Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
OLA-M-L
Képzési forma:
Master képzés
Tagozat:
Levelező
Képző intézet:
Kredit:
120 kredit
Félév:
4
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2010.08.31 15:00:44
Felvételi követelmények:
főiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
PhD/DLA
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK1 Törzsképzés; Teljesítendő: min.30 kredit
kötelező tantárgy OFILAL01 Alapozó törzstantárgyak; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILAL011 Bevezetés a neolatin nyelvtudományba; _Előadás, 9 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILAL012 Bevezetés a neolatin irodalomtudományba; _Előadás, 9 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy OFILAL02 Az olasz nyelvtudomány alapkérdései; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILAL021 Az olasz nyelvtudomány alapkérdései; _Előadás, 9 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILAL022 Alkalmazott nyelvészeti szeminárium; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy OFILAL03 Az olasz nyelv története; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILAL031 Az olasz nyelv története; _Előadás, 9 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILAL032 Olasz nyelvtörténeti szeminárium; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy OFILAL04 Olasz irodalomelmélet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILAL041 Olasz irodalomelmélet I.; _Előadás, 9 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILAL042 Olasz irodalomelmélet II.; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OFILAL05 Civilizációelmélet- és történet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILAL051 Civilizációelméletek; _Előadás, 9 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILAL052 Civilizációtörténeti szövegek olvasása; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OFILAL06 Beszédgyakorlat; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILAL061 Beszédgyakorlat I.; _Szeminárium, 18 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILAL062 Beszédgyakorlat II.; _Szeminárium, 18 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILAL063 Beszédgyakorlat III.; _Szeminárium, 18 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OFILAL07 Írásgyakorlat; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILAL071 Tudományos szövegek írása - Kreatív írásgyakorlat I.; _Szeminárium, 9 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILAL072 Tudományos szövegek írása - Kreatív írásgyakorlat II.; _Szeminárium, 9 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy OFILAL08 Fordítás és szövegelemzés; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILAL081 Fordítási és szövegelemzési gyakorlatok I.; _Szeminárium, 9 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILAL082 Fordítási és szövegelemzési gyakorlatok II.; _Szeminárium, 9 óra, _Gyakorlati jegy 1
MK2 Differenciált szakmai ismeretek; Teljesítendő: min.60 kredit
kötelező tantárgy OFILBL01 Pszicholingvisztika és kétnyelvűség; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL011 Pszicholingvisztika; _Előadás, 9 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL012 A kétnyelvűség alapkérdései; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OFILBL02 Nyelvpolitika és interkulturális kommunikáció; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL021 Nyelvpolitika; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL022 Interkulturális kommunikáció; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OFILBL03 Kontrasztív nyelvészet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL031 Kontrasztív nyelvészet I.; _Előadás, 9 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL032 Kontrasztív nyelvészet II.; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OFILBL04 A mai olasz nyelv; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL041 A mai olasz nyelv I.; _Előadás, 9 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL042 A mai olasz nyelv II.; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OFILBL05 Szóalkotás; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL051 Szóalkotás I.; _Előadás, 7 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL052 Szóalkotás II.; _Szeminárium, 8 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OFILBL06 Terminológia; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL061 Terminológia; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OFILBL07 A Romesco színház nyelvészeti megközelítésből; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL071 A Romesco színház nyelvészeti megközelítésből; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OFILBL08 Az olasz középkor művelődéstörténete; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL081 Középkori olasz epika és Dante; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL082 Az olasz középkor művelődéstörténete; _Előadás, 9 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL083 Az olasz középkori és reneszánsz líra; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OFILBL09 Az olasz reneszánsz és barokk kultúra; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL091 Az olasz reneszánsz és barokk poétika- és eszmetörténete; _Előadás, 9 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL092 Az olasz reneszánsz és barokk epika és traktátusirodalom I.; _Előadás, 9 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL093 Az olasz reneszánsz és barokk epika és traktátusirodalom II.; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL094 Az olasz reneszánsz és barokk művelődéstörténete I.; _Előadás, 9 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL095 Az olasz reneszánsz és barokk művelődéstörténete II.; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OFILBL10 A XVIII-XX. század olasz irodalom- és eszmetörténete; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL101 Fejezetek a XVIII-XIX. sz. olasz irodalom- és művelődéstörténetéből; _Előadás, 9 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL102 A XVIII-XX. század olasz irodalom- és eszmetörténete; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL103 A XVIII-XX. század esztétika- és filozófiatörténete; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OFILBL11 Az olasz regény története; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL111 A XIX. sz. olasz regény; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL112 A XX. sz. olasz regény I.; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL113 A XX. sz. olasz regény II.; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OFILBL12 Olasz drámatörténet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL121 Olasz drámatörténet I.; _Szeminárium, 9 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL122 Olasz drámatörténet II.; _Szeminárium, 9 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OFILBL13 A XX. sz. olasz költészete; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL131 A XX. sz. olasz költészete; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OFILBL14 Filmesztétika; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILBL141 Filmesztétika; _Előadás, 9 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy OFILDL01 Szakdolgozati szeminárium; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILDL011 Szakdolgozati szeminárium I.; _Konzultációs gyakorlat, 8 óra, _Minősítés 0
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILDL012 Szakdolgozati szeminárium II.; _Konzultációs gyakorlat, 8 óra, _Minősítés 0
MK3 Szabadon választható ismeretek; Teljesítendő: min.10 kredit
szabadon választható tantárgy OFILCL01 Irodalmi specializációs kurzusok; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme OFILCL011 Irodalmi specializációs kurzusok I.; _Szeminárium, 9 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme OFILCL012 Irodalmi specializációs kurzusok II.; _Előadás, 9 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy OFILCL02 Művelődéstörténeti specializációs kurzusok; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme OFILCL021 Művelődéstörténeti specializációs kurzusok I.; _Szeminárium, 9 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme OFILCL022 Művelődéstörténeti specializációs kurzusok II.; _Előadás, 9 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy OFILCL03 Nyelvészeti specializációs kurzusok; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme OFILCL031 Nyelvészeti specializációs kurzusok I.; _Szeminárium, 9 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme OFILCL032 Nyelvészeti specializációs kurzusok II.; _Előadás, 9 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy OFILCL04 Művészettörténeti specializációs kurzusok; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme OFILCL041 Művészettörténeti specializációs kurzusok; _Előadás, 9 óra, _Kollokvium 2
MK4 Szakdolgozat; Teljesítendő: min.20 kredit
kötelező tantárgy OFILDL02 Szakdolgozat; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OFILDL021 Szakdolgozat; _Önálló vizsga, 0 óra, Diploma, Thesis 20
MK5 Különbözeti mérföldkő; Teljesítendő: min.0 kredit
kötelező tantárgy ROLAL110 Lexikológiai ismeretek és gyakorlatok; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLAL111 Lexikológiai ismeretek és gyakorlatok I.; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLAL112 Lexikológiai ismeretek és gyakorlatok II.; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy ROLAL120 Nyelvtani gyakorlat; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLAL121 Nyelvtani gyakorlat I.; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLAL122 Nyelvtani gyakorlat II.; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy ROLAL210 Bevezetés az olasz stilisztikába és verstanba; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLAL211 Bevezetés az olasz stilisztikába és verstanba I.; _Előadás, 6 óra, _Kollokvium 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLAL212 Bevezetés az olasz stilisztikába és verstanba II.; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy ROLBL110 Szociolingvisztika; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL111 Szociolingvisztika; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy ROLBL120 Leíró nyelvtan; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL121 Leíró nyelvtan I.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL122 Leíró nyelvtan II.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy ROLBL130 Leíró nyelvészeti gyakorlatok; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL131 Leíró nyelvészeti gyakorlatok I.; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL132 Leíró nyelvészeti gyakorlatok II.; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy ROLBL140 Szaknyelv; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL141 Terminológia; _Szeminárium, 8 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL142 Kereskedelmi és jogi szaknyelv; _Szeminárium, 8 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy ROLBL210 Olasz irodalomtörténet I.; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL211 A kezdetek irodalma. Dante életmüve; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL212 Lectura Dantis; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy ROLBL220 Olasz irodalomtörténet II. (A Trecento irodalma); Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL221 A Trecento irodalma; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL222 Szeminárium a Trecento irodalmából; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy ROLBL230 Olasz irodalomtörténet III. (A Quattrocento irodalma); Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL231 A Quattrocento irodalma; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL232 Szeminárium a Quattrocento irodalmából; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy ROLBL240 Olasz irodalomtörténet IV. (A Cinquecento irodalma); Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL241 A Cinquecento irodalma; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL242 Szeminárium a Cinquecento irodalmából; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy ROLBL250 Olasz irodalomtörténet V. (A Seicento irodalma); Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL251 A Seicento irodalma; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL252 Szeminárium a Seicento irodalmából; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy ROLBL260 Olasz irodalomtörténet VI. (A Settecento irodalma); Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL261 A Settecento irodalma; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL262 Szeminárium a Settecento irodalmából; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy ROLBL270 Olasz irodalomtörténet VII. (Az Ottocento irodalma); Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL271 Az Ottocento irodalma; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL272 Szeminárium az Ottocento irodalmából; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy ROLBL280 Olasz irodalomtörténet VIII. (A Novecento irodalma); Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL281 A Novecento irodalma; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL282 Szeminárium a Novecento irodalmából; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy ROLBL410 Olasz-magyar kapcsolatok története; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL411 Olasz-magyar kapcsolatok története; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy ROLBL430 Olasz müvelödéstörténet; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL431 Az olasz zene története; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLBL432 Az olasz film története; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 2
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 15
A mérföldkő tárgyaiból min.60 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 17
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

OLFILA Olasz filológia MA - L - Törzsanyag modul
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 9 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 9 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 9 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 6 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 9 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 6 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 9 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 9 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Szeminárium, kötelező, 18 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 18 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 18 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 9 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 9 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 9 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 9 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
OLFILB Olasz filológia MA - L - Differenciált szakmai ismeretek modul
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 9 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 9 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 9 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 7 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 6 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 9 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Előadás, kötelező, 9 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 9 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 9 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 9 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 9 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 9 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 9 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
OLFILC Olasz filológia MA - L - Szabadon választható ismeretek modul
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 9 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 9 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 9 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 9 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 9 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 9 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 9 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
OLFILD Olasz filológia MA - L - Szakdolgozat modul
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 8 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 8 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Önálló vizsga, kötelező, 20 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
Diploma, Thesis
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
ROLAL Olasz szakirány alapozó képzés levelezo modul
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 6 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 6 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 6 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 6 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
ROLBL Olasz szakirány törzsmodul levelezo modul
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 10 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 10 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 8 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 8 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés