Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
SZOC-SN_2011
Képzési forma:
Alapképzés (BA/BSc)
Tagozat:
Nappali
Gazdatanszék:
Képző intézet:
Kredit:
50 kredit
Félév:
5
Leírás:
Felvételi kritérium:
Minden szak hallgatója felveheti megkötések nélkül. A jelentkezők kiválasztása az előző félévi tanulmányi átlag alapján történik.
Tájékoztatás:
A szociológia minor szak a szociológia BA képzés legfontosabb kurzusait tartalmazó 50 kreditnyi egység. Arra szolgál, hogy a más szakok BA-jével rendelkező hallgatók az adott szak minorjának megszerzése után sikeresen pályázhassák meg a szociológia szak MA képzését.

A Szociológia minor szak a következő kurzusokat tartalmazza:

KURZUS KREDIT
Bevezetés a szociológiába I-II. 6
Általános módszertan 3
Szociológiatörténet I-II. 6
Társadalmi rétegződés I-II. 6
Kvalitatív módszerek I-III. 9
A kérdőíves adatfelvétel I-II. 6
Matematikai statisztika és adatelemzés I-III. 9
Kutatási gyakorlat I. 5
Összesen 50

A fenti kurzusok teljesítésével a hallgatók átfogó képet kapnak a szociológiai szemléletmód lényegéről, a szociológia főbb kategóriáiról és elméleteiről, a szociológia szakterületeiről és közben szert tesznek az empirikus kutatásban való jártasságra. Az a tény, hogy a szociológia
BA képzésben nagy súlyt fektetünk a tanultak gyakorlati alkalmazhatóságára, tükröződik a minor szak összetételében is: a megszerzendő kreditmennyiség közel kétharmad része módszertani kurzusokhoz kapcsolódik. A kutatási gyakorlat során a hallgatók a gyakorlatban is megismerkednek a kérdőíves szociológiai kutatómunka folyamatával.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2012.07.05 15:43:53
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
012345
MK-SZOCM Szociológia minor képzés; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy SOCBA-B2 Általános módszertan; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCBA-B21 Általános módszertan; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SOCBA-D1 Kvalitatív társadalomkutatás; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCBA-D11 A kvalitatív társadalomkutatás elmélete; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCBA-D12 A megfigyelés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCBA-D13 Az interjú; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SOCBA-D2 Kérdőíves adatfelvételek, adatkezelés; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCBA-D21 A kérdezőbiztosi munka; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCBA-D22 Szociológiai adatállományok kezelése; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SOCBA-M1 Kutatási gyakorlat (minor); Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCBA-M11 Kutatási gyakorlat (minor); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 5
kötelező tantárgy TT-SOC1 Bevezetés a szociológiába I.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TT-SOC11 Bevezetés a szociológiába I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy TT-SOC2 Bevezetés a szociológiába II.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TT-SOC21 Bevezetés a szociológiába II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SOCBA-D33 Matematikai statisztika és adatelemzés; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCBA-D331 Matematikai statisztika I.; _Gyakorlat, 2 óra, _Beszámoló háromfokozatú 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCBA-D332 Matematikai statisztika II.; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás 0
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCBA-D333 Számítógépes adatelemzés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCBA-D334 Matematikai statisztika tantárgyi záróvizsga; _Önálló vizsga, 2 óra, _Szigorlat 3
kötelező tantárgy SOCBA-C11 Szociológiatörténet és elmélet; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCBA-C111 Szociológiatörténet és elmélet I.; _Előadás, 2 óra, _Beszámoló háromfokozatú 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCBA-C112 Szociológiatörténet és elmélet II.; _Előadás, 2 óra, _Aláírás 0
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCBA-C113 Szociológiatörténet és elmélet tantárgyi záróvizsga; _Önálló vizsga, 2 óra, _Szigorlat 3
kötelező tantárgy SOCBA-E22 Társadalmi rétegződés; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCBA-E221 Társadalmi rétegződés I.; _Előadás, 2 óra, _Beszámoló háromfokozatú 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCBA-E222 Társadalmi rétegződés II.; _Előadás, 2 óra, _Aláírás 0
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SOCBA-E223 Társadalmi rétegződés tantárgyi záróvizsga; _Önálló vizsga, 2 óra, _Szigorlat 3
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 9
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

SOCBA Szociológia BA modul
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Beszámoló háromfokozatú
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Önálló vizsga, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Szigorlat
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Teljesítendő:
min.9 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Teljesítendő:
min.9 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Beszámoló háromfokozatú
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Önálló vizsga, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Szigorlat
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Beszámoló háromfokozatú
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Önálló vizsga, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Szigorlat
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
TT- Társadalomtudományi szakok közös modul modul
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés