Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
FIL-M-N
Képzési forma:
Mesterképzés (MA/MSc)
Tagozat:
Nappali
Gazdatanszék:
Képző intézet:
Kredit:
120 kredit
Félév:
4
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2014.11.11. 11:05:54
Felvételi követelmények:
főiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
PhD/DLA
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
KÖT Kötelező tárgyak; Teljesítendő: min.32 kredit
kötelező tantárgy FIM-K1 Bevezetés a mesterségbe; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-K1-1 Bevezetés a mesterségbe 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-K1-2 Bevezetés a mesterségbe 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy FIM-K2 Antik és középkori filozófiatörténet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-K2-1 Antik és középkori filozófiatörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy FIM-K3 Újkori és felvilágosodáskori filozófiatörténet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-K3-1 Újkori és felvilágosodáskori filozófiatörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy FIM-K4 XIX. és XX. századi filozófiatörténet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-K4 XIX. és XX. századi filozófiatörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy FIM-K5 Metafizika és ismeretelmélet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-K5-1 Metafizika és ismeretelmélet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy FIM-K6 Politikai és társadalomfilozófia; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-K6-1 Politikai és társadalomfilozófia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy FIM-K7 Etika és morálfilozófia; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-K7-1 Etika és morálfilozófia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy FIM-K8 Művészetfilozófia; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-K8-1 Művészetfilozófia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelező tantárgy FIM-SZDSZ Szakdolgozati szeminárium; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-SZDSZ-1 Szakdolgozati szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 0
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-SZDSZ-2 Szakdolgozati szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 0
DIF Differenciált tárgyak; Teljesítendő: min.36 kredit
kötelezően választható tantárgy FIM-DF Filozófia szakirányú modul; Teljesítendő: min. 36 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DF-1 Antik filozófiák 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DF-10 XX. századi filozófiák 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DF-2 Antik filozófiák 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DF-3 Reneszánsz filozófiák; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DF-4 Újkori és felvilágosodáskori filozófiák 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DF-5 Újkori és felvilágosodáskori filozófiák 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DF-6 A német idealizmus filozófiái; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DF-7 XIX. századi filozófiák 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DF-8 XIX. századi filozófiák 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DF-9 XX. századi filozófiák 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelezően választható tantárgy FIM-DET Etika szakirányú modul; Teljesítendő: min. 36 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DET-1 Etikatörténet 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DET-10 Etikai kategóriák 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DET-2 Etikatörténet 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DET-3 Környezeti és bioetika; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DET-4 Alkalmazott etika; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DET-5 Kortárs etikai elméletek 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DET-6 Kortárs etikai elméletek 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DET-7 Vallási etikák 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DET-8 Vallási etikák 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DET-9 Etikai kategóriák 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy FIM-DES Esztétika szakirányú modul; Teljesítendő: min. 36 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DES-1 Klasszikus esztétikák 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DES-2 Klasszikus esztétikák 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DES-3 Kortárs esztétikák 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DES-4 Kortárs esztétikák 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DES-5 Műelemzés 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DES-6 Műelemzés 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DES-7 Irodalomelmélet; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 6
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DES-8 Drámaelmélet; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 6
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-DES-9 Képelméletek; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
SZAB Szabadon választható tárgyak; Teljesítendő: min.32 kredit
kötelezően választható tantárgy FIM-SZA1 XX. századi és kortárs francia filozófiák; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FIM-SZA1-1 XX. századi és kortárs francia filozófiák EA; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FIM-SZA1-2 XX. századi és kortárs francia filozófiák SZEM; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy FIM-SZA2 Vallásfilozófia; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FIM-SZA2-1 Vallásfilozófia EA; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FIM-SZA2-2 Vallásfilozófia SZEM; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy FIM-SZA3 Fenomenológia és hermeneutika; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FIM-SZA3-1 Fenomenológia és hermeneutika EA; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FIM-SZA3-2 Fenomenológia és hermeneutika SZEM; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy FIM-SZA4 Történetfilozófia; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FIM-SZA4-1 Történetfilozófia EA; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FIM-SZA4-2 Történetfilozófia SZEM; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy FIM-SZA5 A magyar filozófia története; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FIM-SZA5-1 A magyar filozófia története EA; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FIM-SZA5-2 A magyar filozófia története SZEM; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy FIM-SZA6 Műalkotás és interpretáció; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FIM-SZA6-1 Műalkotás és interpretáció EA; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FIM-SZA6-2 Műalkotás és interpretáció SZEM; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy FIM-SZA7 Filozófiai problémák; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FIM-SZA7-1 Filozófiai problémák EA; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FIM-SZA7-2 Filozófiai problémák SZEM; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy FIM-SZA8 Etikai problémák; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FIM-SZA8-1 Etikai problémák EA; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FIM-SZA8-2 Etikai problémák SZEM; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy FIM-SZA9 Esztétikai problémák; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FIM-SZA9-1 Esztétikai problémák EA; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FIM-SZA9-2 Esztétikai problémák SZEM; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
SZD Szakdolgozat; Teljesítendő: max.20 kredit
kötelező tantárgy FIM-SZD Szakdolgozat; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-SZD Szakdolgozat; _Önálló vizsga, 2 óra, _Alapvizsga 20
KIEG Kiegészítő modul; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy FIM-KIEG Kiegészítő modul; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-KIEG-1 Antik filozófiák; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 6
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-KIEG-2 Középkori és reneszánsz filozófiák; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 6
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-KIEG-3 Újkori és felvilágosodáskori filozófiák; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 6
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-KIEG-4 19. századi filozófiák; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 6
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FIM-KIEG-5 20. századi filozófiák; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 6
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy XN0010 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0011 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy XM0010 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XM0011 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy XN0200 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0201 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás 0
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.32 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.36 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.32 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból max.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

FIM Filozófia mesterképzés modul
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Gyenge Zoltán Dr. (GYZHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.36 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 6 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 6 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Dékány András Dr. (DEAHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.36 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Csejtei Dezső Dr. (CSDHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.36 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Pavlovits Tamás (PATHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Mogyoródi Emese (MOEHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Pavlovits Tamás (PATHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Csejtei Dezső Dr. (CSDHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Simon Ferenc Dr. (SIFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Tóth János dr. (TOJHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Pavlovits Tamás (PATHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Gyenge Zoltán Dr. (GYZHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Gyenge Zoltán Dr. (GYZHAAS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 6 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 6 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 6 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 6 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 6 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Sutyák Tibor (SUTHAAS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Mogyoródi Emese (MOEHAAS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Krémer Sándor Dr. (KRSHAAS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Simon Ferenc Dr. (SIFHAAS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Kissné Novák Éva dr. (KINHACS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Gausz András Dr. (GAAHAGS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Simon József (SIJEAA.J.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Tóth János dr. (TOJHADS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős oktató:
Dr. Czeglédi András (CZANAAB.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Önálló vizsga, kötelező, 2 óra / 20 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Alapvizsga
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
FM Filozófia master modul
XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul
Felelős tanszék:
Kreditáló Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kreditáló Tanszék
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Demeter Éva Dr. (DEEJAAO.SZE)
Practice, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Signature
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Lévai Judit (LEJHAFS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés