Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Alapvető etika

Kurzuskód:
XSE061-4
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
XSE060, Erasmus tárgy 6 kredites
Tárgyelem:
XSE060, Erasmus tárgy 6 kredites
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
6
Maximális létszám:
40
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Ez a kurzus nem etikatörténet, és az etikai kategóriák kimerítő tárgyalására sem vállalkozik. Célja csupán az etika néhány alapvető fogalmának és összefüggésének, köztük elsősorban az erkölcs megalapozhatóságának gondolati körüljárása.
Az erkölcs azonban vitathatatlanul társadalmi jelenség, ezért viszonyai nem ragadhatók meg kielégítően, ha nem kerülnek megvilágításra azok a tágabb összefüggések, amelyek között létezik. Nyilvánvalóan világunkról és beleágyazódó társadalmunkról, valamint ennek szerkezetéről és működéséről van szó.
A kurzus során, a rövid ontológiai és társadalomelméleti bevezetést követően taglaljuk a morál, a moralitás, majd végül az etika alapvető kérdéseit. A morál keretén belül szóba kerül a norma, az érték, az érdek, valamint a kulturális relativizmus és az etikai szubjektivizmus kérdése. A moralitás fejezetben a determináció és a szabadság, a felelősség és a kötelesség, illetve az erkölcsi nevelés problémáit tárgyaljuk. Végül az etika részben kiemelésre kerül három jelentősebb etika típus egy-egy példája (vallási alapú etikák, utilitarizmus, kanti etika), majd zárókőként az erkölcs elméleti megalapozhatóságát elemezzük.

IRODALOM:
Krémer Sándor: Etikai alapvetés (Szeged: JATEPRESS, 2004.)
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés