Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

A rendi ellenállástól a nemesi reformmozgalomig

Kurzuskód:
BAVÁL1-138
Kurzus típusa:
_Szeminárium, _Gyakorlati jegy
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
BAVÁL, Választható bölcsészettudományi stúdium
Tárgyelem:
BAVÁL, Választható bölcsészettudományi stúdium
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
20
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Rendi ellenállástól a nemesi reformmozgalomig

A szeminárium Magyarország történelmének egy kevéssé ismert szakaszával, az 1790 – 1825 közötti időszakkal foglalkozik. A feudalizmus társadalmi szövetének és gazdálkodási rendszerének óvatos fölszakadása ez a kor, amikor a társadalmat foglalkoztatni kezdi a jobbágyok helyzete, kialakul a piacra termelő nagybirtoküzem, és a piaci konjunktúrát kihasználó nemesség a nemzeti kultúra mecénásává lesz. Politikailag még az abszolutizmus kora, de az alternatívákat kínáló közéleti gondolkodás megerősödött / Hajnóczy, Berzeviczy/, sőt a társadalomátalakító szándékok mozgalomba torkoltak ( magyar jakobinusok). Az európai helyzet szülte egymásra utaltság kényszerbékét teremtett az uralkodó és a magyar rendek között, és ezen belül mindkét fél saját pozíciójának erősítésére tett kísérletet. A király magyar katonákkal és magyar adóval igyekezett európai helyzetét stabilizálni, míg a rendek nyelvi és néhány országfejlesztő (infrastruktúra) kérdésben értek el eredményeket. A hátrányosan megkülönböztető gazdaságpolitika enyhítésére nem tudták rávenni a királyt, de az infláció és gabonakonjunktúra közgazdasági lehetőségeit jól kihasználták.
A nyelvharc nemzeti egységesítő hatására és a megszerzett új gazdasági alapokra támaszkodva az 1811-es országgyűlésen már ismét az ellenzéki hang vált mérvadóvá, hogy az 1820-as évektől az egykori rendi ellenállás elinduljon a nemesi reformmozgalom útján.


Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés