Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Propedeutika: kritikatörténet, textológia szeminárium

Kurzuskód:
TO-MAGT-SK-KVIT13-1
Kurzus típusa:
_Szeminárium, _Gyakorlati jegy
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
TO-MAGT-SK-KVIT, Irodalomtudomány - Kötelezően választható szakmai tárgyak
Tárgyelem:
TO-MAGT-SK-KVIT, Propedeutika: kritikatörténet, textológia
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
18
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:

1. Óramegbeszélés
2. Textológia I. (Móricz Zs., Füst M., Babits M., Sík S. textológiai nézetei): Péter László: Magyar írók, költők textológiai nézetei, Szeged, JATEPress, 1995.
3. Textológia II. (Veres P., Radnóti M., Illyés Gy. textológiai nézetei): Péter László: Magyar írók, költők textológiai nézetei, Szeged, JATEPress, 1995.
4. A Nyugat kritikuskarakterei I. (Ignotus, Schöpflin Aladár: Válogatott tanulmányok, Bp., Szépirodalmi, 1976., Földi Mihály)
5. A Nyugat kritikuskarakterei II. (Török Sophie, Gellért Oszkár)
6. Irodalomtörténet (esszé, olvasónapló, rendszer) I. (Halász Gábor: Válogatott írásai, Bp., 1959., Bálint György: A toronyőr visszapillant, Bp., Magvető, 1976.)
7. Irodalomtörténet (esszé, olvasónapló, rendszer) II. (Németh Andor: A szélén behajtva, Bp., Magvető, 1973.)
8. Irodalomtörténet (esszé, olvasónapló, rendszer) III. (Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. Bp., 1934)
9. Irodalomtörténet (esszé, olvasónapló, rendszer) III. (Babits Mihály: Az európai irodalom története, Bp., 1936)
10. Kritikavita-kánonvita (Csipesszel a lángot : tanulmányok a legújabb magyar irodalomról / [szerk. Károlyi Csaba]. – Budapest : Nappali Ház Alapítvány, 1994.)
11. Midcult v. masscult?! I.: az értelmező közösségek elméletei (klasszikus és késő modernség): Kálmán C. György: Mi a baj az értelmezői közösségekkel? ; Kálmán C. György: Mű- és valódi élvezetek / Kálmán C. György. – Pécs : Jelenkor, 2002.; Lányi András: Az írástudók áru(vá vá)lása : az irodalmi tömegkultúra a két világháború közti Magyarországon / Lányi András. – Budapest : Magvető, 1988.; Hankiss Elemér: A népdaltól az abszurd drámáig : tanulmányok / Hankiss Elemér. – Budapest : Magvető, 1969.
12. Midcult v. masscult?! II.: az értelmező közösségek elméletei (posztmodern, poszt-posztmodern stb.): Bombitz Attila: Akit ismerünk, akit sohasem láttunk : magyar prózaszeminárium / Bombitz Attila. – Pozsony : Kalligram, 2005.; Bombitz Attila: Harmadik félidő : osztrák/magyar történetek / Bombitz Attila. – Pozsony : Kalligram, 2011.; Kánon és olvasás, kultúra és közvetítés. 1.-2. köt. / szerk. Bengi László, Sz. Molnár Szilvia. – 2002.
13. Irodalomtörténeti kézikönyvek I.-II.: (előnyök, hátrányok): megvalósult utópia?: Spenót-A magyar irodalom történetei I-III., Villanyspenót, Új kézikönyv!; Gintli-Schein: A magyar irodalom rövid története stb.
14. Zh.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés