Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Szubverzív szem I.

Kurzuskód:
MAGIT104-3
Kurzus típusa:
_Szeminárium, _Gyakorlati jegy
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
MAGIT10, Szabadsávos irodalmi szemináriumok
Tárgyelem:
MAGIT10, Irodalmi szeminárium (modern magyar irodalom)
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
15
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Ajánlott irodalom:
A film és a többi művészet. (Vál.): Kenedi János, Bp., 1977
A film poétikája. (Ford.): Berkes Ildikó, Bp., 1978
A mozgókép szemiotikája. (Szerk.): Hoppál Mihály – Szekfű András, Bp., 1974
A sokarcú kép /Válogatott tanulmányok a képek logikájáról/. (Szerk.): Horányi Özséb Bp., 2003
Bíró Yvette: A film drámaisága. Bp., 1967
David Bordwell: Elbeszélés a játékfilmben. Bp., 1996
Luigi Chiarini: A film gyakorlata és elmélete. Bp., 1968
Gilles Deleuze: A mozgás-kép. Bp.: Osiris, 2001.
Gilles Deleuze: Az idő-kép. Bp.: Palatinus, 2008
Erdély Miklós: A filmről. Bp., 1995
Film és szórakozás. (Szerk.): Király Jenő, Bp., 1981
Vilém Flusser: A fotográfia filozófiája. Bp., 1990
Hevesy Iván: A filmjáték esztétikája és dramaturgiája. Bp., 1925
Írók a moziban. (Szerk.): Kenedi János, Bp., 1971
Knut Hickethier: Film- és televízió-elemzés. Bp., 1998
Király Jenő: Frivol múzsa. A tömegfilm sajátos alkotásmódja és a tömegkultúra esztétikája 1-2. Bp., 1993
Király Jenő: Mágikus mozi. Műfajok, mítoszok archetípusok a filmkultúrában. Bp., 1998
Kovács András Bálint: Film és elbeszélés. Bp., 1997
Kovács András Bálint: A modern film irányzatai: az európai művészfilm, 1950-1980. Bp.: Palatinus, 2006
Ládi István: Mozihétköznapok. Újvidék, 1990
J. M. Lotman: Filmszemiotika és filmesztétika. Bp., 1977
Christian Metz: Válogatott tanulmányok. Bp., 1978
Christian Metz: A képzeletbeli jelentő. Bp., 1981
Nemes Károly: A filmelmélet változásai. Bp., 1981
Peternák Miklós: Új képfajtákról. Bp., 1993
Viktor Sklovszkij: Filmközelben. Bp., 1987
Szilágyi Gábor: Film és cselekmény. Bp., 1983
Szilágyi Gábor: A film fogalma. Bp., 1995
Paul Virilio: Az eltűnés esztétikája. Bp., 1992
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés