Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
MAG-B-AL
Képzési forma:
Alapképzés (BA/BSc)
Tagozat:
Levelező
Képző intézet:
Kredit:
180 kredit
Félév:
6
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2015.04.23. 10:57:53
Felvételi követelmények:
középiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
főiskola
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
0123456
SZD Szakdolgozat; Teljesítendő: min.4 kredit
kötelező tantárgy MAGLSZD2 Szakdolgozat magyar alapszakhoz; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGLSZD21 Szakdolgozat magyar alapszakhoz; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
MK-A Alapozó ismeretek; Teljesítendő: min.17 kredit
kötelező tantárgy BALFIL Filozófiatörténet; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BALFIL1 Filozófiatörténet; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy BALTÁRS Társadalomismeret; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BALTÁRS1 Társadalomismeret; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy BALKÖ Könyvtár- és informatikai alapismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BALKÖ1 Könyvtár- és informatikai alapismeretek; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy MAGIAL01 Bevezetés az irodalomtudományba; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGIAL011 Bevezetés az irodalomtudományba; _Előadás, 15 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy MAGIAL02 Irodalomtudományi proszeminárium; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGIAL021 Irodalomtudományi proszeminárium; _Szeminárium, 15 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy MAGL-NA1 Bevezetés a nyelvtudományba; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NA11 Bevezetés a nyelvtudományba; _Előadás, 4 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAGL-NA2 Nyelvészeti filológia; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NA21 Nyelvészeti filológia; _Szeminárium, 4 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAGL-NA3 Kommunikáció szóban és írásban I. – Nyelvművelés; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NA31 Kommunikáció szóban és írásban I. – Nyelvművelés; _Szeminárium, 4 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
MK-T Törzsképzés; Teljesítendő: min.89 kredit
kötelező tantárgy MAGLSZD1 Szakdolgozati szeminárium magyar alapszakhoz; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGLSZD11 Szakdolgozati szeminárium magyar alapszakhoz; _Szeminárium, 2 óra, _Aláírás, ismételten felvehető 0
kötelező tantárgy MAGL-NT01 Leíró hangtan; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NT011 Leíró hangtan előadás; _Előadás, 6 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NT012 Leíró hangtani szeminárium; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 1
kötelező tantárgy MAGL-NT02 A magyar nyelv finnugor rokonsága; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NT021 A magyar nyelv finnugor rokonsága; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAGL-NT03 Szófajtan; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NT031 Szófajtan előadás; _Előadás, 6 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NT032 Szófajtani szeminárium; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy MAGL-NT04 Helyesírás; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NT041 Helyesírás; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAGL-NT05 Jelentéstan; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NT051 Jelentéstan előadás; _Előadás, 4 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAGL-NT06 Szószerkezettan és egyszerű mondat; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NT061 Szószerkezettan és egyszerű mondat előadás; _Előadás, 4 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NT062 Szószerkezettan és egyszerű mondat szeminárium; BTK Szeminárium, 4 óra, Aláírással (teljesítette), ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy MAGL-NT07 Kommunikáció szóban és írásban II.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NT071 Kommunikáció szóban és írásban II.; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy MAGL-NT08 Mondattan – összetett mondat; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NT081 Mondattan – összetett mondat előadás; _Előadás, 4 óra, _Minősítés, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NT082 Mondattan – összetett mondatszeminárium; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAGL-NT09 Szövegtan; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NT091 Szövegtan előadás; _Előadás, 6 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAGL-NT10 Uralisztika; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NT101 Uralisztika előadás; _Előadás, 6 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAGL-NT11 Nyelvtörténet I.; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NT111 Nyelvtörténet I.; _Előadás, 6 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAGL-NT12 Stilisztika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NT121 Stilisztika előadás; _Előadás, 4 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NT122 Stilisztika szeminárium; _Szeminárium, 4 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAGL-NT13 Szociolingvisztika – Nyelv és társadalom; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NT131 Szociolingvisztika – Nyelv és társadalom előadás; _Előadás, 6 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAGL-NT14 Nyelvtörténet II. – A magyar nyelv történeti fejlődésének vázlata; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NT141 Nyelvtörténet II. – A magyar nyelv történeti fejlődésének vázlata előadás; _Előadás, 6 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy MAGL-NT15 Nyelvtörténet III.; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NT151 Nyelvtörténet III. – nyelvtörténeti szeminárium; _Szeminárium, 4 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAGL-NT16 Nyelvjárástan; Teljesítendő: min. 1 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NT161 Nyelvjárástan; _Előadás, 4 óra, Minősítés háromfokozatú, ismételten felvehető 1
kötelező tantárgy MAGL-IT01 Régi magyar irodalom; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-IT011 Régi magyar irodalom előadás I.; _Előadás, 7 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-IT012 Régi magyar irodalom előadás 2.; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-IT013 Régi magyar irodalom szeminárium; _Szeminárium, 15 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAGL-IT02 Világirodalom I.; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-IT021 Világirodalom: szöveg, kultúra, médium; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-IT022 Világirodalom: A középkortól a felvilágosodásig; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy MAGL-IT04 Klasszikus magyar irodalom; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-IT041 Klasszikus magyar irodalom előadás I.; _Előadás, 7 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-IT042 Klasszikus magyar irodalom előadás II.; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-IT043 Klasszikus magyar irodalom előadás III.; _Előadás, 7 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-IT044 Klasszikus magyar irodalom szeminárium; _Szeminárium, 15 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy MAGL-IT05 Irodalomelmélet szeminárium; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-IT051 Irodalomelmélet szeminárium; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy MAGL-IT08 Modern magyar irodalom szemináriumok; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-IT081 Modern magyar irodalom szeminárium I.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-IT082 Modern magyar irodalom szeminárium II.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy MAGL-IT09 Választható irodalmi szemináriumok; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme MAGL-IT091 Választható irodalmi szeminárium régi magyar irodalomból; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme MAGL-IT092 Választható irodalmi szemináriumok klasszikus magyar irodalomból; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme MAGL-IT093 Választható irodalmi szemináriumok világirodalomból; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme MAGL-IT094 Választható irodalmi szemináriumok modern magyar irodalomból; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme MAGL-IT095 Választható irodalmi szemináriumok irodalomelméletből; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAGL-IT07 Modern magyar irodalom előadások; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-IT071 Modern magyar irodalom előadás I.; _Előadás, 7 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-IT072 Modern magyar irodalom előadás II.; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy MAGL-IT06 Irodalomelmélet előadás; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-IT061 Irodalomelmélet előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy MAGL-IT03 Világirodalom II.; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-IT031 Világirodalom: Antikvitás; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-IT032 Világirodalom: A XIX. század világirodalma; _Előadás, 15 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-IT033 Világirodalom: A XX. század és napjaink világirodalma; _Előadás, 15 óra, _Kollokvium 2
MK-SZV Választható irodalmi vagy nyelvészeti szemináriumok; Teljesítendő: min.10 kredit
szabadon választható tantárgy MAGL-NT17 Szabadsávos nyelvészeti szemináriumok; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme MAGL-NT171 Szabadsávos magyar nyelvészeti szemináriumok; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme MAGL-NT172 Szabadsávos általános nyelvészeti szemináriumok; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme MAGL-NT173 Szabadsávos finnugor nyelvészeti szemináriumok; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy MAGL-IT10 Szabadsávos irodalmi szemináriumok; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme MAGL-IT101 Irodalmi szeminárium; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme MAGL-IT102 Irodalmi szeminárium; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme MAGL-IT103 Irodalmi szeminárium; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme MAGL-IT104 Irodalmi szeminárium; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme MAGL-IT105 Irodalmi szeminárium; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
MKS-SZV Választható tárgyak; Teljesítendő: min.10 kredit
szabadon választható tantárgy BALVÁL Választható bölcsészettudományi stúdium; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme BALVÁL1 Választható bölcsészettudományi stúdium (előadás); _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme BALVÁL2 Minor képzés nyelvi előkészítése; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 6
BT_ELOK_L BA/BSc Tanári előkészítő_L
MK-S-FU Finnugor szakirány; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy MAG-FGR-1 Bevezetés az uralisztikába; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-FGR-11 Bevezetés az uralisztikába; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy MAG-FGR-2 Az uráli nyelvcsalád nyelvei; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-FGR-21 Az uráli nyelvcsalád nyelvei; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy MAG-FGR-3 Finn nyelv; Teljesítendő: min. 13 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-FGR-31 Finn nyelv 1.; _Szeminárium, 16 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-FGR-32 Finn nyelv 2.; _Szeminárium, 16 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-FGR-33 Finn nyelv 3.; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-FGR-34 Finn nyelv 4.; _Szeminárium, 8 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAG-FGR-4 Egy kisebb uráli nyelv; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-FGR-41 Egy kisebb uráli nyelv 1.; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-FGR-42 Egy kisebb uráli nyelv 2.; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-FGR-43 Egy kisebb uráli nyelv 3.; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-FGR-44 Egy kisebb uráli nyelv 4.; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAG-FGR-5 Uralisztika; Teljesítendő: min. 13 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-FGR-51 Uralisztika 1. (Lexikológia); _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-FGR-52 Uralisztika 2. (Hangtörténet); _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-FGR-53 Uralisztika 3. (Morfológia); _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-FGR-54 Uralisztikai szeminárium 1.; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-FGR-55 Uralisztikai szeminárium 2.; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAG-FGR-6 Választható speciális kollégium; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-FGR-61 Választható speciális kollégium; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAG-FGR-7 Finn leíró nyelvtan; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-FGR-71 Finn vagy észt leíró nyelvtan; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy MAG-FGR-8 Finn irodalom; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-FGR-81 Finn vagy észt irodalom; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy MAG-FGR-9 Egy kisebb uráli nyelv irodalmi szövegeinek olvasása; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-FGR-91 Egy kisebb uráli nyelv irodalmi szövegeinek olvasása; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
MK-S-IE Irodalomelmélet specializáció tárgyai; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy MAG-L-IE1 Irodalomelmélet előadás; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IE11 Irodalomelmélet előadás I.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IE12 Irodalomelmélet előadás II.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IE13 Irodalomelmélet előadás III.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IE14 Irodalomelmélet előadás IV.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IE15 Irodalomelmélet előadás V.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy MAG-L-IE2 Irodalomelmélet szeminárium; Teljesítendő: min. 30 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IE210 Irodalomelmélet szeminárium X.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IE21 Irodalomelmélet szeminárium I.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IE22 Irodalomelmélet szeminárium II.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IE23 Irodalomelmélet szeminárium III.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IE24 Irodalomelmélet szeminárium IV.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IE25 Irodalomelmélet szeminárium V.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IE26 Irodalomelmélet szeminárium VI.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IE27 Irodalomelmélet szeminárium VII.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IE28 Irodalomelmélet szeminárium VIII.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IE29 Irodalomelmélet szeminárium IX.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
MK-S-IT Irodalomtudomány szakirány tárgyai; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy MAG-L-IT1 Irodalomtudomány; Teljesítendő: min. 24 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IT11 Általános irodalomtudomány I.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IT12 Általános irodalomtudomány II.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IT13 Általános irodalomtudomány III.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IT14 Tudományos iskolák I.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IT15 Tudományos iskolák II.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IT16 Tudományos iskolák III.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy MAG-L-IT2 Műfaj- és stíluselmélet; Teljesítendő: min. 14 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IT21 Műfaj- és stíluselmélet I.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IT22 Műfaj- és stíluselmélet II.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IT23 Műfaj- és stíluselmélet III.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IT24 Társtudományok, társművészetek; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy MAG-L-IT3 Interpretációs gyakorlatok; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IT31 Interpretációs gyakorlatok I.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IT32 Interpretációs gyakorlatok II.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IT34 Interpretációs gyakorlatok IV.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IT33 Interpretációs gyakorlatok III.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy MAG-L-IT4 Szabadon választható tárgyak; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-IT41 Szabadon választható tárgyak; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
MK-S-MMI Modern magyar irodalom specializáció tárgyai; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy MAG-L-MMI1 Modern magyar irodalom előadás; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MMI11 Modern magyar irodalom előadás I.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MMI12 Modern magyar irodalom előadás II.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MMI13 Modern magyar irodalom előadás III.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MMI14 Modern magyar irodalom előadás IV.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MMI15 Modern magyar irodalom előadás V.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy MAG-L-MMI2 Modern magyar irodalom szeminárium; Teljesítendő: min. 30 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MMI21 Modern magyar irodalom szeminárium I.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MMI210 Modern magyar irodalom szeminárium X.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MMI22 Modern magyar irodalom szeminárium II.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MMI23 Modern magyar irodalom szeminárium III.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MMI24 Modern magyar irodalom szeminárium IV.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MMI25 Modern magyar irodalom szeminárium V.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MMI26 Modern magyar irodalom szeminárium VI.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MMI27 Modern magyar irodalom szeminárium VII.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MMI28 Modern magyar irodalom szeminárium VIII.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MMI29 Modern magyar irodalom szeminárium IX.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
MK-S-MT Művelődéstudomány szakirány tárgyai; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy MAG-L-MT01 Bevezetés a művelődéstudományba; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT011 Bevezetés a művelődéstudományba - kulturális antropológia előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT012 Bevezetés a művelődéstudományba szeminárium; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT013 Kulturális jogi alapismeretek; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 4
kötelező tantárgy MAG-L-MT02 Művelődéstörténet; Teljesítendő: min. 16 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT021 Kárpát-medencei művelődéstörténet I. előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT022 Kárpát-medencei művelődéstörténet II. előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT023 Kárpát-medencei művelődéstörténet III. előadás; _Előadás, 7 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT024 Kárpát-medencei művelődéstörténet IV. előadás; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT025 Multikulturalitás a Kárpát-medencében I.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT026 Multikulturalitás a Kárpát-medencében II.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT027 Multikulturalitás a Kárpát-medencében III.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT028 Multikulturalitás a Kárpát-medencében IV.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy MAG-L-MT03 Médium és intermedialitás: A műformák mint médiumok; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT031 Médium és intermedialitás: A műformák mint médiumok; _Előadás, 7 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy MAG-L-MT04 Kulturális kánonok és intézmények; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT041 Kulturális kánonok és intézmények; _Előadás, 7 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT042 Határon túli magyar művelődés I. előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT043 Határon túli magyar művelődés II. előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT044 Határon túli magyar művelődés III. előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy MAG-L-MT05 A kultúra rétegei; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT051 Írásbeliség és szóbeliség szeminárium; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT052 Kommunikációelmélet; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy MAG-L-MT06 Művészetek kapcsolatai; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT061 Vizuális kultúra; _Előadás, 7 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT062 Filmesztétika, filmszemiotika szeminárium; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy MAG-L-MT07 Műalkotások értelmezése; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT071 Műalkotások értelmezése a 18. századdal bezárólag; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT072 Műalkotások értelmezése: 19. század; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT073 Műalkotások értelmezése: 20. század; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy MAG-L-MT08 Informatikai művelődéstudomány; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-MT081 Informatikai művelődéstudomány; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
MK-S-NYT Nyelvtechnológia szakirány; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy NYTElev001 Nyelvészeti alapfogalmak; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTElev001-1 A nyelvleírás alapjai 1.; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTElev001-2 A nyelvleírás alapjai 2.; _Szeminárium, 8 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőNYTElev001-1 4
kötelező tantárgy NYTElev003 Matematikai és logikai alapismeretek; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTElev003-1 A nyelvtudomány matematikai alapjai; _Szeminárium, 8 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTElev003-2 Logikai alapismeretek; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy NYTElev004 Fonológia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTElev004 Fonológia; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy NYTElev006 Szintaxis; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTElev006-1 Szintaktikai alapfogalmak; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTElev006-2 Magyar mondattan; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy NYTElev007 A formális szemantika logikai alapjai; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTElev007 Bevezetés a formális szemantikába; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy NYTElev008 Pragmatika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTElev008 Pragmatika; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy NYTElev010 Nyelv és számítógép; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTElev010-1 Számítógépes nyelvészet; _Szeminárium, 8 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeNYTElev001-1 3
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme NYTElev010-2 Mesterséges intelligencia; _Szeminárium, 8 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy NYTElev014 Kognitív tudomány; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTElev014 Kognitív tudomány; _Szeminárium, 8 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy NYTElev011 Formális szemantika; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme NYTElev011 Formális szemantika; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeNYTElev003-2, kurzusfelvétel előfeltételeNYTElev007 2
kötelező tantárgy NYTElev015 Terepmunka; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NYTElev015 Terepmunka; _Szeminárium, 8 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeNYTElev001-1 4
kötelezően választható tantárgy NYTElev016 Diskurzuselemzés; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme NYTElev016-1 Diskurzuselemzés I; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeNYTElev008 2
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme NYTElev016-2 Diskurzuselemzés II; _Szeminárium, 8 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeNYTElev016-1 2
kötelezően választható tantárgy NYTElev013 Társalgáselemzés; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme NYTElev013-1 Társalgáselemzés I; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeNYTElev008 2
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme NYTElev013-2 Társalgáselemzés II; _Szeminárium, 8 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeNYTElev013-1 2
MK-S-NYTU Nyelvtudomány specializáció tárgyai; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy MAGL-NYTUD1 Bevezető tárgyak; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NYTUD11 Bevezető tárgy 1.; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NYTUD12 Bevezető tárgy 2.; _Előadás, 12 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy MAGL-NYTUD2 Leíró nyelvészet; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NYTUD21 Leíró nyelvészet 1.; _Szeminárium, 4 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NYTUD22 Leíró nyelvészet 2.; _Szeminárium, 4 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NYTUD23 Leíró nyelvészet 3.; _Előadás, 4 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy MAGL-NYTUD3 Nyelvtörténet; Teljesítendő: min. 12 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NYTUD31 Nyelvtörténet 1.; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NYTUD32 Nyelvtörténet 2.; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NYTUD33 Nyelvtörténet 3.; _Szeminárium, 12 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NYTUD34 Nyelvtörténet 4.; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy MAGL-NYTUD4 Egyéb nyelvészeti tantárgyak; Teljesítendő: min. 21 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NYTUD41 Nyelvészeti terepmunka; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NYTUD42 A nyelvtudomány története; _Előadás, 6 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NYTUD43 Szociolingvisztika; _Előadás, 6 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NYTUD44 Lexikológia; _Előadás, 6 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NYTUD45 Nyelvtipológia; _Előadás, 6 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NYTUD46 Pragmatika; _Előadás, 6 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NYTUD47 Pszicholingvisztika; _Előadás, 6 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy MAGL-NYTUD5 Záródolgozat; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGL-NYTUD51 Záródolgozat; _Konzultációs gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
MK-S-OHIK Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány specializáció tárgyai; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy MAG-L-OHIK001 Komparatisztika és interpretáció; Teljesítendő: min. 14 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-OHIK0011 Komparatisztika és interpretáció I.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-OHIK0012 Komparatisztika és interpretáció II.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-OHIK0013 Komparatisztika és interpretáció III.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-OHIK0014 Komparatisztika és interpretáció IV.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy MAG-L-OHIK002 Kultúratudomány; Teljesítendő: min. 13 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-OHIK0021 Kultúratudomány I.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-OHIK0022 Kultúratudomány II.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-OHIK0023 Kultúratudomány III.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-OHIK0024 Kultúratudomány IV.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy MAG-L-OHIK003 Irodalom, művészet, médium; Teljesítendő: min. 13 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-OHIK0031 Irodalom, művészet, médium I.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-OHIK0032 Irodalom, művészet, médium II.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-OHIK0033 Irodalom, művészet, médium III.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-OHIK0034 Irodalom, művészet, médium IV.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy MAG-L-OHIK004 Műhely; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-OHIK0041 Műhely I.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-OHIK0042 Műhely II.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-OHIK0043 Műhely III.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-OHIK0044 Műhely IV.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
MK-S-SZT Színháztörténet szakirány tárgyai; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy MAG-L-SZT1 Drámatörténet; Teljesítendő: min. 28 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-SZT11 Drámatörténet I. - Antik és középkori dráma; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-SZT12 Drámatörténet II. - Reneszánsz, spanyol barokk, francia klasszicista dráma; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-SZT13 Drámatörténet III. - A XIX. század drámája; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-SZT14 Drámatörténet IV. - A XX. század drámája; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-SZT15 Színjátéktípusok I. - Tragédia és vegyes műfajok; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-SZT16 Színjátéktípusok II. - Komédiahagyomány; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-SZT17 Színháztörténet; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-SZT18 Kortárs színház és dráma: posztmodern; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy MAG-L-SZT2 Elmélet; Teljesítendő: min. 11 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-SZT21 Társtudomány: filozófia, esztétika; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-SZT22 Színházi szemiotika; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-SZT23 Kortárs színház és dráma: interkulturalizmus; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy MAG-L-SZT3 Gyakorlat; Teljesítendő: min. 11 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-SZT31 Társművészet: zene; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-SZT32 Dráma és színház kapcsolata I.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-L-SZT33 Dráma és színház kapcsolata II.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 5
MKS-TAN Minor képzések, specializációk; Teljesítendő: min.50 kredit
TOR-SL-T Történelem minor_L
BBT-S_L Biológia tanári minor_L
KKT-S_L Kémia tanári minor_L
KTT-S_L Környezettan tanári minor_L
MMT-S_L Matematika tanári minor_L
TIT-S_L Természetismeret tanári minor_L
NEPR-SL-TA Táncantropológia specializáció_L
RAL-S Rajz tanári minor_L
ENL-S Ének tanári minor_L
GER-SL-NN Német nemzetiségi minor_L
SZB-SL-V Vallástudomány minor_L
NEPR-SL-N Néprajz minor_L
TEL-S Testnevelő-edző tanári minor_L
TECL-S Technika tanári minor_L
TTL-S Társadalmi tanulmányok tanári minor_L
MUL-S Andragógia tanári minor_L
FFT-S_L Fizika tanári minor_L_2013
GER-SL-N Német minor_L_2013
INFK-SL Informatikus könyvtáros specializáció_L_2009
TTL-SR Roma integrációs tanulmányok specializáció_L
GFT-S_L Földrajz tanári minor_L_2011
ITN-S_L Informatika tanári minor_L
PED-SL_2010 Pedagógia minor_L_2010
ANG-SL-ANG Angol minor_L_2011
RSP-SL-K_2011 Katalán specializáció_L_2011
REL-S Rekreációszervezés és egészségfejlesztés minor_L_2011
MK-LNY Központi szabadon választható; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy XN0010 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0011 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, ismételten felvehető 0
kötelező tantárgy XN0200 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0201 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás 0
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Ösvény: Magyar alapszak finnugor szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.17 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 26
A mérföldkő tárgyaiból min.89 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 9
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Magyar alapszak irodalomelmélet specializáció

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.17 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 26
A mérföldkő tárgyaiból min.89 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Magyar alapszak irodalomtudomány szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.17 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 26
A mérföldkő tárgyaiból min.89 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Magyar alapszak külső szakosodással

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.17 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 26
A mérföldkő tárgyaiból min.89 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Magyar alapszak modern magyar irodalom specializáció

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.17 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 26
A mérföldkő tárgyaiból min.89 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Magyar alapszak művelődéstudomány szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.17 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 26
A mérföldkő tárgyaiból min.89 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Magyar alapszak nyelvtechnológia szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.17 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 26
A mérföldkő tárgyaiból min.89 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 9
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése, ebből ezen az ösvényen 8 kredit követelmény.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Magyar alapszak összehasonlító irodalom- és kultúratudomány specializáció

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.17 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 26
A mérföldkő tárgyaiból min.89 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Magyar alapszak színháztörténet szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.17 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 26
A mérföldkő tárgyaiból min.89 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Magyar levelező alapszak - nyelvtudomány szakirányú specializáció

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.17 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 26
A mérföldkő tárgyaiból min.89 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

BAL BA Bölcsészettudományi stúdiumok (levelező) modul
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Felelős oktató:
Krémer Sándor Dr. (KRSHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
A tantárgy oktatásának célja az, hogy a hallgatók lapvető ismereteket szerezzenek az európai bölcselettörténet nagy korszakairól, a fontosabb szerzőkről, a filozófiában használatos elméletképzési, módszertani eljárásokról. Az egy féléves kurzus ezért legfőképpen a nagy filozófiatörténeti fordulatok (Szókratész-Platón, Descartes, Kant, Wittgenstein, Heidegger) bemutatása köré rendezi képzési tervét, miközben megkísérel kitekintést nyújtani a filozófia és más szellemi szférák, pl. a tudományfejlődés vagy a művészetek kölcsönös kapcsolódásaira.
_Előadás, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Felelős oktató:
Feleky Gábor dr. (FEGHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
A társadalomfogalmak, a társadalmi együttélés mibenléte: emberi cselekvések és társadalmi struktúrák.
A társadalom megismerhetősége, megismerésének és értelmezésének nézőpontjai (elméletek, paradigmák).
Az objektivitás problémája. Az értékek és ideológiák szerepe.
A társadalom megismerésének módszertana, megismerési és kutatási technikák.
A társadalmi struktúra és rétegződés alapkérdései.
A rendszerváltozás előtti és utáni magyar társadalom főbb vonásai.
A mai magyar társadalom strukturális viszonyai és társadalmi rétegződése, mobilitási viszonyai.
A magyar társadalom főbb csoportjai.
Társadalmi folyamatok és jelenségek a mai Magyarországon: demográfiai folyamatok; foglalkoztatottság/munkanélküliség; anyagi-jövedelmi egyenlőtlenségek, szegénység; területi-települési egyenlőtlenségek; az iskola és a tudásviszonyok egyenlőtlenségei; az értékek változása, a vallás szerepe; a devianciák alakulása.
_Előadás, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Felelős oktató:
Kokas Károly dr. (KOKHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
A tantárgy általános célja: hogy megismertesse a hallgatókat kutatásmódszertani gyakorlattal és a kutatás során adódó pragmatikus problémákkal, valamint a könyvtári informatika felhasználó szintű ismereteivel.
A tantárgy specifikus célkitűzése: a hallgatók képessé tétele konkrét tudományos munkák mind tartalmi, mind gyakorlati elkészítésére; a könyvtárhasználók ezen a területen való felkészítésére, képzésére. A megfelelő kutatásmódszertani felkészítés alkalmassá teszi a hallgatókat bonyolult információkeresési feladatokra, miközben támogatja a záró dolgozat elkészítését is.
A tantárgyhoz kapcsolódik az IHM „Virtuális Egyetem program - Infokommunikációs tananyag” 134/2005 nevű digitális tananyag, amely 2006-tól a Szegedi Tudományegyetem rendelkezésére áll.

Témakörök:

Könyvtárhasználat
Irodalomkutatás
Dokumentumtípusok
Internetes adatbázisok
Online irodalomkeresés
Multimédia ismeretek
_Előadás, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
_Szeminárium, nem kötelező, 6 óra / 6 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
MAG-FGR- Finnugor szakirány BA modulja modul
Felelős tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Mészáros Edit Dr. (MEEHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős oktató:
Sipőcz Katalin Dr. (SIKHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős oktató:
Mészáros Edit Dr. (MEEHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.13 kredit
_Szeminárium, kötelező, 16 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
_Szeminárium, kötelező, 16 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
_Szeminárium, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős oktató:
Mészáros Edit Dr. (MEEHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős oktató:
Sipőcz Katalin Dr. (SIKHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.13 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős oktató:
Sipőcz Katalin Dr. (SIKHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős oktató:
Mészáros Edit Dr. (MEEHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős oktató:
Sipőcz Katalin Dr. (SIKHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős oktató:
Mészáros Edit Dr. (MEEHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
MAG-L-IE Irodalomelmélet levelező specializáció modul
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Odorics Ferenc Dr. (ODFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Odorics Ferenc Dr. (ODFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.30 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
MAG-L-IT Irodalomtudomány levelező szakirány modul
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Hász-Fehér Katalin dr. (HAKHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.24 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Szilasi László (SZLHAPS.SZE)
Teljesítendő:
min.14 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Odorics Ferenc Dr. (ODFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Odorics Ferenc Dr. (ODFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
MAG-L-MMI Modern magyar levelező specializáció modul
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Odorics Ferenc Dr. (ODFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Odorics Ferenc Dr. (ODFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.30 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
MAG-L-MT Művelődéstudomány levelező szakirány modul modul
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Fogarasi György Dr. (FOGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Ötvös Péter László (OTPHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.16 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 7 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Kukovecz Györgyné Dr. (KUGHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 7 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Hász-Fehér Katalin dr. (HAKHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 7 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Font Zsuzsanna Dr. (FOZHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Virág Zoltán Dr. (VIZHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 7 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Olasz Sándor Dr. (OLSHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Labádi Gergely (LAGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
MAG-L-OHIK Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány BA specializáció (levelező) modul
Felelős tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Fogarasi György Dr. (FOGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.14 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Komparatisztika és interpretáció I-II. (Comparative Literature and Interpretation)
A tantárgy a világirodalom és az irodalomelmélet történetének összefüggésében behatóan tárgyalja az irodalom fogalmának kulturális és történeti alakváltozatait, az összehasonlító irodalomtudomány történetét, iskoláit és módszereit, kulturális dimenzióit, a műnemek és műfajok kérdéskörét, az intertextualitás és a fordítás problematikáját, s egyéb poétikai, retorikai és stilisztikai jelenségeket.
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Komparatisztika és interpretáció I-II. (Comparative Literature and Interpretation)
A tantárgy a világirodalom és az irodalomelmélet történetének összefüggésében behatóan tárgyalja az irodalom fogalmának kulturális és történeti alakváltozatait, az összehasonlító irodalomtudomány történetét, iskoláit és módszereit, kulturális dimenzióit, a műnemek és műfajok kérdéskörét, az intertextualitás és a fordítás problematikáját, s egyéb poétikai, retorikai és stilisztikai jelenségeket.
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Komparatisztika és interpretáció III-IV. (Comparative Literature and Interpretation)
A tantárgy az előadások a Komparatisztika és interpretáció I-II. előadások témaköreinek behatóbb megismerésére és a megismert kutatási módszerek és interpretációs stratégiák gyakorlati elsajátítására ad lehetőséget.
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Komparatisztika és interpretáció III-IV. (Comparative Literature and Interpretation)
Leírás
A tantárgy az előadások a Komparatisztika és interpretáció I-II. előadások témaköreinek behatóbb megismerésére és a megismert kutatási módszerek és interpretációs stratégiák gyakorlati elsajátítására ad lehetőséget.
Felelős tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Fogarasi György Dr. (FOGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.13 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Kultúratudomány I. (Cultural Studies)
A tantárgy alapismereteket nyújt a kultúratudomány különféle területeiről (elit és populáris kultúra, tömegkultúra, városi tér, turizmus, közlekedés, sportesemények, testformálás, fesztiválok, rituálék, divat, globális és lokális jelenségek), a kultúrakutatás történeti és elméleti vonatkozásairól (iskolák, fogalmak, módszerek), valamint a kultúrakutatás társtudományairól (etológia, antropológia, etnológia, performance studies, gender studies, kritikai elmélet stb.).
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Kultúratudomány II-IV. (Cultural Studies)
A tantárgy a Kultúratudomány I. előadás témaköreinek behatóbb megismerésére és a megismert kutatási módszerek és interpretációs stratégiák gyakorlati elsajátítására ad lehetőséget.
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Kultúratudomány II-IV. (Cultural Studies)
A tantárgy a Kultúratudomány I. előadás témaköreinek behatóbb megismerésére és a megismert kutatási módszerek és interpretációs stratégiák gyakorlati elsajátítására ad lehetőséget.
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Kultúratudomány II-IV. (Cultural Studies)
A tantárgy a Kultúratudomány I. előadás témaköreinek behatóbb megismerésére és a megismert kutatási módszerek és interpretációs stratégiák gyakorlati elsajátítására ad lehetőséget.
Felelős tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Fogarasi György Dr. (FOGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.13 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Irodalom, művészet, médium I. (Literature, Art, Medium)
A tantárgy az összehasonlító irodalomtudományi ismeretek kitágítását célozza egyrészt a művészet, másrészt a médiumok irányába. Ekként a hallgatók egyfelől bepillantást nyernek a társművészetekbe és azok elméleti hagyományába, az újkori esztétika történetébe (színház, festészet, szobrászat, zene, fotó, film stb.), másfelől nem-irodalmi szövegek és nem-művészi alkotások elemzésén keresztül képet kapnak a kultúra előállításának antik és modern közegeiről, technológiáiról és intézményeiről (szóbeliség és írásbeliség, nyomtatott és elektronikus médiumok, illetve műfajok, virtualitás, teletechnikai hálózatok).
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Irodalom, művészet, médium II-IV. (Literature, Art, Medium)
A tantárgy az Irodalom, művészet, médium I. előadás témaköreinek behatóbb megismerésére és a megismert összefüggések és interpretációs stratégiák gyakorlati elsajátítására ad lehetőséget.
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Irodalom, művészet, médium II-IV. (Literature, Art, Medium)
A tantárgy az Irodalom, művészet, médium I. előadás témaköreinek behatóbb megismerésére és a megismert összefüggések és interpretációs stratégiák gyakorlati elsajátítására ad lehetőséget.
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Irodalom, művészet, médium II-IV. (Literature, Art, Medium)
A tantárgy az Irodalom, művészet, médium I. előadás témaköreinek behatóbb megismerésére és a megismert összefüggések és interpretációs stratégiák gyakorlati elsajátítására ad lehetőséget.
Felelős tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Fogarasi György Dr. (FOGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Műhely I-IV. (Workshop)
A tantárgy arra ad lehetőséget, hogy a képzésben részt vevő hallgatók az általuk kívánt irányba bővíthessék eddigi ismereteiket, és speciálisabb tudásra tegyenek szert a képzés négy fő témakörének (irodalom, művészet, médium, kultúra) bármelyikében.
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Műhely I-IV. (Workshop)
A tantárgy arra ad lehetőséget, hogy a képzésben részt vevő hallgatók az általuk kívánt irányba bővíthessék eddigi ismereteiket, és speciálisabb tudásra tegyenek szert a képzés négy fő témakörének (irodalom, művészet, médium, kultúra) bármelyikében.
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Műhely I-IV. (Workshop)
A tantárgy arra ad lehetőséget, hogy a képzésben részt vevő hallgatók az általuk kívánt irányba bővíthessék eddigi ismereteiket, és speciálisabb tudásra tegyenek szert a képzés négy fő témakörének (irodalom, művészet, médium, kultúra) bármelyikében.
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Műhely I-IV. (Workshop)
A tantárgy arra ad lehetőséget, hogy a képzésben részt vevő hallgatók az általuk kívánt irányba bővíthessék eddigi ismereteiket, és speciálisabb tudásra tegyenek szert a képzés négy fő témakörének (irodalom, művészet, médium, kultúra) bármelyikében.
MAG-L-SZT Színháztörténet levelező szakirány modul
Felelős tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Kürtösi Katalin Dr. (KUKHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.28 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Kürtösi Katalin Dr. (KUKHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.11 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Kürtösi Katalin Dr. (KUKHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.11 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
MAGIAL Magyar BA irodalmi alapozó modul levelező modul
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Odorics Ferenc Dr. (ODFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 15 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Balázs Mihály Dr. (BAMHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 15 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
MAGL-IT Magyar BA levelező irodalmi törzsképzés modul
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Font Zsuzsanna Dr. (FOZHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 7 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 15 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Szörényi László Dr. (SZLHAVS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Szörényi László Dr. (SZLHAVS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 8 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 15 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 15 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Kukovecz Györgyné Dr. (KUGHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 7 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 7 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 15 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Odorics Ferenc Dr. (ODFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Odorics Ferenc Dr. (ODFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Odorics Ferenc Dr. (ODFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 7 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Odorics Ferenc Dr. (ODFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Kukovecz Györgyné Dr. (KUGHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Szeminárium, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Font Zsuzsanna Dr. (FOZHAAS.SZE)
_Szeminárium, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
MAGL-NA Magyar BA levelező nyelvtudományi alapozó modul modul
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 4 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Sinkovics Balázs (SIBHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 4 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Szeminárium, kötelező, 4 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
MAGL-NT Magyar BA levelező nyelvtudományi törzsképzés modulja modul
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Zsigri Gyula dr. (ZSGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 6 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 6 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Mészáros Edit Dr. (MEEHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Békésiné dr. Fejes Katalin (BEIHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 6 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 6 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 6 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Forgács Tamás dr. (FOTHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 4 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Békésiné dr. Fejes Katalin (BEIHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 4 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
BTK Szeminárium, kötelező, 4 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Aláírással (teljesítette)
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Németh Miklós dr. (NEMHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Szeminárium, kötelező, 6 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Békésiné dr. Fejes Katalin (BEIHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 4 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 6 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 6 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Sipőcz Katalin Dr. (SIKHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 6 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Forgács Tamás dr. (FOTHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 6 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Büky László dr. (BULHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 4 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 4 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 6 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Forgács Tamás dr. (FOTHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 6 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős oktató:
Forgács Tamás dr. (FOTHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 4 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Szabó József dr. (SZJHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.1 kredit
_Előadás, kötelező, 4 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Minősítés háromfokozatú
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
_Szeminárium, nem kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
MAGL-NYTUD Magyar BA levelező nyelvtudomány szakirányú specializáció modulja modul
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Forgács Tamás dr. (FOTHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 12 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős oktató:
Forgács Tamás dr. (FOTHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.9 kredit
_Szeminárium, kötelező, 4 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
_Szeminárium, kötelező, 4 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
_Előadás, kötelező, 4 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős oktató:
Forgács Tamás dr. (FOTHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.12 kredit
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
_Előadás, kötelező, 12 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
_Szeminárium, kötelező, 12 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
_Előadás, kötelező, 12 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős oktató:
Forgács Tamás dr. (FOTHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.21 kredit
_Szeminárium, kötelező, 6 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 6 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 6 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 6 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
_Előadás, kötelező, 6 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
_Előadás, kötelező, 6 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
_Előadás, kötelező, 6 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Forgács Tamás dr. (FOTHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 6 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
MAGLSZD Magyar BA szakdolgozati modul levelező modul
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
MAGML-NYKV Magyar MA levelező képzés kötelezően választható nyelvészeti tárgyai modul
NYTElev Nyelvtechnológia szakirány - levelezős modul
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Maleczki Márta dr. (MAMHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 8 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 8 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Szécsényi Tibor (SZTHAJS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Szeminárium, kötelező, 8 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 8 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Zsigri Gyula dr. (ZSGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 8 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Lerch Ágnes Anna dr. (LEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 8 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 8 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Maleczki Márta dr. (MAMHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 8 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Bibokné Németh T. Enikő Dr. (NETHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 8 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Szécsényi Tibor (SZTHAJS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Szeminárium, kötelező, 8 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Maleczki Márta dr. (MAMHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Lerch Ágnes Anna dr. (LEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Bibokné Németh T. Enikő Dr. (NETHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Szeminárium, kötelező, 8 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Szécsényi Tibor (SZTHAJS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 8 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Bibokné Németh T. Enikő Dr. (NETHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Demeter Éva Dr. (DEEJAAO.SZE)
Practice, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Signature
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Lévai Judit (LEJHAFS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés