Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Új jelenségek a külföldi magyar irodalomban

Kurzuskód:
MAGIT094-4
Kurzus típusa:
_Szeminárium, _Gyakorlati jegy
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
MAGIT09, Választható irodalmi szemináriumok
Tárgyelem:
MAGIT09, Választható irodalmi szemináriumok modern magyar irodalomból
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
15
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A szeminárium a kulturális és regionális identitás problematikáját tárgyalja kisebbségelméleti, kultúraelméleti, kulturális antropológiai, jogfilozófiai, szubjektumelméleti, nyelvfilozófiai szempontból egyaránt. A kiválasztott szerzők (pl.: Gion Nándor, Domonkos István, Tolnai Ottó, Végel László, Balázs Attila, Sziveri János, Király László, Szilágyi István, Szőcs Géza, Kovács András Ferenc, Orbán János Dénes, Grendel Lajos, Farnbauer Gábor, Talamon Alfonz, Krausz Tivadar, Határ Győző, Bakucz József, Vitéz György) műveinek értelmezését meghatározza, hogy e szerzők a különféle kultúrák és nyelvek recipienseiként hozhatók kapcsolatba egymással, azaz a poliglottia és a multikulturalizmus kérdésköréhez hasonló szellemi elképzelésekkel közelítenek valamennyien. A térség kapcsolódó irodalmi jelenségeit bevonó szövegértelmezések kimutatni igyekeznek, hogy a különböző kultúrák szimultaenitásának termékenyítő lehetőségeit, az eltérő nyelvi kódok invenciózus alkalmazását főként olyan kultúrafelfogás teheti érdemlegessé, amelyben egyszerre működik a felszabadító egység és különbözőség, de nincs szükség a Másik önmagunk opacitásának modelljére történő redukálására.

Ajánlott irodalom:

A kapcsolódó monográfiák és kézikönyvek
Bányai János: Kisebbségi magyaróra. Újvidék: Forum, 1996.
Hagyománytörés. Újvidék: Forum, 1998.
Mit viszünk magunkkal? Újvidék: Forum, 2000.
Chris Bongie: Islands and Exiles. Stanford, California: Stanford University Press, 1998.
Jacques Derrida: A másik egynyelvűsége. Pécs: Jelenkor, 1997.
Gilles Deleuze – Félix Guattari: Kafka – pour une littérature mineure. Paris: Minuit, 1975.
Fried István: Kelet- és Közép-Európa között. Bp.: Gondolat, 1986.
Utak és tévutak Kelet-Közép-Európa irodalmaiban. Bp.: Magvető, 1989.
Edouard Glissant: Introduction a une poétique du Divers. Paris: Gallimard, 1996.
Will Kymlicka: Liberalism, Community and Culture. Oxford: Clarendon Press, 1991.
Multicultural Citizenship. Oxford: Clarendon Press, 1995. Press,
Renata Salecl: The Spoils of Freedom. London and New York: Routledge, 1994.
(Per)Versions of Love and Hate. London and New York: Verso Press, 1998.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés