Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
SZOC-M-L_2011
Képzési forma:
Mesterképzés (MA/MSc)
Tagozat:
Levelező
Gazdatanszék:
Képző intézet:
Kredit:
120 kredit
Félév:
4
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2016.01.06. 8:41:33
Felvételi követelmények:
főiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
PhD/DLA
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
DM Diplomamunka; Teljesítendő: min.25 kredit
kötelező tantárgy SOCMA-DM Diplomamunka; Teljesítendő: min. 25 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCMA-DM1 Diplomamunka; _Önálló vizsga, 2 óra, Diploma, Thesis, ismételten felvehető 25
KÜL Különbözeti kurzusok; Teljesítendő: min.0 kredit
kötelező tantárgy SOCMA-KÜL Különbözeti kurzusok; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme SOCMA-KÜL-B21 Általános módszertan; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme SOCMA-KÜL-D11 Kvalitatív módszerek I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme SOCMA-KÜL-D12 Kvalitatív módszerek II.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme SOCMA-KÜL-D13 Kvalitatív módszerek III.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme SOCMA-KÜL-D21 A kérdezőbiztosi munka; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme SOCMA-KÜL-D331 Matematikai statisztika és adatelemzés I.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme SOCMA-KÜL-D332 Matematikai statisztika és adatelemzés II.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme SOCMA-KÜL-D333 Matematikai statisztika és adatelemzés III.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme SOCMA-KÜL-D43 Adatelemzési gyakorlat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme SOCMA-KÜL-D51 Kutatási gyakorlat I.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme SOCMA-KÜL1 Különbözeti kurzusok; Ea és gyak, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 0
ALAP Társadalomtudományos alapismeretek; Teljesítendő: min.24 kredit
kötelező tantárgy SOCMA-A1 Szociológiatörténet és elmélet; Teljesítendő: min. 7 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCMA-A11 Szociológiatörténet és elmélet 1; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCMA-A12 Szociológiatörténet és elmélet 2; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SOCMA-A2 Társadalmi struktúra és rétegződés; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCMA-A21 Társadalmi struktúra és rétegződés 1; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCMA-A22 Társadalmi struktúra és rétegződés 2; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SOCMA-A3 Szociálpszichológia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCMA-A31 Szociálpszichológia 2; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SOCMA-A55 Kultúra és társadalom; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCMA-A551 Kultúra és társadalom; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy SOCMA-A44 A szociológiai megismerés alapproblémái; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCMA-A441 Az információs társadalom; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
TÖRZS Szakmai törzsanyag; Teljesítendő: min.24 kredit
kötelező tantárgy SOCMA-B1 Matematikai statisztikai módszerek; Teljesítendő: min. 7 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCMA-B11 Matematikai statisztikai módszerek 1; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCMA-B12 Matematikai statisztikai módszerek 2; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SOCMA-B2 Kutatási gyakorlat; Teljesítendő: min. 11 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCMA-B21 Kutatási gyakorlat 6.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCMA-B22 Kutatási gyakorlat 7; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCMA-B23 Kutatási gyakorlat 8; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SOCMA-B4 Szakszövegfordítás; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCMA-B41 Szakszövegfordítás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SOCMA-B33 Tartalomelemzés; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCMA-B331 Tartalomelemzés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
DIFF Differenciált szakmai ismeretek; Teljesítendő: min.15 kredit
kötelező tantárgy SOCMA-C1 Szakszociológa; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SOCMA-C11 Tudásszociológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SOCMA-C12 Történetszociológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SOCMA-C13 Etnicitás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SOCMA-C14 A társadalmi nemek szociológiája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SOCMA-C15 Művészetszociológia; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SOCMA-C16 A jóléti állam szociológiája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SOCMA-C17 Szakszociológa; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy SOCMA-C3 Szakdolgozat-előkészítő műhelyszeminárium; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCMA-C31 Szakdolgozat-előkészítő műhelyszeminárium; _Konzultációs gyakorlat, 0 óra, _Aláírás 0
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCMA-C32 Szakdolgozat-előkészítő műhelyszeminárium; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Aláírás 0
kötelező tantárgy SOCMA-C22 Általánosan művelő tárgyak; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SOCMA-C221 A társadalomtörténet elméleti kérdései; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SOCMA-C222 Etika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SOCMA-C223 A magyar politikai rendszer szociológiája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SOCMA-C224 A politikai ideológiák és eszmék; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SOCMA-C225 Doktori képzési orientáció; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SOCMA-C226 Szakirány orientáció: közvéleménykutatás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SOCMA-C227 Szakirány orientáció: településkutatás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SOCMA-C228 Pályázatírás és forrásteremtés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SOCMA-C229 Szabadon választható általános ismeretek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
SOCKK Közvéleménykutatás; Teljesítendő: min.32 kredit
kötelező tantárgy SOCKK-E1 A közvélemény szociológiája és szociálpszichológiája; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCKK-E11 A közvélemény szociológiája és szociálpszichológiája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SOCKK-E2 Kvantitatív technikák a véleménykutatásban; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCKK-E21 Kvantitatív technikák a véleménykutatásban; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SOCKK-E3 Vélemények és attitűdök mérése; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCKK-E31 Vélemények és attitűdök mérése; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SOCKK-E5 Közvéleménykutatások tervezése, szervezése; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCKK-E51 Közvéleménykutatások tervezése, szervezése; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SOCKK-E6 Piackutatási módszerek; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCKK-E61 Piackutatási módszerek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SOCKK-E7 A politikai közvéleménykutatások; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCKK-E71 A politikai közvéleménykutatások; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SOCKK-E44 Társadalmi kapcsolatháló-elemzés; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCKK-E441 Társadalmi kapcsolatháló-elemzés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SOCKK-E88 Közvéleménykutatási gyakorlat; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCKK-E881 Közvéleménykutatási gyakorlat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy SOCKK-E99 Közvéleménykutatási adatok elemzése; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCKK-E991 Közvéleménykutatási adatok elemzése I.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCKK-E992 Közvéleménykutatási adatok elemzése II.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
SOCTK Településkutatás; Teljesítendő: min.32 kredit
kötelező tantárgy SOCTK-D1 Strukturális viszonyok a helyi társadalomban; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SOCTK-D11 Strukturális viszonyok a helyi társadalomban; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme SOCTK-D12 Település- és területfejlesztés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SOCTK-D2 A magyar községek társadalmának átalakulása; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCTK-D21 A magyar községek társadalmának átalakulása; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SOCTK-D3 Városszociológia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCTK-D31 Városszociológia; _Gyakorlat, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SOCTK-D4 Területi adatok statisztikai elemzése; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCTK-D41 Területi adatok statisztikai elemzése; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SOCTK-D5 A települési és térségi tervezés társadalomtudományos megalapozása; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCTK-D51 A települési és térségi tervezés társadalomtudományos megalapozása; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy SOCTK-DA Területfejlesztési stratégiák; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCTK-DA1 Területfejlesztési stratégiák; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SOCTK-DB Az életminőség területi különbségei; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCTK-DB1 Az életminőség területi különbségei; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
SOCTK KV Kötelezően választható településkutatási tárgyak; Teljesítendő: min.10 kredit
kötelezően választható tantárgy SOCTK-D6 Résztvevő megfigyelés; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SOCTK-D61 Résztvevő megfigyelés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelezően választható tantárgy SOCTK-D7 Társadalmi kapcsolatháló-elemzés; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SOCTK-D71 Társadalmi kapcsolatháló-elemzés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelezően választható tantárgy SOCTK-D8 Mentális térképezés; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SOCTK-D81 Mentális térképezés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelezően választható tantárgy SOCTK-D9 Fókuszcsoportos vizsgálat; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SOCTK-D91 Fókuszcsoportos vizsgálat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Ösvény: Közvéleménykutatás szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.25 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.24 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.24 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.15 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 9
A mérföldkő tárgyaiból min.32 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Településszociológia szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.25 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.24 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.24 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.15 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 7
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.32 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

SOCKK- Szociológia MA Közvéleménykutatás szakirány modul
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Feleky Gábor dr. (FEGHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Feleky Gábor dr. (FEGHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Szabó Éva dr. (SZEHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Lőrinczi János (LOJHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Feleky Gábor dr. (FEGHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Lőrinczi János (LOJHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Kovács László Imre Dr. (KOLHAGS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Lencsés Gyula (LEGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Feleky Gábor dr. (FEGHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
SOCMA- Szociológia MA közös modul
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Balog Iván dr. (BAIHAIS.SZE)
Teljesítendő:
min.7 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Utasi Ágnes dr. (UTAHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Szabó Éva dr. (SZEHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Balog Iván dr. (BAIHAIS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Pászka Imre dr. (PAIHALS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Feleky Gábor dr. (FEGHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.7 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Utasi Ágnes dr. (UTAHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.11 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Balog Iván dr. (BAIHAIS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Balog Iván dr. (BAIHAIS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Pászka Imre dr. (PAIHALS.SZE)
Teljesítendő:
min.9 kredit
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Katona Péter Dr. (KAPHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Politológiai Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Balog Iván dr. (BAIHAIS.SZE)
_Konzultációs gyakorlat, kötelező,
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Teljesítendő:
min.25 kredit
_Önálló vizsga, kötelező, 2 óra / 25 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Diploma, Thesis
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Ea és gyak, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
SOCTK- Szociológia MA Településkutatás szakirány modul
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Duró Annamária Dr. (DUAKAAB.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Duró Annamária Dr. (DUAKAAB.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Pászka Imre dr. (PAIHALS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Pászka Imre dr. (PAIHALS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Rácz Attila (RAAKAAB.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Duró Annamária Dr. (DUAKAAB.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Rácz Attila (RAAKAAB.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Szabó Éva dr. (SZEHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Utasi Ágnes dr. (UTAHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős oktató:
Utasi Ágnes dr. (UTAHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés