Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
MAG-SN-MT
Képzési forma:
Alapképzés
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
50 kredit
Félév:
5
Leírás:
Felvételi kritérium:
A képzést bármely BA alapszak hallgatói felvehetik. Külön felvételi követelmények nincsenek, túljelentkezés esetén két szempontot veszünk figyelembe a rangsorolásnál: első félévi tanulmányi eredmény, nyelvvizsga.
Tájékoztatás:
a szakirány kurzusait a négy irodalmi tanszék oktatói tartják. A képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik egyaránt járatosak lesznek a művelődéstudomány nemzetközi elméleteiben és regionális dimenzióiban. A kurzusok az elméleti felkészítés mellett Kárpát-medencei súlyozásúak, s elsősorban ennek a területnek, az itt élő népeknek múltbeli és kortárs művelődésével foglalkoznak. Külön órák foglalkoznak a határon túli és a nyugati magyarság művelődési életével. A cél azon ismeretek megszerzése, melyek a kulturális sokféleség együttes, szinkron szemléletét, a kapcsolatok formáira, változataira, történelmi mozgásaira, az intézményrendszerek működésére való rálátást s mindennek kortárs aktualizálását teszik lehetővé. A hallgató a képzés elvégzésével alkalmassá válik a kulturális kapcsolatszervező feladatainak ellátására.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2009.06.05 13:27:52
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
012345
MK-MUV-SN Művelődéstudomány szakirány; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy MAG-MT-01 Bevezetés a művelődéstudományba; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-011 Bevezetés a művelődéstudományba - kulturális antropológia előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMAG-MT-012 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-012 Bevezetés a művelődéstudományba szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőMAG-MT-011 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-013 Kulturális jogi alapismeretek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelező tantárgy MAG-MT-02 Művelődéstörténet; Teljesítendő: min. 16 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-021 Kárpát-medencei művelődéstörténet I. előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-022 Kárpát-medencei művelődéstörténet II. előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, vizsga előfeltételeMAG-MT-021 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-023 Kárpát-medencei művelődéstörténet III. előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, vizsga előfeltételeMAG-MT-021, vizsga előfeltételeMAG-MT-022 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-024 Kárpát-medencei művelődéstörténet IV. előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető, vizsga előfeltételeMAG-MT-021, vizsga előfeltételeMAG-MT-022, vizsga előfeltételeMAG-MT-023 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-025 Multikulturalitás a Kárpát-medencében I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-026 Multikulturalitás a Kárpát-medencében II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, vizsga előfeltételeMAG-MT-025 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-027 Multikulturalitás a Kárpát-medencében III.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, vizsga előfeltételeMAG-MT-025, vizsga előfeltételeMAG-MT-026 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-028 Multikulturalitás a Kárpát-medencében IV.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, vizsga előfeltételeMAG-MT-025, vizsga előfeltételeMAG-MT-026, vizsga előfeltételeMAG-MT-027 2
kötelező tantárgy MAG-MT-03 Médium és intermedialitás: A műformák mint médiumok; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-031 Médium és intermedialitás: A műformák mint médiumok; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy MAG-MT-04 Kulturális kánonok és intézmények; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-041 Kulturális kánonok és intézmények; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-042 Határon túli magyar művelődés I. előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-043 Határon túli magyar művelődés II. előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, vizsga előfeltételeMAG-MT-042 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-044 Határon túli magyar művelődés III. előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, vizsga előfeltételeMAG-MT-042, vizsga előfeltételeMAG-MT-043 2
kötelező tantárgy MAG-MT-05 A kultúra rétegei; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-051 Írásbeliség és szóbeliség szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-052 Kommunikációelmélet; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy MAG-MT-06 Művészetek kapcsolatai; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-061 Vizuális kultúra; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-062 Filmesztétika, filmszemiotika szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy MAG-MT-07 Műalkotások értelmezése; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-071 Műalkotások értelmezése a 18. századdal bezárólag; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-072 Műalkotások értelmezése: 19. század; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-073 Műalkotások értelmezése: 20. század; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy MAG-MT-08 Informatikai művelődéstudomány; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MT-081 Informatikai művelődéstudomány; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

MAG-MT- Művelődéstudomány szakirány modul modul
Felelős tanszék:
Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Fogarasi György Dr. (FOGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Régi Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Ötvös Péter László (OTPHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.16 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Régi Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Régi Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Kukovecz Györgyné Dr. (KUGHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Hász-Fehér Katalin dr. (HAKHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Régi Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Régi Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Font Zsuzsanna Dr. (FOZHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Régi Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Virág Zoltán Dr. (VIZHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Olasz Sándor Dr. (OLSHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Régi Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Labádi Gergely (LAGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés