Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Ember és gondolkodás - a hagyomány keletkezése, felhalmozása, az áthagyományozás

Kurzuskód:
INF-MN-A01-1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
{Hétfő 08:00-09:30}
Hol:
{Tanszéki tárgyaló (KHIT)}
Tantárgy:
INF-MN-A, Alapozó ismeretek
Tárgyelem:
INF-MN-A, Ember és gondolkodás - a hagyomány keletkezése, felhalmozása, az áthagyományozás
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
4
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A tantárgy célja:
Az intézménytörténeti ismereteket kiegészítve, az egyes szellemi áramlatok tartalmáról szerezzenek ismereteket a hallgatók. Koncentrálva a nyugati kereszténység keretiben belüli gondolkodási irányzatokra, kitekintést nyerjenek a hallgatók a más kulturális körök gondolatvilágára is. Külön fontos ezek magyarországi és erdélyi befogadástörténetének a megismertetése.

A tantárgy tartalma:
A stúdium átfogó áttekintést ad az európai művelődés meghatározó folyamatairól az antikvitástól napjainkig. Egy ilyen széles időkeret átfogása természetesen csak úgy lehetséges, hogy a nagy fordulópontokra ás a művelődés típusait és intézményeit évszázadokra meghatározó tendenciákra koncentrál. Így az antik gondolkodás alapvető jellegzetességeinek felidézése után az kerül a középpontba, hogy erre és az ószövetségi héber tradicióra építve miként alakul ki a keresztény kultúra sajátos gondolkodásmódja és milyen intézményekben ölt az testet. Ugyan így az átrendeződésnek, a középkori univerzalizmus szétesésének és a felekezetileg megosztott világ kisalakulásának legfontosabb kérdései kerülnek elő a korai újkorra koncentráló foglalkozásokon. A következő nagy téma annak bemutatása, hogy miképpen jelenik meg a felvilágosodás időszakában a szekularizált világszemlélet, s milyen nagy törésvonalak mentén szervezi ez át az európai civilizáció térképét. Értelemszerűen a modernitás és az az utáni időszakokat is ebből a nézőpontból tárgyalja a stúdium befejező része. Az egyes előadások az egyetemes összefüggésekre figyelnek, ám minden időszak esetében sor kerülne a közép-kelet-európai és ezen belül a magyarországi sajátosságok legalább jelezésére is. Mivel lexikális adatok részletezést az adott órakeret szinte lehetetlenné teszi, külön figyelmet fordítanak az előadók arra, hogy a legfontosabb kézikönyvek, lexikonok világába is bevezessék a hallgatókat, beleértve az interneten megnyíló tájékozódási lehetőségeket is

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio-gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)
Kötelező irodalom:
Mireca Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története. Bp., 1998
Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban, Cavallo, Guglielmio, Roger Chartier, Bp. 2000.
Géczi János, Stirling János, Tüske László, Bevezetés az európai gondolkodás történetébe, Bp. 2000.

Ajánlott irodalom:
Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás. Bp., 1977
Frédéric Barbier: A modern Európa születése, Bp., 2010.
Pierre Chanu: A klasszikus Európa. Budapest, Osiris, 2001. 533 p.
Egon Friedell: Az újkori kultúra története I-VI. Budapest, Holnap, 1994. 742 + 328 + 367 + 296 p.
Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest, Akadémiai, 31996. 873 p.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés