Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
TO-MAGT-SK_N
Képzési forma:
Osztatlan képzés
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
45 kredit
Félév:
12
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2016.11.10 9:51:38
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
0123456789101112
MK-KZP-SZT Szakmai tárgyak; Teljesítendő: min.32 kredit
kötelező tantárgy TO-MAGT-SK-NY01 A nyelvleírás irányzatai; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TO-MAGT-SK-NY011 A nyelvleírás irányzatai; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy TO-MAGT-SK-NY03 Alkalmazott nyelvészet 1: pszicholingvisztika; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TO-MAGT-SK-NY031 Alkalmazott nyelvészet 1: pszicholingvisztika; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TO-MAGT-SK-NY04 Alkalmazott nyelvészet 2: lexikológia, lexikográfia és kontrasztív nyelvészet; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TO-MAGT-SK-NY041 Alkalmazott nyelvészet 2: lexikológia, lexikográfia és kontrasztív nyelvészet; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TO-MAGT-SK-NY02 A magyar nyelv történeti változásai az egyes nyelvi szinteken; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TO-MAGT-SK-NY021 A magyar nyelv történeti változásai az egyes nyelvi szinteken; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TO-MAGT-SK-NY06 Nyelvi tervezés, nyelvi jogok és nyelvhasználat; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TO-MAGT-SK-NY061 Nyelvi tervezés, nyelvi jogok és nyelvhasználat; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy TO-MAGT-SK-NY05 A nyelvleírás elméletei az oktatás gyakorlatában; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TO-MAGT-SK-NY051 A nyelvleírás elméletei az oktatás gyakorlatában; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TO-MAGT-SK-NY07 Az osztálytermi diskurzus elemzése; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TO-MAGT-SK-NY071 Az osztálytermi diskurzus elemzése; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TO-MAGT-SK-IT01 Szövegelemzés: világirodalom; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TO-MAGT-SK-IT011 Szövegelemzés: világirodalom; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TO-MAGT-SK-IT02 Gyermek- és ifjúsági irodalom; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TO-MAGT-SK-IT021 Gyermek- és ifjúsági irodalom; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TO-MAGT-SK-IT04 Szövegelemzés: magyar irodalom; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TO-MAGT-SK-IT041 Szövegelemzés: magyar irodalom; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TO-MAGT-SK-IT03 Szórakoztató irodalom és vizuális kultúra; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TO-MAGT-SK-IT031 Szórakoztató irodalom és vizuális kultúra; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TO-MAGT-SK-IT05 Irodalom és társművészetek; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TO-MAGT-SK-IT051 Irodalom és társművészetek; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TO-MAGT-SK-IT06 Identitás és kulturális hagyomány; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TO-MAGT-SK-IT061 Identitás és kulturális hagyomány; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TO-MAGT-SK-IT07 Irodalom és populáris kultúra; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TO-MAGT-SK-IT071 Irodalom és populáris kultúra; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TO-MAGT-SK-IT08 Poétika, esztétika, kritika; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TO-MAGT-SK-IT081 Poétika, esztétika, kritika; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
MK-KZP-KV Kötelezően választható szakmai tárgyak; Teljesítendő: min.12 kredit
kötelező tantárgy TO-MAGT-SK-KVIT Irodalomtudomány - Kötelezően választható szakmai tárgyak; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TO-MAGT-SK-KVIT01 Irodalomelmélet: kritikai irányzatok; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TO-MAGT-SK-KVIT02 A kincstártól a múzeumig; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TO-MAGT-SK-KVIT03 Világirodalom: szövegről szövegre; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TO-MAGT-SK-KVIT04 Szövegolvasás, interpretáció; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TO-MAGT-SK-KVIT05 Műfaj- és eszmetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TO-MAGT-SK-KVIT06 Az irodalomtudomány diszkurzív alakzatai; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TO-MAGT-SK-KVIT07 Nyelv, szöveg, irodalom; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TO-MAGT-SK-KVIT08 A magyar irodalomtudomány történeti és elméleti hagyományai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TO-MAGT-SK-KVIT09 Kreatív írás; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TO-MAGT-SK-KVIT10 Hang, kép, szöveg; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TO-MAGT-SK-KVIT11 Technika, médium, művészet; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TO-MAGT-SK-KVIT12 Kritika- és tanulmányírás; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TO-MAGT-SK-KVIT13 Propedeutika: kritikatörténet, textológia; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TO-MAGT-SK-KVIT14 Színházi szemiotika; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TO-MAGT-SK-KVIT15 Pragmatikus stilisztika és a műfordítás elmélete és gyakorlata; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TO-MAGT-SK-KVIT16 Az irodalom medialitása, társművészetek; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TO-MAGT-SK-KVNY Nyelvtudomány - Kötelezően választható szakmai tárgyak; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TO-MAGT-SK-KVNY01 Kötelezően választható nyelvészeti tárgyak 1; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TO-MAGT-SK-KVNY02 Kötelezően választható nyelvészeti tárgyak 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TO-MAGT-SK-KVNY03 Kötelezően választható nyelvészeti tárgyak 3; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TO-MAGT-SK-KVNY04 Kötelezően választható nyelvészeti tárgyak 4; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TO-MAGT-SK-KVNY05 Kötelezően választható nyelvészeti tárgyak 5; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TO-MAGT-SK-KVNY06 Kötelezően választható nyelvészeti tárgyak 6; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
MK-KZP-SZV Szabadon választható tárgy; Teljesítendő: min.3 kredit
kötelező tantárgy TO-MAGT-SK-SZV Szabadon választható tárgy; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TO-MAGT-SK-SZV Szabadon választható tárgy; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 15
A mérföldkő tárgyaiból min.32 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.12 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.3 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

TO-MAGT-SK- Magyartanár osztatlan tanárképzés középiskolai szakasz (2016-os tanterv) modul
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 7. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 7. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 7. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 7. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 7. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 7. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Zsigri Gyula dr. (ZSGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 7. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 7. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 7. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 7. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 7. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 7. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 8. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 8. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 8. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 8. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 9. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 9. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 9. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 9. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 10. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 10. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 10. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Forgács Tamás dr. (FOTHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 7. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Hoffmann Ildikó Dr. (HOIMABB.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 8. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Forgács Tamás dr. (FOTHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 8. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Zsigriné Sejtes Györgyi (SEGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 9. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Németh Miklós dr. (NEMHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 9. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Schirm Anita (SCAEAD.J.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 10. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Kelemen Zoltán Béla dr (KEZHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 7. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Szilágyi Zsófia Dr. (SZZWAAB.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 7. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Hódosy Annamária Dr. (HOAHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 8. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Kovács Krisztina (KOKEAF.J.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 8. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Virág Zoltán Dr. (VIZHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 9. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Török Ervin dr. (TOEKAAB.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 9. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Kovács Krisztina (KOKEAF.J.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 10. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Fogarasi György Dr. (FOGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 10. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 7. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés