelmi kontextusukban vizsgálja és mutatja be.
Kötelező olvasmányok: (csak az általános vallástörténeti művek. Az egyes vallásokra kurzusonként külön, speciális irodalomjegyzék)

Eliade, M.: Vallási eszmék és hiedelmek története I-III. - Osiris Kiadó, Budapest, 1995.
Glasenapp, H.: Az öt világvallás. - Gondolat Kiadó, Budapest 1977.
Hahn István: Hitvilág és társadalom, Budapest 1981
Hahn István: Istenek és népek, Budapest 1980
Horváth Pál: Vallásismeret. - Calibra Kiadó, Budapest 1996.
Thomas Koves-Zulauf: Bevezetés a római vallásba, Budapest 1994.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Máté-Tóth András dr. (MAAHANS.SZE)
Teljesítendő:
min.15 kredit
Leírás:
A valláselméleti tematika végihúzódik az egész BA képzési szinten, két formában is. Egyrészt a hallgatók bevezetést kapnak azokba a tudományágakba, melyek a vallást kiemelten tematizálták: vallásfilozófia, vallásszociológia, valláslélektan, vallásetnológia. Továbbá a vallástudomány tudománytörténetőről is kapnak egy intenzív bevezető előadássorozatot. (A másik szint a speciális valláselmélet, ahol egy meghatározott elmélet mélyebb megismerésével foglalkoznak, annak kiemelkedő témái és személyiségei révén. Ld. a megfelelő kurzusleírást.)

Kötelező olvasmányok: (csak a legalapvetőbb irodalom, amelyet az oktatók kurzusonként jelentősen kiegészítenek)
Barna, G. (ed.): Politics and folk religion. Szeged, 2000.
Davies, Brian: Bevezetés a vallásfilozófiába. Budapest: Kossuth 1999
Frazer, James: Aranyág. Budapest, 1995.
Geertz, C.: A vallás mint kulturális rendszer. mindkettő In: Az értelmezés hatalma. Bp., 1994.
Geertz, C.: Az ideológia mint kulturális rendszer
Hamilton, M. B. 1999. Vallás, Ember, Társadalom. Elméleti és összehasonlító vallásszociológia. Budapest: AduPrint
Horváth-Szabó Katalin (szerk.), Lélekvilág. PPKE,BTK, Piliscsaba, 1998
Schanda Balázs „Magyar állami egyházjog” c. könyve szolgál (Szent István Társulat, Budapest 2000.)
Vergote, Antoine, Valláslélektan, Budapest 2001
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
SZB-V-D Vallástudomány szakirány: differenciált szakmai ismeretek modul
TT- Társadalomtudományi szakok közös modul modul
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés