Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

A XX. század viccekben

Kurzuskód:
TT17-3
Kurzus típusa:
_Szeminárium, _Gyakorlati jegy
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
TT, Történelem törzstárgyak
Tárgyelem:
TT, Jelenkori egyetemes
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
20
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A XX. század viccekben (2szem). Dr. Pándi Lajos ny. docens. 2016-2017. II. szemeszter, csütörtök 10,00-11,30; Wittman terem.
A) Követelmények
A hallgatói munkára épülő kurzus az 1945-1990 közötti történelmi eseményekhez ill. személyisé-gekhez kötődő vicceket vizsgálja. Alapvető munkafázisok:
1. Viccdefiníció (5 pont). A kurzus minden résztvevője kísérletet tesz egy definíció megalkotására, majd ezek általánosításával a „mi a vicc?” kérdésből kiindulva a „milyen a jó vicc?” kérdésen át vá-laszt próbálunk találni a „milyen viccet válasszak?” kérdésre.
2. Viccválasztás (15 pont: á 5 = vicc 1, adatok 2, bibliográfia 2). Minden résztvevő írásban 1-2 ol-dalon benyújt a) három db – 1945-1990 közötti történelmi eseményhez ill. személyiséghez kapcso-lódó - viccet (lelőhellyel és születési időponttal); b) lexikális adataik pár szavas ismertetésével azonosítja mindhárom vicc háttéreseményét ill. személyiségét; c) mindhárom vicchez mellékel az adott eseményről ill. személyiségről szóló (hozzájuk kapcsolódó) szakirodalmat: egy dokumentum és öt feldolgozás pontos bibliográfiai adatait (1. sz. melléklet). A három viccet szóban is előadja, megjelölve közülük azt, amely dolgozata tárgya lesz
3. Viccpályázat (5 pont). A kurzus minden résztvevője egy, az összes kiválasztott viccet tartalmazó űrlapon tetszés szerint rangsorba állítja a vicceket. Az első vicc gazdája további munka nélkül meg-kapja a jeles gyakjegyet, az utána következők 5 ponttól fél pontonként csökkenő pontszámot.
4. Viccdolgozat (75 pont). A győztes kivételével a kurzus többi résztvevője az általa kiválasztott viccről 4-5 oldalas dolgozatot készít, amelynek tartalmaznia kell
a) magát a viccet (adataival);
b) az adott történelmi esemény ill. személyiség ismertetését (a szokásos formai kritériumokkal);
c) a „mi ebben a vicc?” kérdés megválaszolását.
Megj.: A c) pontnak legalább olyan hosszúnak kell lennie, mint a b)-nek (2. sz. melléklet).
A féléves teljesítmény max. 100 pont. A gyakjegy ponthatárai: jeles 86-, jó 76-85, közepes 66-75, elégséges 56-65, elégtelen -55. Minden részfeladatot teljesíteni kell.

B) Menetrend
Ügyeljenek arra, hogy nem minden héten lesz szeminárium. Kérem, hogy a határidőket tartsák. A dolgozatot (a viccpályázat lezárultával) a végső határidő előtt is be lehet nyújtani.
1. (febr. 9.) A „vicc” egyénenkénti definiálása. Kurzuselőkészítés.
2. (febr. 23.) A definíciók summázata és a vicc definiálása.
3. (márc. 2.) Viccválasztás beadása (10 óráig) – nem foglalkozás!
4. (márc. 9.) Viccválasztás előadása (ABC-sorban).
5. (márc. 23.) Viccpályázat.
6. (ápr. 13.) A dolgozatbeadás végső határideje (10 óráig) – nem foglalkozás!
7. (máj. 11.) A dolgozatok és a félévi munka értékelése.

C) Háttérirodalom
A vicc problémakörének fakultatív megalapozására szolgál, s ilyenként elsősorban a dolgozat-készítéshez ajánlott, továbbá a néhány gyűjtemény a viccválasztás megkönnyítését célozza.
1. Bergson, Henri: A nevetés. Budapest, Gondolat („Gondolkodók”), 1971. (kt. 99-116 a szójáték-ról, 117-128 a jellemkomikumról).
2. Freud, Sigmund: A vicc és viszonya a tudattalanhoz. In. Sigmund Freud: Esszék. Budapest, Gon-dolat, 1982. 23-251 (kt. 33-104 a vicc technikájáról).
3. Katona Imre: Mi a különbség? Közéleti vicceinkről. Budapest, Magvető („Gyorsuló idő”), 1980. (kt. 53-77 a vicctípusokról).
4. Séra László: A nevetés és a humor pszichológiája. Budapest, Akadémiai, 1983 [2. kiad.] (kt. 65-72 Freud interpretálása).
5. Szilágyi Ákos: Tetem és tabu. Egy viccbalzsamozó feljegyzései. Budapest, Kijárat, 1996.

Szeged, 2017. jan. 16. dr. Pándi Lajos docens kurzusvezető
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés