Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
.XA01_N
Képzési forma:
Doktori képzés
Tagozat:
Nappali
Gazdatanszék:
Képző intézet:
Kredit:
180 kredit
Félév:
6
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2014.11.11. 11:02:05
Felvételi követelmények:
egyetem
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
0123456
MK-K Kötelező modul; Teljesítendő: min.145 kredit
kötelező tantárgy ALTP01 Kutatómunka; Teljesítendő: min. 120 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALTP011 Kutatómunka 1.; _Gyakorlat, 5 óra, _Gyakorlati jegy 10
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALTP012 Kutatómunka 2.; _Gyakorlat, 5 óra, _Gyakorlati jegy 10
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALTP013 Kutatómunka 3.; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy 20
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALTP014 Kutatómunka 4.; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy 20
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALTP015 Kutatómunka 5.; _Gyakorlat, 15 óra, _Gyakorlati jegy 30
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALTP016 Kutatómunka 6.; _Gyakorlat, 15 óra, _Gyakorlati jegy 30
kötelező tantárgy ALTP02 Bevezetés az altajisztikai műhelymunkába; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALTP021 Bevezetés az altajisztikai műhelymunkába; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy ALTP03 Az összehasonlító történeti altáji nyelvészet új eredményei; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALTP031 Az összehasonlító történeti altáji nyelvészet új eredményei; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelező tantárgy ALTP04 Török nyelvtörténeti szöveg elemzése (Ótörök); Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALTP041 Török nyelvtörténeti szöveg elemzése (Ótörök); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy ALTP06 A nyelvrokonság elmélete; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALTP061 A nyelvrokonság elmélete; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelező tantárgy ALTP05 Török nyelvtörténeti szöveg elemzése (Középtörök); Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALTP051 Török nyelvtörténeti szöveg elemzése (Középtörök); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
MK-KV Kötelezően választható modul; Teljesítendő: min.20 kredit
kötelezően választható tantárgy ENY01 Fonológia; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme ENY011 Fonológia; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelezően választható tantárgy NyDI1 Szabadon választható kurzusok; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme NyDI11 Szabadon választható kurzusok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy ALTP07 Kötelezően választható kurzusok; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ALTP071 Történeti. és összehasonlító nyelvészet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 5
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ALTP072 Nyelvi kontaktusok az altáji nyelveken belül és kívül; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 5
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ALTP073 Az ótörök/középtörök nyelvű szövegek filológiai problémái; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 5
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ALTP074 A török nyelvtudomány legújabb eredményei; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 5
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ALTP075 A mongol nyelvtudomány legújabb eredményei; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 5
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ALTP076 Az altáji nyelvek genetikus rokonságának lehetőségei; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 5
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ALTP077 Összehasonlító mongolisztika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 5
MK-LEK Lektorátusi nyelvórák; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy XN0010 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0011 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, ismételten felvehető 0
kötelező tantárgy XN0200 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0201 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás 0
MK-SZV Szabadon választható modul; Teljesítendő: min.15 kredit
kötelező tantárgy ALTP08 Szabadon választható kurzusok; Teljesítendő: min. 15 kredit
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme ALTP081 Szabadon választható kurzusok; BTK Elôadás/Szeminárium, 2 óra, Gyakorlati jegy (ötfokozatú), ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme ALTP082 Óratartás; _Konzultációs gyakorlat, 1 óra, _Minősítés, ismételten felvehető 1
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme ALTP083 Kutatási beszámoló; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Minősítés, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme ALTP084 Magyar nyelvű poszter; _Konzultációs gyakorlat, óra, _Minősítés, ismételten felvehető 1
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme ALTP085 Idegen nyelvű poszter; _Konzultációs gyakorlat, óra, _Minősítés, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme ALTP086 Magyar nyelvű előadás; _Konzultációs gyakorlat, óra, _Minősítés, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme ALTP087 Idegen nyelvű poszter; _Konzultációs gyakorlat, óra, _Minősítés, ismételten felvehető 1
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 6
A mérföldkő tárgyaiból min.145 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.15 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

.ALTP ALT PhD-képzés (kredites) modul
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Teljesítendő:
min.15 kredit
BTK Elôadás/Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Leírás:
A kurzus kredites jóváírásához a hallgatónak a programvezetővel és a témavezetővel is elózetesen egyeztetni kell.
_Konzultációs gyakorlat, nem kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, nem kötelező, 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, nem kötelező, 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
0
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, nem kötelező, 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, nem kötelező, 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Teljesítendő:
min.120 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 5 óra / 10 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 5 óra / 10 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 10 óra / 20 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 10 óra / 20 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 15 óra / 30 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 15 óra / 30 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
ENY Elméleti Nyelvészet PhD - elméleti kurzusok modul
Felelős tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Polgárdi Krisztina dr. (POKHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
NyDI NyDI Szabadon választható kurzusok modul
Felelős tanszék:
Orosz Filológiai Tanszék
Felelős oktató:
Bibok Károly dr. (BIKHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Orosz Filológiai Tanszék
XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Demeter Éva Dr. (DEEJAAO.SZE)
Practice, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Signature
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Lévai Judit (LEJHAFS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés