Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Európa összehasonlító társadalomtörténete a 20. században

Kurzuskód:
MAVÁL12-18
Kurzus típusa:
_Szeminárium, _Gyakorlati jegy
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
MAVÁL1, MA Kari szabadon választható kurzusok
Tárgyelem:
MAVÁL1, MA Kari szabadon választható szemináriumok
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
15
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Európa összehasonlító társadalomtörténete a 20. században
Szeminárium, MA
Tomka Béla, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Jelenkortörténeti Tanszék
2016 ősz

A kurzus célja, hogy megismertessen a 20. századi Európa társadalomtörténetének legfontosabb jelenségeivel, s ezen keresztül a társadalomtörténet, e dinamikusan fejlődő diszciplína főbb kérdésfeltevéseivel, fogalmaival, módszereivel. Szintén a kurzus szándéka, hogy segítse a résztvevőket a történeti folyamatok sokat emlegetett, de szisztematikusan annál ritkábban elemzett társadalmi dimenziójának megismerésében. A kontinens 20. századi történetének kulcsfontosságú problémáit (demográfiai fejlődés, társadalmi rétegződés és mobilitás, részvétel a politikai és gazdasági döntéshozatalban, urbanizáció, műveltségi szint alakulása stb.) igyekszik a befogadást elősegítő módon, olyan kérdések köré csoportosítani, mint pl.: Hogyan hatott a demográfiai átmenet a család különböző funkcióinak, a nők helyzetének alakulására? Kialakulóban vagy felbomlóban van egy európai családmodell? Hol közeledett és hol távolodott egymástól Kelet- és Nyugat-Európa társadalmi fejlődése? Mi volt a jóléti állam funkciója a társadalmi átalakulásban? stb. A munka során kiemelt szerephez jut az összehasonlító módszer és az interdiszciplinaritás.

1. Megbeszélés

2. Bevezetés. A társadalomtörténet mint diszciplína. Az összehasonlító módszer sajátosságai
Tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris, 2009. 13-39.
Tomka Béla: Az összehasonlító történetírásról. Tanulságok a magyar történetírás számára. Magyar Tudomány, IL. köt. (2004) 6. szám. 727–737.

3. Demográfiai fejlődés
Tomka: Európa társadalomtörténete a 20. században, i. m. 41-85.

4. Házasság és család
Tomka: Európa társadalomtörténete a 20. században, i. m. 87-138.
Philippe Ariés: Gyermek, család, halál. Budapest: Gondolat, 1987. 9–317.

5. A társadalmi rétegződés folytonossága és változása
Tomka: Európa társadalomtörténete a 20. században, i. m. 139-201.
H. A. Diederiks et al.: Nyugat–európai gazdaság– és társadalomtörténet. Budapest: Osiris, 1995. 271-329.

6. A jóléti állam. Társadalmi biztonság
Tomka: Európa társadalomtörténete a 20. században, i. m. 203-246.
Csaba Iván–Tóth István György: A jóléti állam politikai gazdaságtana. In: Uők (szerk.): A jóléti állam politikai gazdaságtana. Budapest: Osiris, 1999. 7-37.

7. Gazdaság és munka
Tomka: Európa társadalomtörténete a 20. században, i. m. 247-304.

8. Fogyasztás és szórakozás
Tomka: Európa társadalomtörténete a 20. században, i. m. 305-357.

9. Politika és társadalom
Tomka: Európa társadalomtörténete a 20. században, i. m. 359-394.

10. Urbanizáció
Tomka: Európa társadalomtörténete a 20. században, i. m. 395-443.
Leonardo Benevolo: A város Európa történetében. Budapest: Atlantisz, 1994. 217–235.

11. Kultúra, oktatás, vallás
Tomka: Európa társadalomtörténete a 20. században, i. m. 445-507.

12. Összefoglalás ?

Követelmények
A követelmények négy fő területet fognak át. (1) Egyrészt az órán elhangzottak teljes körű ismerete szükséges. (2) Másrészt – természetesen – ismerni kell a megadott kötelező irodalmat is. (3) Ezen kívül minden órára el kell készíteni egy kb. egy gépelt oldalas írásbeli anyagot (házi dolgozatot), mely a következőket tartalmazza: a) a témakör tanulmányozása során a hallgatóban felmerült két fontos kérdés, melyeket az órán hasznos volna megvitatni (cca. 4 sor); b) az adott témakörben, illetve a kötelező irodalomban előforduló 5-8 lényeges szakkifejezés magyarázata (egyenként 3-5 sorban), vagy a hallgató adott témakörhöz, az olvasott szakirodalomhoz fűzött reflexiói (cca. 25 sor). Ezeket az anyagokat írásban kell leadni minden óra elején, majd a félév végi beszámolóra az összes elkészített munkát összefűzve is el kell hozni. Elkészítését két alkalommal lehet elmulasztani, de ezeket a beszámolóra pótolni szükséges. (4) Végül a követelményekhez a fenti témakörök válogatott magyar nyelvű irodalmának összeállítása (bibliográfia) társul 4-5 oldal terjedelemben. Ennek leadási határideje: november 28.
A házi dolgozat és a bibliográfia formai követelményeit az útmutató anyag („Gyakorlati tanácsok kurzusaim hallgatóinak és szakdolgozóknak”) részletezi, de emellett a tanszéki honlap tanulmányozása, illetve Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Gondolat, 1992. c. könyvének forgatása, vagy az útmutató anyagban jelzett más hasonló kiadványok ismerete is hasznos lehet. Az írásbeli munkák elkészítése a beszámoló és a jegyszerzés alapfeltétele.

Értékelés
A félév végén beszámolóra kerül sor, melynek tárgya az órai anyag és a kötelező irodalom (a jegy cca. 70%–a). A beszámoló időpontját később egyeztetjük. A házi dolgozatok valamint a bibliográfia szintén alakítják a jegyet (cca. 20 illetve 10%-os arányban). Az órai munka egy jegyet módosíthat az így kialakult osztályzaton.

Konzultáció
Hétfő 14:00–15:00 Telefon: (62) 544–806
Tudnivalók: http://www2.arts.u-szeged.hu/legegyt/
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés