Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Intézményértékelés alapjai, BP21

Kurzuskód:
AL01011
Kurzus típusa:
_Gyakorlat, _Gyakorlati jegy
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
AL0100, Intézményértékelés alapjai
Tárgyelem:
AL0100, Intézményértékelés alapjai
Oktató(k):
Óraszám:
félévre 10.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A tantárgy tanításának célja
Fejleszteni a hallgatók értékelési kultúráját és kompetenciáját. Nemzetközi kitekintést adni a nyugateurópai országok értékelési rendszerére. Támogatást adni az iskolai értékelési rendszer kialakításának, az értékelési rendszer eljárásrendjének és működtetésének megtervezéséhez. Megmutatni az értékelő feladatait és felelősségét az intézményértékelési rendszer kialakításában és működtetésében. Bemutatni működő intézményi értékelési rendszereket.
A tantárgy tartalma
1. Fogalmak tisztázása (ellenőrzés, értékelés, minőségbiztosítás, minőségfejlesztés); külső és belső értékelés összehasonlítása.
2. Az intézményértékelés helye, szerepe a közoktatás rendszerében; nemzetközi tapasztalatok.
3. Intézményértékelési alapelvek; veszélyek és problémák, az intézményértékelés etikai kérdései; értékelési kultúra, értékelési modellek.
4. Intézményértékelés.
4.1. Az értékelés célja.
4.2. Ki értékel, ki a megrendelő.
4.3. Mit értékel? Mire terjed ki az értékelés? (Értékelési struktúrák).
4.4. Viszonyítási pontok az értékelésben; értékelési kritériumok, indikátorok.
4.5. Az értékelés eljárásrendje, folyamata.
4.6. Az értékelés eszközrendszere, alkalmazott módszerek.
4.7. Információgyűjtés, -feldolgozás és -elemzés.
4.8. Az értékelés eredményeinek felhasználása, visszacsatolás.
4.9. Partnerek bevonás az értékelésbe.
4.10. Az értékelés nyilvánossága.
5. Intézményi önértékelési modellek (díj-modell típusú értékelés, tevékenység szerinti értékelés, érintettek csoportjai szerinti értékelés).
6. A pedagógiai program mint az intézményértékelés alapja.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés