Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Műelemzés és műértelmezés : freskóciklusok

Kurzuskód:
SZB-ES-D041-3
Kurzus típusa:
_Szeminárium, _Gyakorlati jegy
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
SZB-ES-D04, Műelemzés 1-4.
Tárgyelem:
SZB-ES-D04, Műelemzés 1-4. szeminárium
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A kurzus tematikája (12-14 alkalomra tervezve):

MŰELEMZÉS ÉS MŰÉRTELMEZÉS
- RECEPCIÓESZTÉTIKAI ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI GYAKORLATOK

1. óra: Bevezetés. Irodalom és a félév rendjének ismertetése.

2. óra: Az elbeszélés tere és a tér elbeszélése
Giotto: Scrovegni kápolna.
- Wolfgang Kemp: A festők terei. A képi elbeszélés Giotto óta. Kijárat
Kiadó, 2003. pp. 17-33.
- Max Imdahl: Giotto. Arénafreskók. Ikonográfia-ikonológia-ikonika.
Kijárat Kiadó, 2003. pp. 17-28.

3. óra: Teatralitás I.
Rembrandt: Iaszón és Kreusza esküvője (Medea)
- Rényi András: A kép eseménye. Kísérlet egy Rembrandt rézkarc
performatív „olvasatára” In: U.ő.: Az értelmezés tébolya.
Hermeneutikai tanulmányok. Kijárat Kiadó, 2008. pp. 115-129.
- Mieke Bal: Látvány és narratíva egyensúlya In: Narratívák 1.
Képelemzés. Szerk.: Thomka Beáta, Kijárat Kiadó, Budapest, 1998. pp.
155-182.

4. óra: Teatralitás II.
XVIII. századi francia festészet
- Michael Fried: The Primacy of Absorption (részlet) In: U.ő.:
Absorption and Theatricality. Painting and Beholder in the Age of
Diderot. University of California Press, 1980. pp. 43-70.
- Norman Bryson: Diderot and the image In: U.ő.: Word and Image.
French painting of the Ancinet Regime. Cambridge University Press,
Cambridge, 1987. pp. 179-203.

5. óra: A néző helyei
Velazquez: Las Meninas
- Michel Foucault: Üdvarhölgyek, In: M. F.: A szavak és a dolgok. A társadalomtudományok archeológiája. Osiris, Bp. 2000, 21-34.
- Daniel Arasse: Tiszteletadás Michel Foucault-nak Az üdvarhölgyek
segítségével. In: U.ő.: Festménytörténetek. Typotex, 2007. pp. 189-199.

6. óra: A tapasztalat felmutatása I.
Cézanne
- Gottfried Boehm: A Montagne Sainte-Victoire In: Gottfried Boehm:
Paul Cézanne: Montagne Sainte-Victoire - Válogatott művészeti írások.
Szerk.: Bacsó Béla. Budapest, 2005. pp. 60-77.
- Maurice Merleau-Ponty: Cézanne kételye In: Enigma 1996/3, pp.
76-90.

7. óra: A tapasztalat felmutatása II.
Rembrandt: Szent Jeromos itáliai tájban
- Rényi András: Fölkínálkozás és hozzáférhetetlenség In: U.ő.: Az
értelmezés tébolya. Hermeneutikai tanulmányok. Kijárat Kiadó, 2008.
pp. 89-104.
- Paul Klee: Pedagógiai vázlatkönyv. Corvina, 1980.

8. óra: Az itt és most I.
Barnett Newman: Vir heroicus sublimis
- Barnett Newman: The Sublime is Now, internetes dokumentum
- A.C. Danto: Barnett Newman and the Heroic Sublime, internetes dokumentum
- Jean-Francois Lyotard: A fenséges és az avantgárd, internetes dokumentum

9. óra: Az itt és most II.
Caravaggio: Gyümölcsöskosár
- Rényi András: Egy kosár gyümölcstől a Gyümölcsöskosárig In:
U.ő.: Az értelmezés tébolya. Hermeneutikai tanulmányok. Kijárat
Kiadó, 2008. pp. 16-37.
- Norman Bryson: Ropography In: U.ő.: Looking at the Overlooked.
Four Essays on Still Life Painting. Reaktion Books, 1990. pp. 60-95.

10. óra: Képi szintaxis
Picasso: Violin
- Rosalind Krauss: Motivation of the Sign In: Picasso and Braque: A
Symposium. The Museum of Modern Art, New York, 1992. pp.
261-286.
- Jaakko Hintikka: A fogalom mint látvány: A reprezentáció
problémája a modern művészetben és a modern filozófiában In: A
sokarcú kép. Válogatott tanulmányok a képek logikájából. Szerk.:
Horányi Özséb, Typotex, 2003. pp. 149-170.

11. óra: Látogatás a budapesti Ludwig Múzeumba

12. óra: hallgatók kiselőadásai

13. óra: hallgatók kiselőadásai
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés