Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Oktatási rendszerek elméleti alapjai, BP21

Kurzuskód:
AL0220E1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
AL0220, Oktatási rendszerek elméleti alapjai
Tárgyelem:
AL0220, Oktatási rendszerek elméleti alapjai
Oktató(k):
Óraszám:
félévre 15.00
Kreditek száma:
4
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A tantárgy tanításának célja
A hallgató hozzásegítése a modern közoktatási rendszerek rendszerszintű problémáinak elemzéséhez és az oktatás területét is elérő nemzetköziesedés folyamatainak, az oktatási rendszerek fejlődését befolyásoló nemzetközi hatásoknak, valamint az európai integráció jelentette kihívásoknak és feladatoknak a megismeréséhez.
A tantárgy elsősorban a modern közoktatási rendszerek problémavilágának bemutatására és értékelésére törekszik. Ennek keretében olyan alapvető fogalmak, összefüggések és ismeretek közvetítésére kerül sor, melyek hozzásegítik a hallgatókat az intézményes nevelés makro-társadalmi összefüggéseinek, valamint tágabb szervezeti és politikai környezetének nem utolsó sorban pedig az Európai Uniónak az oktatás fejlesztésére, befolyásolására irányuló és végső soron közös európai politika irányába mutató tevékenységének és eszközrendszerének megismeréséhez és ezen keresztül az oktatásügy folyamatainak, az oktatás fejlődésének és a jelenkori hazai oktatáspolitikai összefüggéseknek a jobb megértéséhez.
A tantárgy tartalma

1. A modern oktatási rendszerek általános jellemzői.
1.1. Az oktatási rendszerek funkciói és ezek konfliktusai.
1.2. A modern oktatási rendszerek kialakulása, eltérő fejlődési modellek.

2. Változások a modern oktatási rendszerekben.
2.1. A változások fajtái, kiváltó okai.
2.2. Változások a centralizált és a decentralizált rendszerekben.
2.3. Az oktatási rendszer alrendszerei és ezek konfliktusai.

3. A modern oktatási rendszerek szabályozása.
3.1. A szabályozás tárgya, eszközei.
3.2. A szabályozás típusai.
3.3. A rendszerszabályozás ellentmondásai.

4. A hazai közoktatási rendszer szerkezeti jellemzői és irányítási viszonyai.
5. Nemzetközi hatások a modern közoktatási rendszerekben.
6. Az Európai Unió oktatáspolitikájának fejlődése, szakaszai.
7. Az Unió eszközei az oktatás fejlesztésére, befolyásolására.
8. A Közösségi programok, az Új MAgyarország Fejlesztési Terv.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés