Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Miki egér, atomfelhő, Benetton-reklám: A 20. század története képekben

Kurzuskód:
TT16-3
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
{Hétfő 12:00-14:00}
Hol:
{I.sz. tanterem (Auditórium-Maximum)}
Tantárgy:
TT, Történelem törzstárgyak
Tárgyelem:
TT, Jelenkori egyetemes 2.
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
260
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Miki egér, atomfelhő, Benetton-reklám: A 20. század története képekben
Előadás, BA
Tomka Béla, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Jelenkortörténeti Tanszék
2017 tavasz


A 20. század során kezdetben leginkább a napilapok és folyóiratok révén jutottak el képek a híreket fogyasztó polgárhoz. Később a filmek, a televízió, végül a különböző digitális kommunikációs eszközök is bekapcsolódtak a képek terjesztésébe, s így mára már egyfajta „képözön”-ben élünk. Ezzel párhuzamosan a média is gyökeresen átalakult. E folyamatok megváltoztatták a képek szerepét a politikai kommunikációban, a kereskedelemben, a szórakozásban, s a mindennapi életben.
Az előadás fő célja, hogy megismertessen az utóbbi száz év legnagyobb hatású – gyakran ikonikusnak nevezett – képeivel. Ezek témái igen változatosak: például a politikai propaganda, a háborúk, a mozifilmek, a rockzene, a reklámok, a tévéműsorok vagy a természeti katasztrófák képei egyaránt szerepelnek közöttük. A kurzus bemutatja a képek keletkezésének körülményeit és utóéletét, s így fontos ismereteket közvetít a 20. és 21. századról. Mivel ezekkel a képekkel ma is naponta találkozunk, folyamatosan hivatkoznak rájuk és új tartalmat adnak nekik, ezért ismeretük segít eligazodni korunk médiájában is.


Témakörök
1. Bevezetés: Ikonikus képek és a média átalakulása
2. 1918-1929: Az „üvöltő húszas évek”
– A korszak áttekintése képekkel
– A vizuális ember születése. Új képi világok
– Kiemelt témák: Háborús propaganda békében (A tőrdöfési legenda); Háborúellenes képi diskurzus (Krieg dem Kriege, shell shock); Tömegtermelés, fordizmus (Chaplin: Modern idők); Tömegkultúra, a fogyasztói társadalom kezdetei (Walt Disney, jazz, moziikonok); A nők helyzetének átalakulása
3. 1929-1945: Válság és világégés
– A korszak áttekintése képekkel
– A mozgókép áttörése. Az erőszak ikonográfiája
– Kiemelt témák: Gazdasági válság; Propaganda a történelemben; Sport és politika (a berlini olimpia, Leni Riefenstahl); Erőszak és háború (Robert Capa, Guernica); A Holocaust; A győzelem ikonikus képei (Iwo Jima, Reichstag); Sötét lyukak a vizuális emlékezetben (Gulag)
4. 1945-1961: Rekonstrukció, hidegháború, dekolonizáció
– A korszak áttekintése képekkel
– A kép mint vád és fenyegetés
– Kiemelt témák: Az atomfelhő mint új ikon; Világrendszerek kialakulása (A berlini blokád); Újjáépítés (A Trümmerfrauen); A gazdasági csoda (A bogárhátú Volkswagen); Amerikanizáció (A Coca-Cola és társai); Személyi kultusz a kommunista rendszerekben; A haladás szimbólumai (Szputnyik és Atomium)
5. 1961-1973: A boom
– A korszak áttekintése képekkel
– Az elektronikus kép diadalútja
– Kiemelt témák: A hidegháború képei (A berlini fal; A kubai rakétaválság); Európa-képek; A nyugati fogyasztói társadalmak hétköznapjai (az áruházi katalógusok); Értékváltozások (szexuális forradalom); Diáklázadások (1968); Ifjúsági kultúra, popkultúra (Jimi Hendrix, Beatles, Andy Warhol)
6. 1973-1989: Utak a posztindusztriális társadalom felé
– A korszak áttekintése képekkel
– A televízió mint vezető médium; Az információs társadalmak hétköznapi képei
– Kiemelt témák: Terrorizmus (müncheni olimpia, IRA); Társadalmi mozgalmak (nőmozgalmak, békemozgalmak); Kelet-Európa a desztalinizáció után (prágai tavasz, hétköznapi élet, Stasi); Globális egyenlőtlenségek; Környezeti katasztrófák (Csernobil)
7. 1989-től napjainkig: A globalizáció új szakasza
– A korszak áttekintése képekkel
– A digitális korszak beköszönte. A képözön és a képterror világa
– Kiemelt témák: Rendszerváltozások Kelet-Európában (emlékművek sorsa); A hétköznapi élet medializációja (klipek, videofelügyelet, vizuális provokációk); Nacionalizmusok, erőszak (a háború és a terror új arca); Globalizáció, globális problémák; Új vizuális és médiatechnológiák (Google Earth); Extrémizmus és populizmus a médiában a 21. században (médiapolitikusok)
8. Összefoglalás


Követelmények és értékelés
A követelmények fő elemeként az órán elhangzottak teljes körű ismerete szükséges. Ez különösen érvényes a bemutatott képekre. Az órai diákat a hallgatók megtalálják a CooSpace-re feltöltve.
A félév végén írásbeli vizsgára kerül sor, melynek tárgya az órai anyag. A vizsgán nagy hangsúlyt kap a diákon szereplő képek felismerése. A vizsga követelményeiről a hallgatók a félév során részletes tájékoztatást kapnak.
A rendszeres óralátogatást külön is díjazzuk. Aki egy előadásról sem hiányzik, annak a vizsgán elért százalékos eredményét 15 százalékponttal megemeljük. Egy hiányzás esetén ez a bónusz 10, kettő esetén pedig 5 százalékpont.


Konzultáció
Hétfő 14:00–15:00; Telefon: (62) 544–806 (munkahely)
Tanszéki információk: http://www2.arts.u-szeged.hu/legegyt/
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés