Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
MAT-M_N
Képzési forma:
Mesterképzés (MA/MSc)
Tagozat:
Nappali
Gazdatanszék:
Kredit:
120 kredit
Félév:
4
Leírás:
Szakfelelős: Dr. Totik Vilmos
egyetemi tanár, akadémikus
A képzés célja olyan tudományos kutatási szintet elérő, szakmai felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik megszerzett matematikai szaktudásukat képesek alkotó módon a gyakorlatban is felhasználni. Nyitottak szakterületük és a rokon szakterületek új tudományos eredményeinek kritikus befogadására. Egyaránt alkalmasak elméleti és gyakorlati matematikai problémák modellezésére, megoldási eljárások kidolgozására és ezen eljárások tényleges folyamatának irányítására. Megfelelően felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
? az algebra, analízis, diszkrét matematika, geometria, operációkutatás, számelmélet, valószínűségszámítás és matematikai statisztika alapvető eredményeit,
? a matematika legfontosabb alkalmazási területeit,
? a szakma gyakorlásához szükséges informatikai ismeretanyagot.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
? ismereteik önálló továbbfejlesztésére,
? a matematikai ismeretek alkotó jellegű integrálására és alkalmazására a természettudományok, gazdaságtudományok, műszaki és informatikai tudományok által felvetett problémák megoldásában,
? a műszaki és a gazdasági életben működő bonyolult rendszerek áttekintésére, matematikai elemzésére és modellezésére, döntési folyamatok előkészítésére,
? a számítástechnika eszközeinek alkalmazásával a természetben, a műszaki és gazdasági életben felmerülő számítási feladatok elvégzésére,
? magyar és idegen nyelvű (angol) szakmai kommunikációra.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2016.09.01. 11:49:17
Felvételi követelmények:
főiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
PhD/DLA
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-SZT Szakmai törzsanyag; Teljesítendő: min.40 kredit
kötelező tantárgy MMN112 Csoportelmélet; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MMN112E Csoportelmélet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMMN112G 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MMN112G Csoportelmélet; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMMN112E 0
kötelező tantárgy MMN212 Testelmélet és Galois-elmélet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MMN212E Testelmélet és Galois-elmélet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMMN212G 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MMN212G Testelmélet és Galois-elmélet; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMMN212E 0
kötelező tantárgy MMN124 Funkcionálanalízis; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MMN124E Funkcionálanalízis; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMMN124G 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MMN124G Funkcionálanalízis; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMMN124E 0
kötelező tantárgy MMN131 Differenciálható sokaságok és topológia; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MMN131E Differenciálható sokaságok és topológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMMN131G 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MMN131G Differenciálható sokaságok és topológia; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMMN131E 0
kötelező tantárgy MMN231 Geometriai struktúrák; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MMN231E Geometriai struktúrák; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMMN231G 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MMN231G Geometriai struktúrák; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMMN231E 0
kötelező tantárgy MMN141 Diszkrét matematika; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MMN141E Diszkrét matematika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMMN141G 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MMN141G Diszkrét matematika; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMMN141E 0
kötelező tantárgy MMN252 Parciális differenciálegyenletek; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MMN252E Parciális differenciálegyenletek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMMN252G 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MMN252G Parciális differenciálegyenletek; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMMN252E 0
kötelező tantárgy MMN261 Sztochasztikus folyamatok; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MMN261E Sztochasztikus folyamatok; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMMN261G 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MMN261G Sztochasztikus folyamatok; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMMN261E 0
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-FIZ Kötelező fizika tárgyak; Teljesítendő: min.3 kredit
kötelezően választható tantárgy FMN411 Analitikus mechanika; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN411E Analitikus mechanika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN411G Analitikus mechanika; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy FMN521 Bevezetés az elméleti fizikába I.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN521E Bevezetés az elméleti fizikába I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
MK-KVT Kötelezően választható tárgyak; Teljesítendő: min.54 kredit
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-KVD Kötelezően választható differenciált szakmai ismeretek; Teljesítendő: min.34 kredit
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-DSZ Differenciált szakmai anyag ismeretkörei; Teljesítendő: min.30 kredit
MAT-AL-S_N Matematikus MSc_N_Algebra ismeretkör
MAT-AN-S_N Matematikus MSc_N_Analízis ismeretkör
MAT-GE-S_N Matematikus MSc_N_Geometria ismeretkör
MAT-SZ-S_N Matematikus MSc_N_Sztochasztika ismeretkör
MAT-DI-S_N Matematikus MSc_N_Diszkrét matematika ismeretkör
MK-KVD Egyéb differenciált szakmai tárgyak; Teljesítendő: max.3 kredit
kötelezően választható tantárgy FMN718 Válogatott fejezetek a matematikai fizikából; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN718E Válogatott fejezetek a matematikai fizikából; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN621 Bevezetés az elméleti fizikába II.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN621E Bevezetés az elméleti fizikába II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
MK-KVM Kötelezően választható matematika tárgyak; Teljesítendő: min.20 kredit
kötelezően választható tantárgy MMN441 Optimalizálási eljárások; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN441E Optimalizálási eljárások; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMMN441G 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN441G Optimalizálási eljárások; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMMN441E 0
kötelezően választható tantárgy MMN071 Diszkrét matematikai játékok; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN071E Diszkrét matematikai játékok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy MMN232 Integrálgeometria; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN232E Integrálgeometria; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN232G Integrálgeometria; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy MMN033 Felületmodellezés; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN033E Felületmodellezés; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMMN033G 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN033G Felületmodellezés; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMMN033E 0
kötelezően választható tantárgy MMN241 A nem-életbiztosítás matematikai alapjai; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN241E A nem-életbiztosítás matematikai alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN241G A nem-életbiztosítás matematikai alapjai; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy MMN361 Az életbiztosítás matematikai alapjai; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN361E Az életbiztosítás matematikai alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN361G Az életbiztosítás matematikai alapjai; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy MMN018 Boole-függvények; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN018E Boole-függvények; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy MMN999 Speciálkollégium; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN999E Speciálkollégium; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-POT Pótlólag teljesítendő alapozó matematika tárgyak; Teljesítendő: min.0 kredit
kötelezően választható tantárgy MBN662p Statisztikai programcsomagok; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN662pL Statisztikai programcsomagok; _Laboratóriumi gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy MBN341p Kombinatorika; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN341pE Kombinatorika; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy MBN521p Közönséges differenciálegyenletek; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN521pE Közönséges differenciálegyenletek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMBN521pG 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN521pG Közönséges differenciálegyenletek; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMBN521pE 0
kötelezően választható tantárgy MBN562p Valószínűségelmélet; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN562pE Valószínűségelmélet; _Előadás, 4 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMBN562pG 6
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN562pG Valószínűségelmélet; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMBN562pE 0
kötelezően választható tantárgy MBN661p Matematikai statisztika; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN661pE Matematikai statisztika; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMBN661pG 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN661pG Matematikai statisztika; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMBN661pE 0
kötelezően választható tantárgy MBN335p Konvex geometria; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN335pE Konvex geometria; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMBN335pG 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN335pG Konvex geometria; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMBN335pE 0
kötelezően választható tantárgy MBN423p Valós függvénytan; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN423pE Valós függvénytan; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMBN423pG 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN423pG Valós függvénytan; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMBN423pE 0
kötelezően választható tantárgy MBN522p Komplex függvénytan; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN522pE Komplex függvénytan; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMBN522pG 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN522pG Komplex függvénytan; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMBN522pE 0
kötelezően választható tantárgy MBN442p Halmazelmélet és matematikai logika elemei; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN442pE Halmazelmélet és matematikai logika elemei; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy MBN342p Kombinatorika elemei; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN342pE Kombinatorika elemei; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy MBN533p Differenciálgeometria; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN533pE Differenciálgeometria; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMBN533pG 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN533pG Differenciálgeometria; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMBN533pE 0
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-ALGp Algebra blokk; Teljesítendő: min.0 kredit
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-ALGp1 Algebra régi; Teljesítendő: max.5 kredit
kötelezően választható tantárgy MBN411p Absztrakt algebra; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN411pE Absztrakt algebra; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN411pG Absztrakt algebra; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy MBN511p Algebra és alkalmazásai; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN511pE Algebra és alkalmazásai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN511pG Algebra és alkalmazásai; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás 0
MK-ALGp2 Algebra új; Teljesítendő: max.6 kredit
kötelezően választható tantárgy MBN412p Alkalmazott algebra; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN412pE Alkalmazott algebra; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium 6
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN412pG Alkalmazott algebra; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy MBN513p Alkalmazott algebra II.; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN513pE Alkalmazott algebra II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN513pG Alkalmazott algebra II.; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
MK-SZV Szabadon választható tárgyak; Teljesítendő: min.6 kredit
szabadon választható tantárgy XN0140 Lektorátusi nyelvórák TTIK szaknyelv kredites; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0141 Lektorátusi nyelvórák TTIK szaknyelv kredites; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy MMNSZ00 Szabadon választható tárgy; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMNSZ00 Szabadon választható tárgy; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
MK-DM Diplomamunka; Teljesítendő: min.20 kredit
kötelező tantárgy MMN900 Diplomamunka; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MMN901G Diplomamunka konzultáció; _Konzultációs gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy 10
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MMN902G Diplomamunka; _Konzultációs gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeMMN112E, kurzusfelvétel előfeltételeMMN124E, kurzusfelvétel előfeltételeMMN131E, kurzusfelvétel előfeltételeMMN901G 10
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy XN0010 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0011 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy XM0010 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XM0011 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy XN0200 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0201 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, ismételten felvehető 0
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.40 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.3 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.54 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.34 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
Becsatolt Képzési Programok (5)
1. MAT-AL-S_N - Matematikus MSc_N_Algebra ismeretkör
2. MAT-AN-S_N - Matematikus MSc_N_Analízis ismeretkör
3. MAT-GE-S_N - Matematikus MSc_N_Geometria ismeretkör
4. MAT-SZ-S_N - Matematikus MSc_N_Sztochasztika ismeretkör
5. MAT-DI-S_N - Matematikus MSc_N_Diszkrét matematika ismeretkör
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból max.3 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból max.5 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból max.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

FB-EFT Elméleti Fzikai Tanszék tárgyai modul
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Fehér László Dr. (FELHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
FM-EFT Elméleti Fzikai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Fehér László Dr. (FELHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Fehér László Dr. (FELHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Fehér László Dr. (FELHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Leírás:
Minden második évben kerül meghirdetésre.
MM-KOT Matematikai Tszcs. kötelező Msc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Kincses János Dr. (KIJHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Hajnal Péter Dr. (HAPHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 3 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Hajnal Péter Dr. (HAPHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 3 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Bálintné Dr Szendrei Mária (BASHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Czédli Gábor Dr. (CZGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 3 óra / 6 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Kérchy László Dr. (KELHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Totik Vilmos Dr. (TOVHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 3 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Czédli Gábor Dr. (CZGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Czédli Gábor Dr. (CZGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
0
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Krisztin Tibor Dr. (KRTHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Kérchy László Dr. (KELHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Kurusa Árpád Dr. (KUAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Csörgő Sándor Dr. (CSSHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 4 óra / 6 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Krámli András Dr. (KRAHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 3 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Viharos László Dr. (VILHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Kérchy László Dr. (KELHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Kurusa Árpád Dr. (KUAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Hajnal Péter Dr. (HAPHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Bálintné Dr Szendrei Mária (BASHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Fodor Ferenc (FOFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Kurusa Árpád Dr. (KUAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Szabó László Imre Dr. (SZLHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Krisztin Tibor Dr. (KRTHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Hatvani László Dr. (HALHAGS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 3 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Viharos László Dr. (VILHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Megyesi László (MELHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 10 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 10 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
MM-KVS Matematikai Tszcs. kötelezően választható MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Czédli Gábor Dr. (CZGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 3 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Nagy Gábor Péter Dr. (NAGHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Waldhauser Tamás Dr. (WATHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Bálintné Dr Szendrei Mária (BASHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul
Felelős tanszék:
Kreditáló Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kreditáló Tanszék
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Demeter Éva Dr. (DEEJAAO.SZE)
Practice, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Signature
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Lévai Judit (LEJHAFS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés