Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

A politikai struktúrák és a politikai ideológiák a középkori és kora-újkori Nyugat-Európában

Kurzuskód:
MED-EU20-4
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
{Csütörtök 14:00-15:30}
Hol:
{Wittman Tibor terem (Történeti szeminárium)}
Tantárgy:
MED, Középkor
Tárgyelem:
MED, Választható Európa előadás
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
4
Maximális létszám:
32
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A kurzus programja a középkori Nyugat-Európa politikai rendszerének fejlődését kívánja bemutatni, a benne meglévő változatosságot, sokszínűséget és az egységesítés felé irányuló tendenciákat, Európa történeti régióinak kialakulását és fejlődését a korai középkortól a kora-újkorig terjedő időszakban. A historiográfiai bevezetés kitér történelem periodizációjára, a középkor helyére e periodizációban, a középkor idő- és történelem-szemléletére. Tudvalévő, hogy a középkor – és természetesen nem csak a reneszánsz kora – számos területen (a politikai rendszerek fejlődése e tekintetben különösen fontos) az antik világ, a rendszerbe belépő „barbár” struktúrák és saját öntörvény belső fejlődésének örököse, melynek során kialakultak azok a modern struktúrák, amelyek jelentősen befolyásolták az európai politikai fejlődés folyamatát. Az előadások során áttekintjük e fejlődés főbb fázisait és jellemző megnyilvánulási formáit a politikai rendszerben, a karoling örökségtől, az újkori állam kialakulásáig. Szó esik a középkor két nagy univerzális (és univerzalista) hatalmának, valamint az un. „nagy monarchiák” politikai rendszereinek fejlődéséről, az európai országok rendiségeinek jellemző vonásairól (összehasonlító tanulmányozásáról), a politikai rendszerek főbb szereplőiről, a politikai gondolkodás fejlődéséről, és az Európa-fogalom kialakulásáról és a nemzetközi kapcsolatok szerepéről (különös tekintettel Magyarország helyére ebben a rendszerben). Az előadás információkat kíván biztosítani a korszak tanulmányozásához szükséges legfontosabb forrásokról és szakirodalomról. A mellékelt „Vizsgatételek” kidolgozásához az előadáson tárgyalt témák, és a hozzá kapcsolt „Olvasmánylista” nyújt segítséget.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés