Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Magyarország története, 1920-1939

Kurzuskód:
MAG-HUN-32-1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
{Hétfő 10:00-12:00}
Hol:
{Wittman Tibor terem (Történeti szeminárium)}
Tantárgy:
MAG-HUN-3, Történeti tantárgycsoport
Tárgyelem:
MAG-HUN-3, Magyarország és Európa 2. (1848-2004)
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
32
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Magyarország története 1920-1939

Tételek


1. Történeti előzmények: a dualizmus öröksége, az első világháború következményei
2. A király nélküli királyság létrejötte, politikai berendezkedése 1919 - 1920
3. Horthy Miklós élete, politikai pályafutása
4. A trianoni béke előzményei, létrejötte, tartalma, következményei
5. Teleki Pál első miniszterelnöksége
6. Bethlen István miniszterelnöksége. Belpolitika.
7. Gazdasági konszolidáció és a válság Bethlen idején
8. A gazdasági válság következményei. Gömbös Gyula miniszterelnöksége.
9. Revíziós várakozások, külpolitikai változások a harmincas évek második felében. Darányi Kámán miniszterelnöksége
10. Jobbratolódás a politikai életben. Imrédy Béla miniszterelnöksége
11. Teleki Pál második miniszterelnöksége 1939. szeptember 1-ig.
12. A gazdasági élet jellemzői A Horthy-korszakban
13. A társadalom és az életmód jellemzői a Horthy-korszakban
14. Tudomány, kultúra, művelődés, oktatás a Horthy-korszakban

Kötelező szakirodalom:
(monográfiák esetében a megjelölt munkák 1920-1939-re vonatkozó részei)

Gyáni Gábor: Életmód a Horthy-korszakban. Corvina, Budapest, 2006.
Ormos Mária: Magyarország a két világháború időszakában. 1914-1945. Debrecen, 1998.
Püski Levente: A Horthy-korszak 1920-1941. Kossuth K., Bp., 2010.
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Bp., 1999.
Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés. Osiris, Bp., 2001.


Ajánlott szakirodalom:

Fülöp Mihály – Sipos Péter: Magyarország külpolitikája a XX. században. (Bp.), 1998.
Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Bp., 2001. 189-389.
Kósa László (szerk.): Magyar művelődéstörténet. Osiris, Budapest, 2002.
Magyar történeti szöveggyűjtemény 1914-1999. I-II. Szerk. Romsics Ignác. Osiris Kiadó, Budapest, 2000. I. kötet.
Magyarország története 1918-1990. Szerk. Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos. Bp., é.n.
Püski Levente: A Horthy-rendszer (1919-1945). Bp., 2006.

Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés