Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Interpretáció és eredeti felhalmozás

Kurzuskód:
XM0011-16
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
XM0010, Általánosan művelő tárgyak MA, MSc
Tárgyelem:
XM0010, Általánosan művelő tárgyak MA, MSc
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
15
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
"A szeminárium az interpretáció problémáját, s e probléma teológiai-ökonómiai vetületeit próbálja feltárni Kafka, Augustinus, Smith, Marx, Balzac és Defoe szövegein keresztül. Ennyiben arra törekszik, hogy az interpretáció kérdését a „gazdasági teológia” kérdéseként fogalmazza újra.
Kiindulópontunk Kafka néhány írása, melyekben az értelmezés problémája a parabolák értelmezésében csúcsosodik ki, és valamiféle mobilitási nehézségként jelenik meg, ahol a legfőbb tét nem más, mint elmozdulni a mozdulatlanság állapotából a mozgékonyság állapotába. A parabolák értelmezésének kafkai problémáját a bibliai exegézis problémájaként teológiai összefüggésben vizsgáljuk tovább egyrészt Augustinus exegetikájában, másrészt néhány vonatkozó evangéliumi passzusban, különös figyelmet fordítva az „Akinek van, annak adatik” formula eltérő kontextusaira. Ebben a teológiai hagyományban az értelmezői mobilitás képessége a felhalmozás vagy gyarapodás képességével társul, melynek birtokában az értelmező afféle ős-tőkésként jelenik meg, aki csakis annyiban részesülhet az értelemtöbblet isteni hozamában, amennyiben az előzetes isteni adományként kapott értelemtőke befektetőjeként lép fel. Ez vezet át bennünket a teológiai diskurzusból a politikai gazdaságtanba, melynek klasszikus Adam Smith és Karl Marx általi megfogalmazását követjük nyomon vázlatosan, a tőke eredetére, az eredeti felhalmozás an-ökonomikus „ősbűnére” futtatva ki a vizsgálatot. Zárásképpen az eredeti felhalmozás erőszakmozzanatát tesszük elemzés tárgyává előbb egy Balzac-novella, majd Defoe Robinson Crusoe-ja segítségével ? a fenti szempontok mellett mindkettőben hangsúlyos figyelmet szentelve a politikai-katonai-technikai dimenzióknak is.
"
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés