Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

A Nyugat prózája

Kurzuskód:
MAGIT104-2
Kurzus típusa:
_Szeminárium, _Gyakorlati jegy
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
MAGIT10, Szabadsávos irodalmi szemináriumok
Tárgyelem:
MAGIT10, Irodalmi szeminárium (modern magyar irodalom)
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
16
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A kapcsolódó monográfiák
Bodnár György: A «mese» lélekvándorlása. Bp.: Szépirodalmi, 1988
Bori Imre: Prózatörténeti tanulmányok. Újvidék: Forum, 1993
Csányi Erzsébet: Szövegvilágok: a fikció fölénye. Újvidék: Forum, 1992
Dobos István: Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen: Kossuth Egyetemi
Kiadó, 1995
Az irodalomértés formái. Debrecen: Csokonai Kiadó, 2002
Az én színrevitele: önéletírás a XX. századi magyar irodalomban.
Budapest: Balassi Kiadó, 2005
Eisemann György: Keresztutak és labirintusok. Bp.: Tankönyvkiadó, 1991
A folytatódó romantika. Bp.: Orpheusz , 1999
Kabdebó Lóránt – Kulcsár Szabó Ernő (szerk.): Szintézis nélküli évek. Pécs: JPTE, 1993
Kulcsár Szabó Ernő: Beszédmód és horizont. Bp.: Argumentum, 1996
A megértés alakzatai. Debrecen: Csokonai, 1998
Szöveg, medialitás, filológia: költészettörténet és
kulturalitás a modernségben, Budapest, Akadémiai, 2004
Olasz Sándor: A regény metamorfózisa a 20. század első felének magyar irodalmában. Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997
Szegedy-Maszák Mihály: „Minta a szőnyegen” Bp.: Balassi, 1995
A Nyugat és a világirodalom. Budapest, MTA, 2000
Thomka Beáta: A pillanat formái. Újvidék: Forum, 1986
Esszéterek, regényterek. Újvidék: Forum, 1988
Beszél egy hang. Budapest: Kijárat Kiadó, 2001


Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés