Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Világháborútól világháborúig (Európa 1914-1945).

Kurzuskód:
BAVÁL1-130
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
{Csütörtök 08:15-09:45}
Hol:
{107. tanterem}
Tantárgy:
BAVÁL, Választható bölcsészettudományi stúdium
Tárgyelem:
BAVÁL, Választható bölcsészettudományi stúdium
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
54
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Kurzusvezető elérhetősége: pandi@hist.u-szeged.hu
Világháborútól világháborúig (Európa 1914-1945) (2ea). Dr. Pándi Lajos ny. docens; 2016-2017. II. szemeszter, csütörtök 8,15-9,45; 107. terem.

Az első világháborút lezáró versailles-i békerendezés ellen fellépő Németország és Orosz-ország útja a revízióhoz, a revízió menete és eredménye. A rivális nagyhatalmak fellépése a revízió ellen, a második világháború és következményei.

A) Tematika
1. A Nagy háború és a versailles-i békerendezés.
Térkép:129a.
2. A vesztes nagyhatalmak: Németország.
Térkép: 125c.
3. A vesztes nagyhatalmak: Oroszország.
Térkép: 139.
4. Az ütközőzóna: Lengyelország restaurálása.
Térkép: 157.
5.A békés német revízió.
Térkép: 200.
6. A német-orosz szövetség.
Térkép: 204a.
7. A közös fegyveres akció: Lengyelország felosztása.
Térkép: 205a.
8. A német-orosz szakítás.
Térkép: 211.
9. A német „új rend”.
Térkép: 205b.
10. A német revízió kudarca.
Térkép: 233 (csak Berlin és Bécs).
11. Németország kettéosztása.
Térkép: 275a.
12. Az orosz revízió sikere.
Térkép: 239.
13. Az európai orosz védőzóna: Lengyelország helyreállítása.
Térkép: 241a.
B) Ajánlott irodalom
Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada 1789-1939. MTA TTI História Könyvtár (Monográfiák 4). Budapest, 1994.
Galántai József: Az első világháború. Gondolat, Budapest, 1988.
Lukacs, John: Az európai világháború 1939-1941. Európa, Budapest, 1995.
Pándi Lajos (összeáll.): Köztes-Európa 1763-1993 (Térképgyűjtemény). Osiris, Budapest, 1995.
Ránki György. A második világháború története. Gondolat, Budapest, 1976.
Taylor, A. J. P.: A második világháború okai. Scolar, Budapest, 1998.

C) Követelmény
A kollokvium keretében a vizsgázó az adott előadás vázlata alapján általános képet ad ki-húzott tétele tárgyáról, majd részletesebben kifejti a tételéhez mellékelt térképen látható kérdést. Csak az előadáson leadott témák lesznek tételként számonkérve.
Az atlasz 1997-es második kiadásában fellelt és az utolsó előtti foglalkozásig (írásban, pon-tosan, szükség szerint dokumentálva a helyes megoldást) jelzett hibák beszámítanak a kollokviumi jegybe.

Szeged, 2017. jan. 16. Dr. Pándi Lajos kurzusvezető


Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés